Bedömningsstöd i ämnen i specialskolan

Vi erbjuder bedömningsstöd i flera ämnen. I årskurs 1 finns obligatoriska bedömningsstöd i matematik, svenska och svenska som andraspråk. I övriga ämnen finns stöd som är frivilliga för läraren att använda*. Syftet är att främja en likvärdig bedömning och betygssättning i skolan.

* I ämnena matematik, svenska, svenska som andraspråk och teckenspråk finns särskilt framtaget bedömningsstöd för dig som undervisar i specialskolan. Du hittar bedömningsstöd i fler ämnen i navigationen för grundskolans bedömningsstöd.

Mer bedömningsstöd i ämnen i grundskolan

Senast uppdaterad 26 mars 2021