Provdatum i gymnasieskolan

Elever i gymnasieskolan gör nationella prov på bestämda provdatum. Proven är obligatoriska för skolan att använda i den högsta avslutande kursen.

Datum för läsåret 2021/2022

I tabellen nedan anges provdatum för alla prov i gymnasieskolan under läsåret 2021/2022. Klicka på kursens namn för att läsa mer om delprovets innehåll.

Det finns provdatum både på hösten och på våren för respektive ämne. Tanken att de nationella proven ska genomföras i slutet av kursen då proven avhandlar stora delar av kursplanen. De flesta skolor avslutar kursen på våren och genomför därför proven på våren.

Alla prov med ett fast provdatum ska genomföras med start klockan 9.00 på provdagen. Det krävs särskilda skäl för att senarelägga ett prov.

Mer om att senarelägga prov


Läsåret 2021/2022

Kurs

Delprov

Vecka

Datum

Tidsåtgång

Engelska 5

A


från vecka 42

15 min/ per elevpar + 10 minuter för enskild förberedelse under uppsikt

Engelska 5

C

46

fre 19 november 2021

Kl. 9.00

80 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

Engelska 5

B

48

ons 1 december 2021

Kl. 9.00

90 + 50 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

Engelska 5

A


från vecka 13

15 min/ per elevpar + 10 minuter för enskild förberedelse under uppsikt

Engelska 5

C

18

ons 4 maj 2022

Kl. 9.00

80 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

Engelska 5

B

19

tis 10 maj 2022

Kl. 9.00

90 + 50 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

Engelska 6

A


från vecka 42

15 minuter/ per elevpar + 15 minuter för enskild förberedelse

Engelska 6

C

47

ons 24 november 2021

Kl. 9.00

100 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

Engelska 6

B

48

tis 30 november 2021

Kl. 9.00

90 + 50 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

Engelska 6

A


från vecka 13

15 minuter/ per elevpar + 15 minuter för enskild förberedelse

Engelska 6

C

18

fre 6 maj 2022

Kl. 9.00

100 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

Engelska 6

B

19

tors 12 maj 2022

Kl. 9.00

90 + 50 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

Matematik 1a, 1b,1c

B+C+D

50

ons 15 december 2021

Kl. 9.00

60 min + rast + 60 min + längre rast + 120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Matematik 1a, 1b,1c

B+C+D

20

tors 19 maj 2022

Kl. 9.00

60 min + rast + 60 min + längre rast + 120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Matematik 2a,2b,2c

B+C+D

49

tors 9 december 2021

Kl. 9.00

120 min + längre rast + 120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Matematik 2a,2b,2c

B+C+D

20

fre 20 maj 2022

Kl. 9.00

120 min + längre rast + 120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Matematik 3b,3c

B+C+D

50

tis 14 december 2021

Kl. 9.00

120 min + längre rast + 120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Matematik 3b,3c

B+C+D

20

tis 17 maj 2022

Kl. 9.00

120 min + längre rast + 120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Matematik 4

B+C+D

50

tors 16 december 2021

Kl. 9.00

150 min + längre rast + 120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Matematik 4

B+C+D

20

ons 18 maj 2022

Kl. 9.00

150 min + längre rast + 120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

A


genomförs före delprov B och C

cirka 10 min per elev

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

B

47

tis 23 november 2021

Kl. 9.00

120 min för elever som följer svenska 1

180 min för elever som följer svenska som andraspråk 1

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

C

47

tors 25 november 2021

Kl. 9.00

180 min

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

A


genomförs före delprov B och C

cirka 10 min per elev

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

B

17

ons 27 april 2022

Kl. 9.00

120 min för elever som följer svenska 1

180 min för elever som följer svenska som andraspråk 1

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

C

17

fre 29 april 2022

Kl. 9.00

180 min

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

A

46

ons 17 november 2021

Kl. 9.00

240 min

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

B


genomförs efter delprov A

cirka 10 min per elev

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

A

18

mån 2 maj 2022

Kl. 9.00

240 min

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

B


genomförs efter delprov A

cirka 10 min per elev

Särskilda skäl krävs för att senarelägga prov

Att flytta ett datumbestämt prov till en senare dag kan innebära en risk att elever känner till innehåll i provet i förväg. Det krävs därför särskilda skäl för att en rektor ska kunna ta beslut om att senarelägga ett prov. Särskilda skäl kan till exempel vara olyckor, dödsfall eller sjukdom. Resor eller idrottsdagar anses inte vara särskilda skäl. Om rektorn har särskilda skäl att senarelägga ett prov gäller detta hela skolenheten.

Från och med vårterminen 2019 ska alla prov i gymnasiet påbörjas med start klockan 9.00 på provdagen. Tidpunkten för start är numera reglerad i en föreskrift, syftet är att hindra risken för spridning genom att alla elever ska påbörjar provet vid exakt samma tidpunkt. Det är inte tillåtet att flytta starttiden på grund av raster, lunch eller andra anledningar.

När en elev är sjuk

Det händer förstås att elever är sjuka de dagar då proven ska genomföras. Det krävs beslut från rektorn om en elev som missat provtillfället ska få göra provet i efterhand. Den avgörande faktorn för ett sådant beslut är att provet är ett stöd för bedömning och betygssättning. Om provet är känt för eleven är det ett sämre stöd för lärarens bedömning. Skolan ska i sådana fall ange att eleven "ej deltagit i provet" vid inrapporteringen till SCB.

