Europass - ett tillägg till yrkesexamen på gymnasial nivå

Europass ger information om de yrkeskvalifikationer som en person har efter att ha avslutat ett yrkesprogram på gymnasial nivå. Skolor behöver skriva ut och bifoga tillägget Europass till elevernas examen.

Skriv ut och bifoga Europass-tillägg

Informationen kompletterar examensbeviset och beskriver personens yrkeskunnande i form av kunskaper, förmågor och färdigheter. Genom detta tillägg blir det officiella slutbetyget/examensbeviset lättare att förstå för arbetsgivare eller institutioner i andra länder.

Alla elever som når yrkesexamen eller gymnasieingenjörsexamen kan få ”Europass – tillägg till yrkesexamen”. Bifoga tilläggen nedan till examensbeviset. Tilläggen finns även på engelska.

Europass - tillägg på svenska

Nationella yrkesprogram

Barn- och fritidsprogrammet

Tillägg till yrkesexamen: Fritid och hälsa*PDF (pdf, 61 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Pedagogiskt arbete*PDF (pdf, 60 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Socialt arbete*PDF (pdf, 61 kB)

Bygg- och anläggningsprogrammet

Tillägg till yrkesexamen: Anläggningsfordon*PDF (pdf, 61 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Husbyggnad*PDF (pdf, 61 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Mark och anläggning*PDF (pdf, 61 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Måleri*PDF (pdf, 61 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Plåtslagare*PDF (pdf, 61 kB)

El- och energiprogrammet

Tillägg till yrkesexamen: Automation*PDF (pdf, 111 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Dator- och kommunikationsteknik*PDF (pdf, 61 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Elteknik*PDF (pdf, 61 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Energiteknik*PDF (pdf, 111 kB)

Fordons- och transportprogrammet

Tillägg till yrkesexamen: Godshantering*PDF (pdf, 61 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Karosseri och lackering*PDF (pdf, 61 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Lastbil och mobila maskiner*PDF (pdf, 61 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Personbil*PDF (pdf, 61 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Transport*PDF (pdf, 61 kB)

Handels- och administrationsprogrammet

Tillägg till yrkesexamen: Administrativ service*PDF (pdf, 62 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Handel och service*PDF (pdf, 62 kB)

Hantverksprogrammet

Tillägg till yrkesexamen: Finsnickeri*PDF (pdf, 61 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Florist*PDF (pdf, 60 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Frisör*PDF (pdf, 60 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Textil design*PDF (pdf, 61 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Övriga hantverk bössmakare*PDF (pdf, 60 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Övriga hantverk glasblåsare*PDF (pdf, 60 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Övriga hantverk guldsmed*PDF (pdf, 60 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Övriga hantverk hovslagare*PDF (pdf, 60 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Övriga hantverk hudvård*PDF (pdf, 60 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Övriga hantverk hår- och makeupstylist*PDF (pdf, 60 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Övriga hantverk juvelfattare*PDF (pdf, 60 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Övriga hantverk kakelugnsmakare*PDF (pdf, 60 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Övriga hantverk keramiker*PDF (pdf, 60 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Övriga hantverk låssmed*PDF (pdf, 60 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Övriga hantverk sadelmakare*PDF (pdf, 60 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Övriga hantverk silversmed*PDF (pdf, 60 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Övriga hantverk skomakare*PDF (pdf, 60 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Övriga hantverk smed*PDF (pdf, 60 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Övriga hantverk sotare*PDF (pdf, 60 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Övriga hantverk tapetserare*PDF (pdf, 60 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Övriga hantverk timmerman*PDF (pdf, 60 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Övriga hantverk urmakare*PDF (pdf, 60 kB)

Hotell- och turismprogrammet

Tillägg till yrkesexamen: Hotell och konferens*PDF (pdf, 62 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Turism och resor*PDF (pdf, 62 kB)

Industritekniska programmet

Tillägg till yrkesexamen: Driftsäkerhet och underhåll*PDF (pdf, 61 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Processteknik*PDF (pdf, 62 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Produkt och maskinteknik*PDF (pdf, 62 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Svetsteknik*PDF (pdf, 61 kB)

Naturbruksprogrammet

Tillägg till yrkesexamen: Djur*PDF (pdf, 61 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Lantbruk*PDF (pdf, 62 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Skog*PDF (pdf, 62 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Trädgård*PDF (pdf, 62 kB)

