Skolverkets författningssamling - SKOLFS

Skolverket får besluta om bindande bestämmelser i form av föreskrifter som publiceras i Skolverkets författningssamling, SKOLFS. En förutsättning är att regeringen har beslutat i en förordning att Skolverket får besluta om föreskrifter inom ett visst område. Läs mer om SKOLFS.

 
De tio senast utgivna författningarna

Sök

  

Område

Tidsspann

Så här söker du i författningssamlingen

Genom avgränsa ditt sök i de olika fälten för "giltighet", "utgivare" samt vilket typ av regelverk du söker efter får du oftast ett mer träffsäkert resultat.

Till exempel: vill du söka efter ändringar i kurskoder inom ett ämne? Då kan du

  • välja "Alla" under "Giltighet"
  • välja "Alla" under "Utgivare"
  • välja "Gymnasieskola" under "Version"
  • skriva in namnet på kursen eller om du har ett SKOLFS-nummer sedan tidigare i fritextsrutan.

Vad betyder "grundförfattning", "ändringsförfattning" och "senaste lydelse"?

Författning är en synonym för regelverk, ett samlingsnamn där även myndigheters föreskrifter ingår. Nedan förklarar vi några termer som återkommer i vårt sök i vår författningssamling.

Grundförfattning

Grundförfattning är en första, ny författning. Den innehåller alla regler i just den författningen.

Ändringsförfattning

En ändringsförfattning innebär att någon har skett i författningen. I en ändringsförfattning finns bara de delar som har ändrats vid det aktuella tillfället med i författningen. Bestämmelser om ikraftträdande samt övergångsbestämmelser anger när reglerna börjar gälla. Det betyder att det under en övergångstid finns möjlighet att använda de gamla reglerna.

Senaste lydelse

Den senast beslutade författningen eller föreskriften, inklusive de senaste ändringarna.