En missad chans att visa sina kunskaper

Om en elev missar ett provtillfälle och inte gör provet vid ett senare tillfälle betyder det förstås att eleven missat en möjlighet att visa sina kunskaper. Du som lärare får inte samma underlag för bedömning som du har för de andra eleverna, som har gjort proven. Du har dock tillgång till dina andra underlag. De nationella proven är endast ett underlag för bedömning och betygssättning och kan aldrig helt och hållet avgöra en elevs betyg.

Obligatoriska på avslutande kursen

Nationella prov i gymnasieskolan är enbart obligatoriska som stöd för bedömning och betygssättning i slutet av den högsta kursen på respektive program. Övriga prov är valfria, men skolan kan ändå använda dessa som ett kvalitativt stöd för betygssättning och för att bidra till en ökad likvärdighet över landet. Rektorn avgör om skolan ska använda ett frivilligt prov eller inte och i de fall rektorn beslutar att ett prov ska användas gäller det beslutet alla elever som läser den kursen på skolenheten.

Vilka prov är obligatoriska på vilka program?

Tabell över vilka prov som är obligatoriska på vilka program


Yrkesprog.

EK

ES– & HU

SA

NA– & TE

Eng 5

o

Eng 6

o*

o

o

o

o

Ma 1

o (1a)


o (1b)Ma 2


o**


o


Ma 3


o***o****

Ma 4

o*****

Sv1/Sva1

o

Sv3/Sva3


o

o

o

o

O = Obligatoriskt prov. Övriga prov är valfria att använda. Om rektorn beslutar om att ett prov ska användas i en kurs gäller det beslutet alla elever och provet ska då användas i sin helhet.

* = På hotell- och turismprogrammet är Engelska 6 avslutande kurs.

** = Ma2b är avslutande kurs för Ekonomiprogrammet med inriktning juridik.

*** = Ma3b är avslutande kurs för Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi.

**** = Ma3c är avslutande kurs för Naturvetenskapsprogrammet med inriktning naturvetenskap och samhälle, samt för Teknikprogrammet (alla inriktningar utom inriktning teknikvetenskap)

***** = Ma4 är avslutande kurs för Naturprogrammet med inriktning naturvetenskap, samt för Teknikprogrammet med inriktning teknikvetenskap.

Vad är en avslutande kurs?

Vilken kurs som är den högsta och avslutande avgörs av vilket program, och i förekommande fall inriktning, eleven läser. I de nationella yrkesprogrammen är till exempel Engelska 5 den avslutande kursen, förutom på hotell- och turismprogrammet där Engelska 6 är den avslutande kursen. Även på högskoleförberedande program är Engelska 6 den avslutande kursen.

Om en elev på ett yrkesprogram väljer att läsa en utökad behörighet och därmed läser kursen Engelska 6 är provet inte obligatoriskt för den här eleven. Det är rektorn som avgör om ett frivilligt prov ska användas eller inte. Om rektorn tar ett sådant beslut gäller det alla elever som läser den kursen.

Vilken kurs som är den högsta och avslutande avgörs av vilket program, och i förekommande fall inriktning, eleven läser. I de nationella yrkesprogrammen är till exempel Engelska 5 den avslutande kursen, förutom på hotell- och turismprogrammet där Engelska 6 är den avslutande kursen. Även på högskoleförberedande program är Engelska 6 den avslutande kursen.

Om en elev på ett yrkesprogram väljer att läsa en utökad behörighet och därmed läser kursen Engelska 6 är provet inte obligatoriskt för den här eleven. Det är rektorn som avgör om ett frivilligt prov ska användas eller inte. Om rektorn tar ett sådant beslut gäller det alla elever som läser den kursen.

Hantering, arkivering och resultatinsamling sker som vanligt

Om skolan väljer att använda de frivilliga proven ska de hanteras och arkiveras på samma sätt som de obligatoriska proven. Det är inte tillåtet att endast använda delar av provet, utan om rektorn beslutar att använda ett nationellt prov i en kurs ska provet användas i sin helhet. 

Från och med läsåret 2018/2019 behöver skolan endast rapportera in resultaten från de obligatoriska proven till SCB, det vill säga nationella prov i den högsta avslutande kursen på det program som eleven går. Skolverket gör ingen officiell statistik baserad på resultaten från de frivilliga nationella proven.

Om skolan väljer att använda de frivilliga proven ska de hanteras och arkiveras på samma sätt som de obligatoriska proven. Det är inte tillåtet att endast använda delar av provet, utan om rektorn beslutar att använda ett nationellt prov i en kurs ska provet användas i sin helhet. 

Från och med läsåret 2018/2019 behöver skolan endast rapportera in resultaten från de obligatoriska proven till SCB, det vill säga nationella prov i den högsta avslutande kursen på det program som eleven går. Skolverket gör ingen officiell statistik baserad på resultaten från de frivilliga nationella proven.

Engelska 5

Det nationella provet i Engelska 5 består av tre delprov med fokus på muntlig produktion och interaktion, receptiv kompetens och skriftlig produktion och interaktion. Proven är obligatoriska att använda som stöd för bedömning och betygssättning i slutet av kursen på alla yrkesprogram förutom på hotell- och turismprogrammet där Engelska 6 är avslutande kurs.

Delprov A – Speaking – muntlig produktion och interaktion

Tidsåtgång: 15 min/ per elevpar + 10 minuter för enskild förberedelse under uppsikt.