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Tillägg till yrkesexamen: Bageri och konditori*PDF (pdf, 61 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Färskvaror, delikatesser och catering*PDF (pdf, 62 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Kök och servering*PDF (pdf, 62 kB)

VVS- och fastighetsprogrammet

Tillägg till yrkesexamen: Fastighet*PDF (pdf, 61 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Kyl- och värmepumpsteknik*PDF (pdf, 61 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Ventilationsteknik*PDF (pdf, 61 kB)

Tillägg till yrkesexamen: VVS*PDF (pdf, 61 kB)

Vård- och omsorgsprogrammet

Tillägg till yrkesexamen: Vård- och omsorgsprogrammet*PDF (pdf, 61 kB)

*) Förklarande anmärkningar. Dokumenten är avsedda att ge kompletterande information till nämnda examen och har inte någon rättslig status i sig självt. Det baserar sig på rådets resolution 93/C 49/01 av den 3 december 1992 om klarhet och tydlighet rörande kvalifikationer, på rådets resolution 96/C 224/04 av den 15 juli 1996 om klarhet och tydlighet när det gäller yrkesutbildningsbevis, och på Europaparlamentets och rådets rekommendation 2001/613/EG av den 10 juli 2001 om rörlighet inom gemenskapen för studerande, personer som genomgår yrkesinriktad utbildning, volontärer, lärare och utbildare. Ytterligare information kan erhållas från: https://europass.cedefop.europa.eu © Europeiska gemenskaperna, 2002

Barn- och fritidsprogrammet

Tillägg till yrkesexamen: Fritid och hälsa*PDF (pdf, 61 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Pedagogiskt arbete*PDF (pdf, 60 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Socialt arbete*PDF (pdf, 61 kB)

Bygg- och anläggningsprogrammet

Tillägg till yrkesexamen: Anläggningsfordon*PDF (pdf, 61 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Husbyggnad*PDF (pdf, 61 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Mark och anläggning*PDF (pdf, 61 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Måleri*PDF (pdf, 61 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Plåtslagare*PDF (pdf, 61 kB)

El- och energiprogrammet

Tillägg till yrkesexamen: Automation*PDF (pdf, 111 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Dator- och kommunikationsteknik*PDF (pdf, 61 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Elteknik*PDF (pdf, 61 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Energiteknik*PDF (pdf, 111 kB)

Fordons- och transportprogrammet

Tillägg till yrkesexamen: Godshantering*PDF (pdf, 61 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Karosseri och lackering*PDF (pdf, 61 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Lastbil och mobila maskiner*PDF (pdf, 61 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Personbil*PDF (pdf, 61 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Transport*PDF (pdf, 61 kB)

Handels- och administrationsprogrammet

Tillägg till yrkesexamen: Administrativ service*PDF (pdf, 62 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Handel och service*PDF (pdf, 62 kB)

Hantverksprogrammet

Tillägg till yrkesexamen: Finsnickeri*PDF (pdf, 61 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Florist*PDF (pdf, 60 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Frisör*PDF (pdf, 60 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Textil design*PDF (pdf, 61 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Övriga hantverk bössmakare*PDF (pdf, 60 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Övriga hantverk glasblåsare*PDF (pdf, 60 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Övriga hantverk guldsmed*PDF (pdf, 60 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Övriga hantverk hovslagare*PDF (pdf, 60 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Övriga hantverk hudvård*PDF (pdf, 60 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Övriga hantverk hår- och makeupstylist*PDF (pdf, 60 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Övriga hantverk juvelfattare*PDF (pdf, 60 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Övriga hantverk kakelugnsmakare*PDF (pdf, 60 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Övriga hantverk keramiker*PDF (pdf, 60 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Övriga hantverk låssmed*PDF (pdf, 60 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Övriga hantverk sadelmakare*PDF (pdf, 60 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Övriga hantverk silversmed*PDF (pdf, 60 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Övriga hantverk skomakare*PDF (pdf, 60 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Övriga hantverk smed*PDF (pdf, 60 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Övriga hantverk sotare*PDF (pdf, 60 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Övriga hantverk tapetserare*PDF (pdf, 60 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Övriga hantverk timmerman*PDF (pdf, 60 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Övriga hantverk urmakare*PDF (pdf, 60 kB)

