Nu finns statistik om grund- och gymnasieskolenheter tillgänglig. Under perioden 1 september till och med 6 november uppdateras inte uppgifterna i skolenhetsregistret.

Skolverkets pressmeddelande 201008: Tidigare skolstatistik blir tillgänglig igen

Öppna data

Det är fritt att använda vår data som är tillgänglig för allmänheten. Utvecklare, forskare och andra intresserade kan bygga egna tjänster och ta fram statistik. Vår öppna data är ett viktigt verktyg för att ge insyn i Skolverkets arbete och beslut.