I delprov A prövas muntlig produktion och interaktion, det vill säga förmågan att formulera sig och kommunicera på engelska i tal. I delprovet får två elever utifrån en given uppgift uttrycka, utveckla och diskutera ett visst innehåll.

Tidsåtgång: 15 min/ per elevpar + 10 minuter för enskild förberedelse under uppsikt.

I delprov A prövas muntlig produktion och interaktion, det vill säga förmågan att formulera sig och kommunicera på engelska i tal. I delprovet får två elever utifrån en given uppgift uttrycka, utveckla och diskutera ett visst innehåll.

Delprov B – Reception, Reading (B1) & Listening (B2)

Tidsåtgång: 90 + 50 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

I delprov B prövas reception, det vill säga förmågan att förstå talad och skriven engelska samt förmågan att tolka innehållet och därmed förmågan att lyssna och läsa på olika sätt och med olika syften. Delproven B1 och B2 består båda av tre eller fyra uppgifter med olika format. Eleverna besvarar uppgifterna genom att välja bland olika typer av flervalsalternativ eller själva skriva ett svar om ett eller flera ord. Relativt få uppgifter kräver långa svar.

Tidsåtgång: 90 + 50 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

I delprov B prövas reception, det vill säga förmågan att förstå talad och skriven engelska samt förmågan att tolka innehållet och därmed förmågan att lyssna och läsa på olika sätt och med olika syften. Delproven B1 och B2 består båda av tre eller fyra uppgifter med olika format. Eleverna besvarar uppgifterna genom att välja bland olika typer av flervalsalternativ eller själva skriva ett svar om ett eller flera ord. Relativt få uppgifter kräver långa svar.

Delprov C – Writing – skriftlig produktion och interaktion

Tidsåtgång: 80 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

I delprov C prövas skriftlig produktion och interaktion, det vill säga förmågan att formulera sig och kommunicera på engelska i skrift. Delprovet består av en skriftlig uppgift som eleverna genomför individuellt. Eleverna får, utifrån en given uppgift, skriva en text med ett visst syfte och en viss mottagare. Eleverna ska i texten uttrycka och utveckla ett innehåll. 

Sedan hösten 2018 ska eleverna skriva det här delprovet på dator eller annan digital enhet. Det är viktigt att grammatik- och rättstavningsfunktionen stängs av i förväg och det är inte tillåtet för eleverna att använda ordlista. Proven ska avidentifieras innan du som lärare bedömer proven. Den bedömande läraren ska alltså inte veta vems prov han eller hon bedömer.

Mer om att göra provet på dator eller med annan digital enhet

Tidsåtgång: 80 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

I delprov C prövas skriftlig produktion och interaktion, det vill säga förmågan att formulera sig och kommunicera på engelska i skrift. Delprovet består av en skriftlig uppgift som eleverna genomför individuellt. Eleverna får, utifrån en given uppgift, skriva en text med ett visst syfte och en viss mottagare. Eleverna ska i texten uttrycka och utveckla ett innehåll. 

Sedan hösten 2018 ska eleverna skriva det här delprovet på dator eller annan digital enhet. Det är viktigt att grammatik- och rättstavningsfunktionen stängs av i förväg och det är inte tillåtet för eleverna att använda ordlista. Proven ska avidentifieras innan du som lärare bedömer proven. Den bedömande läraren ska alltså inte veta vems prov han eller hon bedömer.

Mer om att göra provet på dator eller med annan digital enhet

Engelska 6

Det nationella provet i Engelska 6 består av tre delprov med fokus på muntlig produktion och interaktion, receptiv kompetens och skriftlig produktion och interaktion. Proven är obligatoriska att använda som stöd för bedömning och betygssättning i slutet av kursen på alla högskoleförberedande gymnasieprogram samt hotell- och turismprogrammet.

Delprov A – Speaking – muntlig produktion och interaktion

Tidsåtgång: 15 minuter/ per elevpar + 15 minuter för enskild förberedelse under uppsikt. 

I delprov A prövas muntlig produktion och interaktion, det vill säga förmågan att formulera sig och kommunicera på engelska i tal. I delprovet får två elever utifrån en given uppgift uttrycka, utveckla och diskutera ett visst innehåll.

Tidsåtgång: 15 minuter/ per elevpar + 15 minuter för enskild förberedelse under uppsikt. 

I delprov A prövas muntlig produktion och interaktion, det vill säga förmågan att formulera sig och kommunicera på engelska i tal. I delprovet får två elever utifrån en given uppgift uttrycka, utveckla och diskutera ett visst innehåll.

Delprov B – Reception, Reading (B1) & Listening (B2)

Tidsåtgång: 90 + 50 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

I delprov B prövas reception, det vill säga förmågan att förstå talad och skriven engelska samt förmågan att tolka innehållet och därmed förmågan att lyssna och läsa på olika sätt och med olika syften. Delproven B1 och B2 består båda av tre eller fyra uppgifter med olika format. Eleverna besvarar uppgifterna genom att välja bland olika typer av flervalsalternativ eller själva skriva ett svar om ett eller flera ord. Relativt få uppgifter kräver långa svar.

Tidsåtgång: 90 + 50 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

I delprov B prövas reception, det vill säga förmågan att förstå talad och skriven engelska samt förmågan att tolka innehållet och därmed förmågan att lyssna och läsa på olika sätt och med olika syften. Delproven B1 och B2 består båda av tre eller fyra uppgifter med olika format. Eleverna besvarar uppgifterna genom att välja bland olika typer av flervalsalternativ eller själva skriva ett svar om ett eller flera ord. Relativt få uppgifter kräver långa svar.