Hotell- och turismprogrammet

Tillägg till yrkesexamen: Hotell och konferens*PDF (pdf, 62 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Turism och resor*PDF (pdf, 62 kB)

Industritekniska programmet

Tillägg till yrkesexamen: Driftsäkerhet och underhåll*PDF (pdf, 61 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Processteknik*PDF (pdf, 62 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Produkt och maskinteknik*PDF (pdf, 62 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Svetsteknik*PDF (pdf, 61 kB)

Naturbruksprogrammet

Tillägg till yrkesexamen: Djur*PDF (pdf, 61 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Lantbruk*PDF (pdf, 62 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Skog*PDF (pdf, 62 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Trädgård*PDF (pdf, 62 kB)

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Tillägg till yrkesexamen: Bageri och konditori*PDF (pdf, 61 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Färskvaror, delikatesser och catering*PDF (pdf, 62 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Kök och servering*PDF (pdf, 62 kB)

VVS- och fastighetsprogrammet

Tillägg till yrkesexamen: Fastighet*PDF (pdf, 61 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Kyl- och värmepumpsteknik*PDF (pdf, 61 kB)

Tillägg till yrkesexamen: Ventilationsteknik*PDF (pdf, 61 kB)

Tillägg till yrkesexamen: VVS*PDF (pdf, 61 kB)

Vård- och omsorgsprogrammet

Tillägg till yrkesexamen: Vård- och omsorgsprogrammet*PDF (pdf, 61 kB)

*) Förklarande anmärkningar. Dokumenten är avsedda att ge kompletterande information till nämnda examen och har inte någon rättslig status i sig självt. Det baserar sig på rådets resolution 93/C 49/01 av den 3 december 1992 om klarhet och tydlighet rörande kvalifikationer, på rådets resolution 96/C 224/04 av den 15 juli 1996 om klarhet och tydlighet när det gäller yrkesutbildningsbevis, och på Europaparlamentets och rådets rekommendation 2001/613/EG av den 10 juli 2001 om rörlighet inom gemenskapen för studerande, personer som genomgår yrkesinriktad utbildning, volontärer, lärare och utbildare. Ytterligare information kan erhållas från: https://europass.cedefop.europa.eu © Europeiska gemenskaperna, 2002

Riksrekryterande utbildningar

Europass - tillägg på engelska

Nationella yrkesprogram

Building and Construction Programme (BA)

Certificate Supplement: Construction vehicles*PDF (pdf, 111 kB)

Certificate Supplement: House construction*PDF (pdf, 111 kB)

Certificate Supplement: Land and construction*PDF (pdf, 111 kB)

Certificate Supplement: Painting*PDF (pdf, 111 kB)

Certificate Supplement: Sheet metal*PDF (pdf, 111 kB)

Business and Administration Programme (HA)

Certificate Supplement: Administrative service*PDF (pdf, 112 kB)

Certificate Supplement: Commerce and service*PDF (pdf, 111 kB)

Child and Recreation Programme (BF)

Certificate Supplement: Pedagogical work*PDF (pdf, 111 kB)

Certificate Supplement: Recreation and health*PDF (pdf, 112 kB)

Certificate Supplement: Social work*PDF (pdf, 111 kB)

Electricity and Energy Programme (EE)

Certificate Supplement: Automation*PDF (pdf, 112 kB)

Certificate Supplement: Computers and ICT *PDF (pdf, 111 kB)

Certificate Supplement: Electrical technology*PDF (pdf, 111 kB)

Certificate Supplement: Energy technology*PDF (pdf, 112 kB)

Handicraft Programme (HV)

Certificate Supplement: Cabinet making*PDF (pdf, 110 kB)

Certificate Supplement: Floristry *PDF (pdf, 110 kB)

Certificate Supplement: Hairdressing*PDF (pdf, 110 kB)

Certificate Supplement: Textile design*PDF (pdf, 110 kB)

Certificate Supplement: Other handicafts blacksmith*PDF (pdf, 110 kB)

Certificate Supplement: Other handicafts carpenter*PDF (pdf, 110 kB)

Certificate Supplement: Other handicafts ceramist*PDF (pdf, 110 kB)

Certificate Supplement: Other handicafts chimney-sweep*PDF (pdf, 110 kB)

Certificate Supplement: Other handicafts farrier*PDF (pdf, 110 kB)

Certificate Supplement: Other handicafts glassblower*PDF (pdf, 110 kB)

