Bedömningsportalen – så får du tillgång till skyddat material

I bedömningsportalen finns stöd för bedömning i flera ämnen och kurser. Du som lärare får tillgång till lösenordsskyddat material via din rektor och skolhuvudmannen.

I bedömningsportalen finns enskilda uppgifter, diagnosmaterial och provmaterial med tillhörande bedömningsanvisningar. Du hittar också kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper.

Inloggningsuppgifter till dig som lärare

Det mesta av materialet i bedömningsportalen är tillgängligt för alla. En mindre del av materialet ligger skyddat bakom lösenord på grund av exempelvis sekretess och upphovsrätt. Provmaterial och uppgifter behöver vara okända för eleverna för att de ska fungera som ett gott stöd för din bedömning och betygssättning. Det är därför viktigt att du som lärare hanterar dessa material varsamt för att minimera risken för spridning.

För att du ska få tillgång till det lösenordsskyddade materialet behöver du vända dig till din rektor eller en utsedd provadministratör. Rektorn eller provadministratören skapar ett konto åt dig med behörighet till de ämnen du undervisar i.

Rektorn och provadministratören skapar konton till lärare i bedömningsportalens kontohantering.

Varför är delar av materialet lösenordsskyddat?

Hela provmaterial eller delar av material är lösenordskyddade på grund av upphovsrätt, dataskyddsförordningen eller provsekretess.

Hela provmaterial eller delar av material är lösenordskyddade på grund av upphovsrätt, dataskyddsförordningen eller provsekretess.

1. Huvudmannen kontaktar Skolverket

En representant från skolhuvudmannen ansöker om inloggningsuppgifter till bedömningsportalens kontohantering genom att skicka ett mejl till Skolverket.

Mejla oss här

När ansökan är godkänd skickas inloggningsuppgifter till den angivna e-postadressen. Inom 1-2 veckor skickas också en säkerhetsdosa till den postadress som är registrerad som huvudmannens arbetsplats. Skolverket hämtar dessa uppgifter från Statistiska centralbyrån (SCB). Skolans huvudman kontaktar SCB vid ändring av postadress.

Huvudmannen använder användarnamn, lösenord och säkerhetsdosa för att logga in och hantera konton till bedömningsportalen. Huvudmannen kopplar en rektor till var och en av de skolor som är under huvudmannens ansvar.

Gå direkt till kontohanteringen Länk till annan webbplats.

Rektorns inloggningsuppgifter skapas när huvudmannen har registrerat rektorn i kontohanteringen. Inloggningsuppgifterna består av användarnamn, lösenord och en matris. Huvudmannen lämnar över uppgifterna i två separata mejl till rektorn.

2. Rektorn registrerar lärare

Rektorn får inloggningsuppgifter från skolans huvudman. Rektorn loggar in i kontohanteringen och registrerar lärare och vilka ämnen de ska ha behörighet till. Rektorn kan också välja att registrera en så kallad provadministratör och delegera arbetet med att skriva in lärare till denne.

Gå direkt till kontohanteringen Länk till annan webbplats.

Rektorns inloggningsuppgifter

Rektorns inloggningsuppgifter gäller för kontohanteringen och inte för bedömningsportalen. Om rektorn vill ha tillgång till lösenordsskyddat material i bedömningsportalen behöver han eller hon registrera sig själv som lärare på så vis generera inloggningsuppgifter till bedömningsportalen.

3. Läraren loggar in i bedömningsportalen

När rektorn eller provadministratören har skapat konto till en lärare genereras inloggningsuppgifter till läraren. Läraren kan med dessa uppgifter logga in i bedömningsportalen - där vi samlar allt stöd för lärarens arbete med bedömning.

Gå direkt till bedömningsportalen Länk till annan webbplats.

Bedömningsportalens support

Har du frågor om bedömningsportalen?

Kontakta oss här

Senast uppdaterad 26 mars 2021

Innehåll på denna sida

  Frågor och svar

  När rektorn (eller provadministratören) skapar ett konto till dig ger han eller hon dig också behörighet i de ämnen som du undervisar i. Bedömningsportalen har ingen koppling till din lärarlegitimation, rektorn behöver därför kryssa i de ämnen som du undervisar oavsett om du är legitimerad att undervisa i ämnet eller inte.

  Som lärare har du tidsbegränsad åtkomst till bedömningsportalen. Efter ett läsår (1 augusti varje år) behöver ditt konto återaktiveras. Det är din rektor eller skolans provadministratör som har behörighet att återaktivera ditt konto. När kontot är återaktiverat ska dina tidigare inloggningsuppgifter fungera som vanligt igen.

  Om du har glömt dina inloggningsuppgifter kan rektorn eller provadministratören generera ett nytt lösenord via kontohanteringen. Användarnamnet är detsamma och skrivs alltid ut tillsammans med lösenordet.

  Om du är anställd som till exempel modersmålslärare centralt i kommunen eller av någon annan orsak inte tillhör en skolenhet kan du kontakta oss så hjälper vi dig.

  Kontakta oss

  De bedömningsstöd som fanns i stället för nationella prov under våren 2021 är avpublicerade och går inte längre att hämta. Alla ordinarie bedömningsstöd, både öppna och skyddade, hittar du i Bedömningsportalen. Öppna bedömningsstöd och kartläggningsmaterial hittar du också i e-tjänsten för bedömningsstöd, den nya tjänst som på sikt kommer ersätta Bedömningsportalen.

  Läs frågor och svar om bedömningsstöd och nationella prov hösten 2021 Länk till annan webbplats.