Delprov C – Writing – skriftlig produktion och interaktion

Tidsåtgång: 100 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

I delprov C prövas skriftlig produktion och interaktion, det vill säga förmågan att formulera sig och kommunicera på engelska i skrift. Delprovet består av en skriftlig uppgift som eleverna genomför individuellt. Eleverna får, utifrån en given uppgift, skriva en text med ett visst syfte och en viss mottagare. Eleverna ska i texten uttrycka och utveckla ett innehåll. Till provet finns ett material som eleverna tar del av före provtillfället som förberedelse.

Sedan hösten 2018 ska eleverna skriva det här delprovet på dator eller annan digital enhet. Det är viktigt att grammatik- och rättstavningsfunktionen stängs av i förväg och det är inte tillåtet för eleverna att använda ordlista. Proven ska avidentifieras innan du som lärare bedömer proven. Den bedömande läraren ska alltså inte veta vems prov han eller hon bedömer.

Mer om att göra provet på dator eller med annan digital enhet

Tidsåtgång: 100 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

I delprov C prövas skriftlig produktion och interaktion, det vill säga förmågan att formulera sig och kommunicera på engelska i skrift. Delprovet består av en skriftlig uppgift som eleverna genomför individuellt. Eleverna får, utifrån en given uppgift, skriva en text med ett visst syfte och en viss mottagare. Eleverna ska i texten uttrycka och utveckla ett innehåll. Till provet finns ett material som eleverna tar del av före provtillfället som förberedelse.

Sedan hösten 2018 ska eleverna skriva det här delprovet på dator eller annan digital enhet. Det är viktigt att grammatik- och rättstavningsfunktionen stängs av i förväg och det är inte tillåtet för eleverna att använda ordlista. Proven ska avidentifieras innan du som lärare bedömer proven. Den bedömande läraren ska alltså inte veta vems prov han eller hon bedömer.

Mer om att göra provet på dator eller med annan digital enhet

Matematik 1

Nationella proven i kurserna 1a, 1b och 1c består av tre skriftliga delprov. Alla delprov behöver göras för att du ska få det stöd för bedömningen som provet är tänkt att ge. Proven är obligatoriska att använda som stöd för bedömning och betygssättning i slutet av kursen på yrkesprogram samt estetiska och humanistiska programmet.

Reviderad ämnesplan

Från och med 1 juli 2021 tillämpas reviderad ämnesplan i matematik inom gymnasieskolan och de nationella prov som ges i december 2021 och maj 2022 är framtagna med denna som utgångspunkt.

För elevgrupper som läst matematik 1a, 1b eller 1c (respektive 2a, 2b och 2c) enligt tidigare ämnesplan bör läraren vara medveten om att provet inte stämmer överens med den ämnesplan som undervisningen följt och att provresultatet därför är mindre tillförlitligt för den aktuella elevgruppen.

Delprov B, C och D – skriftliga delprov

Tidsåtgång: delprov B, 60 min + rekommenderad rast + delprov C, 60 min + rekommenderad längre rast + delprov D, 120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

De skriftliga delproven B, C och D görs under samma dag. Eftersom många elever inte är vana vid en sammanhängande provtid på över tre timmar rekommenderar vi en längre rast, gärna lunch, mellan delprov C och D. Provtiden är 60 minuter för delprov B, 60 minuter för delprov C och 120 minuter för delprov D.

Delprov B består av uppgifter som ska lösas utan digitala verktyg, som till exempel miniräknare. Det framgår av uppgiften om eleven behöver ange mer än svar.

Delprov C består av några uppgifter varav en är mer omfattande. Även denna del skall lösas utan digitala verktyg*. Lösningar och svar ska redovisas i lösningsruta direkt i frågehäftet. Läraren behöver uppmärksamma eleverna på att det är viktigt att de försöker lösa uppgifterna eftersom även en påbörjad lösning kan ge poäng.

Delprov D består av ett flertal uppgifter där digitala verktyg är tillåtna, som till exempel miniräknare. Lösningar och svar till uppgifterna ska redovisas på separat papper. Eleven ska redogöra för sina tolkningar av uppgifterna och sina tankegångar. I några uppgifter står det utskrivet att endast svar krävs, vilket innebär att du som lärare enbart bedömer svaret.

Formelblad: Det framgår av varje delprov om formelblad ska användas eller inte. För att eleverna ska vara väl insatta i formelbladet bör de använda detta under hela läsåret. Formelbladen finns även i textviewformat för elever med blindhet som läser punktskrift.

Formelblad Pdf, 918 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 918 kB)

Formelblad (engelsk version) Pdf, 948 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 948 kB)

Formelblad (textview) Zip, 1 MB. (Zip, 1 MB)

Tidsåtgång: delprov B, 60 min + rekommenderad rast + delprov C, 60 min + rekommenderad längre rast + delprov D, 120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

De skriftliga delproven B, C och D görs under samma dag. Eftersom många elever inte är vana vid en sammanhängande provtid på över tre timmar rekommenderar vi en längre rast, gärna lunch, mellan delprov C och D. Provtiden är 60 minuter för delprov B, 60 minuter för delprov C och 120 minuter för delprov D.