Certificate Supplement: Other handicafts goldsmith*PDF (pdf, 110 kB)

Certificate Supplement: Other handicafts gun maker*PDF (pdf, 110 kB)

Certificate Supplement: Other handicafts hair and make up stylist*PDF (pdf, 110 kB)

Certificate Supplement: Other handicafts jewellery mounterPDF (pdf, 110 kB)*

Certificate Supplement: Other handicafts locksmith*PDF (pdf, 110 kB)

Certificate Supplement: Other handicafts saddler maker*PDF (pdf, 110 kB)

Certificate Supplement: Other handicafts shoemaker*PDF (pdf, 110 kB)

Certificate Supplement: Other handicafts silversmith*PDF (pdf, 110 kB)

Certificate Supplement: Other handicafts skin care*PDF (pdf, 125 kB)

Certificate Supplement: Other handicafts stove builder*PDF (pdf, 110 kB)

Certificate Supplement: Other handicafts upholsterer*PDF (pdf, 110 kB)

Certificate Supplement: Other handicafts watchmaker*PDF (pdf, 110 kB)

Health and Social Care Programme (VO)

Certificate Supplement: Health and Social Care Programme*PDF (pdf, 111 kB)

Hotel and Tourism Programme (HT)

Certificate Supplement: Hotel and meetings*PDF (pdf, 111 kB)

Certificate Supplement: Tourism and travel*PDF (pdf, 111 kB)

HVAC and Property Maintenance Programme (VF)

Certificate Supplement: HVACPDF (pdf, 111 kB)

Certificate Supplement: PropertyPDF (pdf, 111 kB)

Certificate Supplement: Refrigeration and heat pump technologyPDF (pdf, 111 kB)

Certificate Supplement: Ventilation technologyPDF (pdf, 111 kB)

Industrial Technology Programme (IN)

Certificate Supplement: Operations and maintenancePDF (pdf, 110 kB)

Certificate Supplement: Process technologyPDF (pdf, 111 kB)

Certificate Supplement: Product and machine technologyPDF (pdf, 111 kB)

Certificate Supplement: Welding technologyPDF (pdf, 110 kB)

Natural Resource Use Programme (NB)

Certificate Supplement: AgriculturePDF (pdf, 111 kB)

Certificate Supplement: AnimalsPDF (pdf, 111 kB)

Certificate Supplement: ForestryPDF (pdf, 111 kB)

Certificate Supplement: GardensPDF (pdf, 111 kB)

Restaurant Management and Food Programme (RL)

Certificate Supplement: Baking and patisseriePDF (pdf, 112 kB)

Certificate Supplement: Fresh foods, delicatessen and cateringPDF (pdf, 112 kB)

Certificate Supplement: Kitchen and servingPDF (pdf, 112 kB)

Vehicle and Transport Programme (FT)

Certificate Supplement: Bodywork and paint sprayingPDF (pdf, 110 kB)

Certificate Supplement: Goods handlingPDF (pdf, 110 kB)

Certificate Supplement: Lorries and mobile machineryPDF (pdf, 110 kB)

Certificate Supplement: Passenger carsPDF (pdf, 110 kB)

Certificate Supplement: TransportPDF (pdf, 110 kB)

*) Explanatory note. These documents are designed to provide additional information about the specified certificate and does not have any legal status in themselves. The format of the description is based on the following texts: Council Resolution 93/C 49/01 of 3 December 1992 on the transparency of qualifications, Council Resolution 96/C 224/04 of 15 July 1996 on the transparency of vocational training certificates, and Recommendation 2001/613/EC of the European Parliament and of the Council of 10 July 2001 on mobility within the Community for students, persons undergoing training, volunteers, teachers and trainers. More information available at: http://europass.cedefop.europa.eu © European Communities 2002

Building and Construction Programme (BA)

Certificate Supplement: Construction vehicles*PDF (pdf, 111 kB)

Certificate Supplement: House construction*PDF (pdf, 111 kB)

Certificate Supplement: Land and construction*PDF (pdf, 111 kB)

Certificate Supplement: Painting*PDF (pdf, 111 kB)

Certificate Supplement: Sheet metal*PDF (pdf, 111 kB)

Business and Administration Programme (HA)

Certificate Supplement: Administrative service*PDF (pdf, 112 kB)

Certificate Supplement: Commerce and service*PDF (pdf, 111 kB)

