Läroplan och kursplaner i specialskolan

Här hittar du specialskolans läroplan och information om hur du använder den. Här hittar du också alla kursplaner för specialskolan, timplanen och information om hur du planerar och följer upp undervisningen.

 • Fem av specialskolans kursplaner revideras

  Gäller kursplaner för döva och hörselskadade elever med intellektuell funktionsnedsättning. De reviderade kursplanerna börjar att gälla tidigast hösten 2021.

 • Läroplansändringar

  Sex och samlevnad byter namn

  Regeringen har beslutat om läroplansändringar i kunskapsområdet som idag kallas sex och samlevnad. Det nya namnet blir sexualitet, samtycke och relationer från och med höstterminen 2022.

 • Grundsärskolans kursplaner

  Inom specialskolan kan även grundsärskolans kursplaner användas.

 • Specialskolan

  Reviderad läroplan

  Läroplanen har fått stadieindelade kursplaner för döva och hörselskadade elever med utvecklingsstörning. Det har också tillkommit ett kunskapskrav för godtagbara kunskaper i svenska för årskurs 4.