Delprov B består av uppgifter som ska lösas utan digitala verktyg, som till exempel miniräknare. Det framgår av uppgiften om eleven behöver ange mer än svar.

Delprov C består av några uppgifter varav en är mer omfattande. Även denna del skall lösas utan digitala verktyg*. Lösningar och svar ska redovisas i lösningsruta direkt i frågehäftet. Läraren behöver uppmärksamma eleverna på att det är viktigt att de försöker lösa uppgifterna eftersom även en påbörjad lösning kan ge poäng.

Delprov D består av ett flertal uppgifter där digitala verktyg är tillåtna, som till exempel miniräknare. Lösningar och svar till uppgifterna ska redovisas på separat papper. Eleven ska redogöra för sina tolkningar av uppgifterna och sina tankegångar. I några uppgifter står det utskrivet att endast svar krävs, vilket innebär att du som lärare enbart bedömer svaret.

Formelblad: Det framgår av varje delprov om formelblad ska användas eller inte. För att eleverna ska vara väl insatta i formelbladet bör de använda detta under hela läsåret. Formelbladen finns även i textviewformat för elever med blindhet som läser punktskrift.

Formelblad Pdf, 918 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 918 kB)

Formelblad (engelsk version) Pdf, 948 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 948 kB)

Formelblad (textview) Zip, 1 MB. (Zip, 1 MB)

Matematik 2

Nationella proven i kurserna 2a, 2b och 2c består alla av tre skriftliga delprov som alla genomförs under samma dag. Proven är obligatoriska att använda som stöd för bedömning och betygssättning i slutet av kursen på Samhällsprogrammet och på Ekonomiprogrammet med inriktning juridik. Alla delprov behöver göras för att du ska få det bedömningsunderlag som provet är tänkt att ge.

Eftersom många elever inte är vana vid en sammanhängande provtid på fyra timmar rekommenderar vi en längre rast, gärna lunch, mellan delprov C och D. Provtiden är 120 minuter för delprov B + C och 120 minuter för delprov D.

Reviderad ämnesplan

Från och med 1 juli 2021 tillämpas reviderad ämnesplan i matematik inom gymnasieskolan och de nationella prov som ges i december 2021 och maj 2022 är framtagna med denna som utgångspunkt.

För elevgrupper som läst matematik 1a, 1b eller 1c (respektive 2a, 2b och 2c) enligt tidigare ämnesplan bör läraren vara medveten om att provet inte stämmer överens med den ämnesplan som undervisningen följt och att provresultatet därför är mindre tillförlitligt för den aktuella elevgruppen.

Delprov B, C och D – skriftliga delprov

Tidsåtgång: delprov B+C, 120 min + rekommenderad längre rast + delprov D, 120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Delprov B består av uppgifter som ska lösas utan digitala verktyg, såsom till exempel miniräknare. Till dessa uppgifter ska eleverna endast ange svar direkt i provhäftet.

Delprov C består av ett flertal uppgifter som ska lösas utan digitala verktyg. Till dessa uppgifter ska eleverna ge fullständiga lösningar på separat papper.

Delprov D består av ett flertal uppgifter där digitala verktyg är tillåtna. Till dessa uppgifter ska eleverna ge fullständiga lösningar på separat papper.

Generellt är de inledande uppgifterna lättare att lösa än de i slutet av delprovet. Men även i senare uppgifter kan det vara relativt lätt att få någon poäng för en påbörjad lösning. Du som lärare behöver därför uppmana eleverna att försöka lösa alla uppgifter.

Formelblad: Det framgår av varje delprov om formelblad ska användas eller inte. För att eleverna ska vara väl insatta i formelbladet bör de använda detta under hela läsåret. Formelbladen finns även i textviewformat för elever med blindhet som läser punktskrift.

Formelblad Pdf, 323 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 323 kB)

Formelblad (engelsk version) Pdf, 312 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 312 kB)

Formelblad (textview) Zip, 2 MB. (Zip, 2 MB)

Tidsåtgång: delprov B+C, 120 min + rekommenderad längre rast + delprov D, 120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Delprov B består av uppgifter som ska lösas utan digitala verktyg, såsom till exempel miniräknare. Till dessa uppgifter ska eleverna endast ange svar direkt i provhäftet.

Delprov C består av ett flertal uppgifter som ska lösas utan digitala verktyg. Till dessa uppgifter ska eleverna ge fullständiga lösningar på separat papper.

Delprov D består av ett flertal uppgifter där digitala verktyg är tillåtna. Till dessa uppgifter ska eleverna ge fullständiga lösningar på separat papper.

Generellt är de inledande uppgifterna lättare att lösa än de i slutet av delprovet. Men även i senare uppgifter kan det vara relativt lätt att få någon poäng för en påbörjad lösning. Du som lärare behöver därför uppmana eleverna att försöka lösa alla uppgifter.

Formelblad: Det framgår av varje delprov om formelblad ska användas eller inte. För att eleverna ska vara väl insatta i formelbladet bör de använda detta under hela läsåret. Formelbladen finns även i textviewformat för elever med blindhet som läser punktskrift.

Formelblad Pdf, 323 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 323 kB)

Formelblad (engelsk version) Pdf, 312 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 312 kB)

Formelblad (textview) Zip, 2 MB. (Zip, 2 MB)

Matematik 3

Nationella proven i kurserna 3b och 3c består av tre skriftliga delprov. Delproven genomförs under samma dag. De är obligatoriska att använda som stöd för bedömning och betygssättning i slutet av kursen på Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi, Naturvetenskapsprogrammet med inriktning naturvetenskap och samhälle, samt för Teknikprogrammet (alla inriktningar utom inriktning teknikvetenskap). Alla delprov behöver göras för att du ska få det stöd för bedömning som provet är tänkt att ge.