Child and Recreation Programme (BF)

Certificate Supplement: Pedagogical work*PDF (pdf, 111 kB)

Certificate Supplement: Recreation and health*PDF (pdf, 112 kB)

Certificate Supplement: Social work*PDF (pdf, 111 kB)

Electricity and Energy Programme (EE)

Certificate Supplement: Automation*PDF (pdf, 112 kB)

Certificate Supplement: Computers and ICT *PDF (pdf, 111 kB)

Certificate Supplement: Electrical technology*PDF (pdf, 111 kB)

Certificate Supplement: Energy technology*PDF (pdf, 112 kB)

Handicraft Programme (HV)

Certificate Supplement: Cabinet making*PDF (pdf, 110 kB)

Certificate Supplement: Floristry *PDF (pdf, 110 kB)

Certificate Supplement: Hairdressing*PDF (pdf, 110 kB)

Certificate Supplement: Textile design*PDF (pdf, 110 kB)

Certificate Supplement: Other handicafts blacksmith*PDF (pdf, 110 kB)

Certificate Supplement: Other handicafts carpenter*PDF (pdf, 110 kB)

Certificate Supplement: Other handicafts ceramist*PDF (pdf, 110 kB)

Certificate Supplement: Other handicafts chimney-sweep*PDF (pdf, 110 kB)

Certificate Supplement: Other handicafts farrier*PDF (pdf, 110 kB)

Certificate Supplement: Other handicafts glassblower*PDF (pdf, 110 kB)

Certificate Supplement: Other handicafts goldsmith*PDF (pdf, 110 kB)

Certificate Supplement: Other handicafts gun maker*PDF (pdf, 110 kB)

Certificate Supplement: Other handicafts hair and make up stylist*PDF (pdf, 110 kB)

Certificate Supplement: Other handicafts jewellery mounterPDF (pdf, 110 kB)*

Certificate Supplement: Other handicafts locksmith*PDF (pdf, 110 kB)

Certificate Supplement: Other handicafts saddler maker*PDF (pdf, 110 kB)

Certificate Supplement: Other handicafts shoemaker*PDF (pdf, 110 kB)

Certificate Supplement: Other handicafts silversmith*PDF (pdf, 110 kB)

Certificate Supplement: Other handicafts skin care*PDF (pdf, 125 kB)

Certificate Supplement: Other handicafts stove builder*PDF (pdf, 110 kB)

Certificate Supplement: Other handicafts upholsterer*PDF (pdf, 110 kB)

Certificate Supplement: Other handicafts watchmaker*PDF (pdf, 110 kB)

Health and Social Care Programme (VO)

Certificate Supplement: Health and Social Care Programme*PDF (pdf, 111 kB)

Hotel and Tourism Programme (HT)

Certificate Supplement: Hotel and meetings*PDF (pdf, 111 kB)

Certificate Supplement: Tourism and travel*PDF (pdf, 111 kB)

HVAC and Property Maintenance Programme (VF)

Certificate Supplement: HVACPDF (pdf, 111 kB)

Certificate Supplement: PropertyPDF (pdf, 111 kB)

Certificate Supplement: Refrigeration and heat pump technologyPDF (pdf, 111 kB)

Certificate Supplement: Ventilation technologyPDF (pdf, 111 kB)

Industrial Technology Programme (IN)

Certificate Supplement: Operations and maintenancePDF (pdf, 110 kB)

Certificate Supplement: Process technologyPDF (pdf, 111 kB)

Certificate Supplement: Product and machine technologyPDF (pdf, 111 kB)

Certificate Supplement: Welding technologyPDF (pdf, 110 kB)

Natural Resource Use Programme (NB)

Certificate Supplement: AgriculturePDF (pdf, 111 kB)

Certificate Supplement: AnimalsPDF (pdf, 111 kB)

Certificate Supplement: ForestryPDF (pdf, 111 kB)

Certificate Supplement: GardensPDF (pdf, 111 kB)

Restaurant Management and Food Programme (RL)

Certificate Supplement: Baking and patisseriePDF (pdf, 112 kB)

Certificate Supplement: Fresh foods, delicatessen and cateringPDF (pdf, 112 kB)

Certificate Supplement: Kitchen and servingPDF (pdf, 112 kB)

Vehicle and Transport Programme (FT)

Certificate Supplement: Bodywork and paint sprayingPDF (pdf, 110 kB)