Eftersom många elever inte är vana vid en sammanhängande provtid på fyra timmar rekommenderar vi en längre rast, gärna lunch, mellan delprov C och D. Provtiden är 120 minuter för delprov B + C och 120 minuter för delprov D.

Reviderad ämnesplan

Från och med 1 juli 2021 tillämpas reviderad ämnesplan i matematik inom gymnasieskolan och de nationella prov som ges i december 2021 och maj 2022 är framtagna med denna som utgångspunkt.

För elevgrupper som läst en matematik 3b eller 3c (respektive 4) enligt tidigare ämnesplan bör läraren vara medveten om att provet inte helt och hållet stämmer överens med den ämnesplan som undervisningen följt och att provresultatet därför kan vara något mindre tillförlitligt för den aktuella elevgruppen.

Delprov B, C och D – skriftliga delprov

Tidsåtgång: delprov B+C, 120 min + rekommenderad längre rast + delprov D, 120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

De skriftliga delproven B, C och D skrivs under samma dag. Eftersom många elever inte är vana vid en sammanhängande provtid på fyra timmar rekommenderas en längre rast, gärna lunch, mellan delproven C och D. Provtiden är 120 minuter för delprov B + C och 120 minuter för delprov D.

Delprov B består av uppgifter som ska lösas utan digitala verktyg, såsom miniräknare. Till dessa uppgifter ska eleverna endast ange svar direkt i provhäftet.

Delprov C består av ett flertal uppgifter som ska lösas utan digitala verktyg. Till dessa uppgifter ska eleverna ge fullständiga lösningar på separat papper.

Delprov D består av ett flertal uppgifter där digitala verktyg är tillåtna. Till dessa uppgifter ska eleverna ge fullständiga lösningar på separat papper.

Generellt är de inledande uppgifterna lättare att lösa än de i slutet av delprovet. Men även i senare uppgifter kan det vara relativt lätt att få någon poäng för en påbörjad lösning. Du som lärare behöver därför uppmana eleverna att försöka lösa alla uppgifter.

Formelblad: Det framgår av varje delprov om formelblad ska användas eller inte. För att eleverna ska vara väl insatta i formelbladet bör de använda detta under hela läsåret. Formelbladen finns även i textviewformat för elever med blindhet som läser punktskrift.

Formelblad Pdf, 399 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 399 kB)

Formelblad (engelsk version) Pdf, 389 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 389 kB)

Formelblad (textview) Zip, 2 MB. (Zip, 2 MB)

Tidsåtgång: delprov B+C, 120 min + rekommenderad längre rast + delprov D, 120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

De skriftliga delproven B, C och D skrivs under samma dag. Eftersom många elever inte är vana vid en sammanhängande provtid på fyra timmar rekommenderas en längre rast, gärna lunch, mellan delproven C och D. Provtiden är 120 minuter för delprov B + C och 120 minuter för delprov D.

Delprov B består av uppgifter som ska lösas utan digitala verktyg, såsom miniräknare. Till dessa uppgifter ska eleverna endast ange svar direkt i provhäftet.

Delprov C består av ett flertal uppgifter som ska lösas utan digitala verktyg. Till dessa uppgifter ska eleverna ge fullständiga lösningar på separat papper.

Delprov D består av ett flertal uppgifter där digitala verktyg är tillåtna. Till dessa uppgifter ska eleverna ge fullständiga lösningar på separat papper.

Generellt är de inledande uppgifterna lättare att lösa än de i slutet av delprovet. Men även i senare uppgifter kan det vara relativt lätt att få någon poäng för en påbörjad lösning. Du som lärare behöver därför uppmana eleverna att försöka lösa alla uppgifter.

Formelblad: Det framgår av varje delprov om formelblad ska användas eller inte. För att eleverna ska vara väl insatta i formelbladet bör de använda detta under hela läsåret. Formelbladen finns även i textviewformat för elever med blindhet som läser punktskrift.

Formelblad Pdf, 399 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 399 kB)

Formelblad (engelsk version) Pdf, 389 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 389 kB)

Formelblad (textview) Zip, 2 MB. (Zip, 2 MB)

Matematik 4

Provet består av tre skriftliga delprov som alla behöver göras för att resultaten ska ge det stöd för bedömning som provet är tänkt att ge.

Proven är obligatoriska att använda som stöd för bedömning och betygssättning i slutet av kursen på Naturprogrammet med inriktning naturvetenskap och Teknikprogrammet med inriktning teknikvetenskap.

Reviderad ämnesplan

Från och med 1 juli 2021 tillämpas reviderad ämnesplan i matematik inom gymnasieskolan och de nationella prov som ges i december 2021 och maj 2022 är framtagna med denna som utgångspunkt.

För elevgrupper som läst en matematik 3b eller 3c (respektive 4) enligt tidigare ämnesplan bör läraren vara medveten om att provet inte helt och hållet stämmer överens med den ämnesplan som undervisningen följt och att provresultatet därför kan vara något mindre tillförlitligt för den aktuella elevgruppen.

Delprov B, C och D – skriftliga delprov

Tidsåtgång: delprov B+C, 150 min + rekommenderad längre rast + delprov D, 120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

De skriftliga delproven B, C och D görs under samma dag. Eftersom många elever inte är vana vid en sammanhängande provtid på fyra timmar rekommenderas en längre rast, gärna lunch, mellan delprov B + C och delprov D. Provtiden för de skriftliga delarna är 150 minuter för delproven B och C samt 120 minuter för delprov D.

Delprov B består av uppgifter som ska lösas utan digitala verktyg, såsom till exempel miniräknare. Till dessa uppgifter ska eleverna endast ange svar direkt i provhäftet.

Delprov C består av ett flertal uppgifter som ska lösas utan digitala verktyg. Till dessa uppgifter ska eleverna ge fullständiga lösningar på separat papper.

Delprov D består av ett flertal uppgifter där det krävs digitala verktyg för att göra beräkningar och rita grafer. Till uppgifterna i delprov D ska eleverna alltid ge fullständiga lösningar på separat papper.

Generellt är de inledande uppgifterna lättare att lösa än de i slutet av delprovet. Men även i senare uppgifter kan det vara relativt lätt att få någon poäng för en påbörjad lösning. Du som lärare behöver därför uppmana eleverna att försöka lösa alla uppgifter.

Formelblad: Det framgår av varje delprov om formelblad ska användas eller inte. För att eleverna ska vara väl insatta i formelbladet bör de använda detta under hela läsåret. Formelbladen finns även i textviewformat för elever med blindhet som läser punktskrift.

Formelblad Pdf, 444 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 444 kB)

Formelblad (engelsk version) Pdf, 434 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 434 kB)

Formelblad (textview) Zip, 2 MB. (Zip, 2 MB)

Tidsåtgång: delprov B+C, 150 min + rekommenderad längre rast + delprov D, 120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

De skriftliga delproven B, C och D görs under samma dag. Eftersom många elever inte är vana vid en sammanhängande provtid på fyra timmar rekommenderas en längre rast, gärna lunch, mellan delprov B + C och delprov D. Provtiden för de skriftliga delarna är 150 minuter för delproven B och C samt 120 minuter för delprov D.

Delprov B består av uppgifter som ska lösas utan digitala verktyg, såsom till exempel miniräknare. Till dessa uppgifter ska eleverna endast ange svar direkt i provhäftet.

Delprov C består av ett flertal uppgifter som ska lösas utan digitala verktyg. Till dessa uppgifter ska eleverna ge fullständiga lösningar på separat papper.

Delprov D består av ett flertal uppgifter där det krävs digitala verktyg för att göra beräkningar och rita grafer. Till uppgifterna i delprov D ska eleverna alltid ge fullständiga lösningar på separat papper.

Generellt är de inledande uppgifterna lättare att lösa än de i slutet av delprovet. Men även i senare uppgifter kan det vara relativt lätt att få någon poäng för en påbörjad lösning. Du som lärare behöver därför uppmana eleverna att försöka lösa alla uppgifter.

Formelblad: Det framgår av varje delprov om formelblad ska användas eller inte. För att eleverna ska vara väl insatta i formelbladet bör de använda detta under hela läsåret. Formelbladen finns även i textviewformat för elever med blindhet som läser punktskrift.

Formelblad Pdf, 444 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 444 kB)

Formelblad (engelsk version) Pdf, 434 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 434 kB)

Formelblad (textview) Zip, 2 MB. (Zip, 2 MB)

Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1

Nationella provet i Svenska 1 och Svenska som andraspråk 1 är gemensamt, men bedömningsunderlaget och vissa uppgifter kan skilja sig åt eftersom provet följer respektive ämnesplans centrala innehåll och kunskapskrav. Provet i Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 är obligatoriskt på samtliga yrkesprogram.

Tre delprov

Provet kretsar kring ett särskilt tema och består av tre delprov – muntlig framställning, läsförståelse och skriftlig framställning.

Information om delproven i Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

Delprov

Genomförande

Innehåll

Tidsåtgång

A

Genomförs på lektionstid före delprov B och C

Eleven håller ett informerande anförande.

cirka 10 min per elev

B

Provdag

Eleven läser texter och svarar på frågor om texterna.

120 minuter för elever som följer ämnesplanen i svenska 1

180 minuter för elever som följer ämnesplanen i svenska som andraspråk 1

C

Provdag

Eleven skriver en text med anknytning till texterna i texthäftet.

180 min

Delprov A – muntlig framställning

Tidsåtgång: cirka 10 min per elev

Delprov A ska göras någon gång under den period på cirka fem veckor som infaller mellan att skolan får tillgång till provmaterialet och provdatumet för delprov B. I det här delprovet får eleverna göra individuella, muntliga anföranden med koppling till provets tema. Framförandena och de efterföljande klassrumssamtalen blir ett tillfälle för klassen att tillsammans bearbeta temat.

Tidsåtgång: cirka 10 min per elev

Delprov A ska göras någon gång under den period på cirka fem veckor som infaller mellan att skolan får tillgång till provmaterialet och provdatumet för delprov B. I det här delprovet får eleverna göra individuella, muntliga anföranden med koppling till provets tema. Framförandena och de efterföljande klassrumssamtalen blir ett tillfälle för klassen att tillsammans bearbeta temat.