Certificate Supplement: Goods handlingPDF (pdf, 110 kB)

Certificate Supplement: Lorries and mobile machineryPDF (pdf, 110 kB)

Certificate Supplement: Passenger carsPDF (pdf, 110 kB)

Certificate Supplement: TransportPDF (pdf, 110 kB)

*) Explanatory note. These documents are designed to provide additional information about the specified certificate and does not have any legal status in themselves. The format of the description is based on the following texts: Council Resolution 93/C 49/01 of 3 December 1992 on the transparency of qualifications, Council Resolution 96/C 224/04 of 15 July 1996 on the transparency of vocational training certificates, and Recommendation 2001/613/EC of the European Parliament and of the Council of 10 July 2001 on mobility within the Community for students, persons undergoing training, volunteers, teachers and trainers. More information available at: http://europass.cedefop.europa.eu © European Communities 2002

Riksrekryterande utbildningar

Aeronautical Technique Programme

Certificate Supplement: AircraftPDF (pdf, 112 kB)

Certificate Supplement: HelicopterPDF (pdf, 112 kB)

Marine Technique Programme

Certificate Supplement: Electrical and electronics systemsPDF (pdf, 111 kB)

Certificate Supplement: Service and repairPDF (pdf, 111 kB)

Maritime Programme

Certificate Supplement: DeckPDF (pdf, 112 kB)

Certificate Supplement: EnginePDF (pdf, 112 kB)

Professional Dancer Programme

Certificate Supplement: Professional Dancer ProgrammePDF (pdf, 112 kB)

Sami Livelihoods

Certificate Supplement: Sami LivelihoodsPDF (pdf, 111 kB)

Train Technique Programme

Certificate Supplement: Train Technique ProgrammePDF (pdf, 111 kB)

Aeronautical Technique Programme

Certificate Supplement: AircraftPDF (pdf, 112 kB)

Certificate Supplement: HelicopterPDF (pdf, 112 kB)

Marine Technique Programme

Certificate Supplement: Electrical and electronics systemsPDF (pdf, 111 kB)

Certificate Supplement: Service and repairPDF (pdf, 111 kB)

Maritime Programme

Certificate Supplement: DeckPDF (pdf, 112 kB)

Certificate Supplement: EnginePDF (pdf, 112 kB)

Professional Dancer Programme

Certificate Supplement: Professional Dancer ProgrammePDF (pdf, 112 kB)

Sami Livelihoods

Certificate Supplement: Sami LivelihoodsPDF (pdf, 111 kB)

Train Technique Programme

Certificate Supplement: Train Technique ProgrammePDF (pdf, 111 kB)

Livslång vägledning i Europa

Livslång vägledning i Europa utgår från ett antal gemensamma prioriteringar. Länderna är överens om att en stark vägledning är nödvändig för att rusta människor i att hantera sitt lärande, sin karriär och övergångar mellan utbildning och arbete.

Det är framför allt fyra områden som är i fokus för Livslång vägledning:

  • förmågan till karriärhantering
  • tillgången till vägledning
  • kvalitetssäkring
  • samordning av vägledningstjänster.

Samarbetet mellan länderna sker inom ramen för att europeiskt policynätverk för livslång vägledning, ELGPN (European Lifelong Guidance Policy Network). Länderna samverkar också inom Euroguidance, som är ett nätverk av nationella informations- och resurscenter med målsättning att stödja vägledare i deras arbete med internationella frågor och att göra det lättare att studera, praktisera eller arbeta i Europa.

Ansvarig myndighet för Livslång vägledning är Skolverket och Universitets- och högskolerådet.

VNFIL - erkänna tidigare lärande

VNFIL (Validation of Non-Formal and Informal Learning) utgår från
gemensamma europeiska principer och riktlinjer, samt utformas och
anpassas till varje medlemslands förutsättningar.

Validering handlar om att synliggöra och erkänna det lärande som individer bär med sig oberoende av hur, var och när man har lärt sig. Validering bygger på principerna för läranderesultat och främjas av att de övriga nämnda verktygen stödjer validering av tidigare lärande.

Vägledning, eller LLG (LifeLong Guidance) som det benämns inom EU, är en nödvändig förutsättning för att validering ska komma till full nytta för individ och samhälle.

Senast uppdaterad 15 april 2021

Innehåll på denna sida