Delprov B – läsförståelse

Tidsåtgång: 120 min för svenska och 180 min för svenska som andraspråk (exkl. 5–10 min för instruktioner)

I delprov B prövas läsförståelse och elevens förmåga att analysera olika typer av texter. Eleverna får vid provtillfället ett texthäfte och ett uppgiftshäfte. Uppgifterna är dels flervalsuppgifter, dels öppna frågor där eleven själv får skriva sina svar.

Tidsåtgång: 120 min för svenska och 180 min för svenska som andraspråk (exkl. 5–10 min för instruktioner)

I delprov B prövas läsförståelse och elevens förmåga att analysera olika typer av texter. Eleverna får vid provtillfället ett texthäfte och ett uppgiftshäfte. Uppgifterna är dels flervalsuppgifter, dels öppna frågor där eleven själv får skriva sina svar.

Delprov C – skriftlig framställning

Tidsåtgång: 180 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Vid provtillfället för delprov C prövas elevens skriftliga förmåga. Eleven får återigen texthäftet som användes vid delprov B, men också fyra skrivuppgifter varav eleven väljer en. Eleven ska sedan skriva en sammanhängande text med ett omfång på cirka 300–700 ord som har sin utgångspunkt i texterna från texthäftet.

Sedan hösten 2018 ska eleverna skriva det här delprovet på dator eller annan digital enhet. Under genomförandet får eleverna ha tillgång till en ordlista samt en skrivyta med rättstavningsfunktion. Proven ska avidentifieras innan du som lärare bedömer proven. Den bedömande läraren ska alltså inte veta vems prov han eller hon bedömer.

Mer om att göra provet på dator eller med annan digital enhet

Tidsåtgång: 180 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Vid provtillfället för delprov C prövas elevens skriftliga förmåga. Eleven får återigen texthäftet som användes vid delprov B, men också fyra skrivuppgifter varav eleven väljer en. Eleven ska sedan skriva en sammanhängande text med ett omfång på cirka 300–700 ord som har sin utgångspunkt i texterna från texthäftet.

Sedan hösten 2018 ska eleverna skriva det här delprovet på dator eller annan digital enhet. Under genomförandet får eleverna ha tillgång till en ordlista samt en skrivyta med rättstavningsfunktion. Proven ska avidentifieras innan du som lärare bedömer proven. Den bedömande läraren ska alltså inte veta vems prov han eller hon bedömer.

Mer om att göra provet på dator eller med annan digital enhet

Svenska 3/ Svenska som andraspråk 3

Nationella provet i Svenska 3 och Svenska som andraspråk 3 är gemensamt, men bedömningsunderlaget kan skilja sig åt eftersom provet följer respektive ämnesplans centrala innehåll och kunskapskrav. Proven är obligatoriska att använda som stöd för bedömning och betygssättning i slutet av kursen på all program förutom på yrkesprogrammen.

Två delprov

Provet kretsar kring ett särskilt tema och består av två delprov – muntlig och skriftlig framställning.

Information om delproven i Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

Delprov

Genomförande

Innehåll

Tidsåtgång

A

Provdag

Eleven skriver en utredande text av vetenskaplig karaktär

240 min

B

Genomförs på lektionstid eller på en bestämd provdag

Eleven genomför ett argumenterande anförande inom provets tema

cirka 10 min per elev

Delprov A – skriftlig framställning

Tidsåtgång: 240 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Vid provtillfället för delprov A prövas elevens skriftliga förmåga. Eleven ett uppgiftshäfte med tre skrivuppgifter varav de ska välja en. Eleven ska sedan skriva en utredande text av vetenskaplig karaktär på 600–800 ord som har sin utgångspunkt i texterna från texthäftet.

Sedan hösten 2018 ska eleverna skriva det här delprovet på dator eller annan digital enhet. Under genomförandet får eleverna ha tillgång till en ordlista samt en skrivyta med rättstavningsfunktion. Proven ska avidentifieras innan du som lärare bedömer proven. Den bedömande läraren ska alltså inte veta vems prov han eller hon bedömer.

Mer om att göra provet på dator eller med annan digital enhet

Tidsåtgång: 240 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Vid provtillfället för delprov A prövas elevens skriftliga förmåga. Eleven ett uppgiftshäfte med tre skrivuppgifter varav de ska välja en. Eleven ska sedan skriva en utredande text av vetenskaplig karaktär på 600–800 ord som har sin utgångspunkt i texterna från texthäftet.

Sedan hösten 2018 ska eleverna skriva det här delprovet på dator eller annan digital enhet. Under genomförandet får eleverna ha tillgång till en ordlista samt en skrivyta med rättstavningsfunktion. Proven ska avidentifieras innan du som lärare bedömer proven. Den bedömande läraren ska alltså inte veta vems prov han eller hon bedömer.

Mer om att göra provet på dator eller med annan digital enhet

Delprov B – muntlig framställning

Tidsåtgång: cirka 10 min per elev

Delprov B ska göras någon gång under den period på fyra veckor som infaller efter att delprov A har genomförts. I det här delprovet får eleverna göra individuella, argumenterande anföranden med koppling till provets tema. Eleven förbereder anförandet individuellt utanför lektionstid.

Tidsåtgång: cirka 10 min per elev

Delprov B ska göras någon gång under den period på fyra veckor som infaller efter att delprov A har genomförts. I det här delprovet får eleverna göra individuella, argumenterande anföranden med koppling till provets tema. Eleven förbereder anförandet individuellt utanför lektionstid.

Senast uppdaterad 25 november 2021

Innehåll på denna sida