Nyhetsbrev från Nationellt centrum för språk-, läs-, och skrivutveckling (NCS)

I NCS nyhetsbrev hittar du nyheter inom området språk- läs och skrivutveckling. Vi skriver bland annat om det senaste inom forskning, aktuella konferenser, vad som pågår i de regionala nätverken och fångar upp intressanta filmer, radioprogram och poddsändningar.

Prenumerera på nyhetsbrev


Prenumerera på NCS Nyhetsbrev
E-post
SAMTYCKE
När du beställer detta nyhetsbrev så samtycker du till att vi lagrar din e-postadress, så att vi kan sända nyhetsbreven till dig. Du samtycker också till att vi samlar in statistik på hur nyhetsbreven läses och används, för att kunna förbättra det.

De uppgifter du lämnar här får endast användas för denna prenumeration och varken Skolverket eller någon annan får använda uppgifterna i annat syfte. Nyhetsbrevet görs med hjälp av en extern leverantör som Skolverket har tecknat ett personuppgiftbiträdesavtal med.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration, då kommer dina uppgifter att raderas.

Läs tidigare nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev 3/2020

 • Fortsatt satsning på läsning!
 • Kunskapsöversikt om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
 • Garantin för tidiga stödinsatser
 • Gilla läsa skriva årskurs 7 - 9
 • Goda relationer underlättar språkinlärning
 • Barn- och ungdomskatalogen 2020/21
 • Väck boken
 • ALMA:s läsguider
 • Litteraturbanken för lärare och elever
 • Litteratur på minoritetsspråk
 • Inspirationsdag inför läslovet
 • Väck läslusten inför läslovet
 • Att använda forskningsöversikter
 • Ny rapport: Vad händer med läsningen?
 • Bokmässan Play 2020
 • Läslyftet tipsar

NCS nyhetsbrev nr 3/2020länk till annan webbplats

Nyhetsbrev 2/2020

 • Sommarläsning!
 • Kunskapsöversikt om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
 • Ny modul för förskolan – Matematik och språkutveckling
 • Ny modul om källkritik i digitala miljöer
 • Undervisning av flerspråkiga elever i förskoleklass
 • Garantin för tidiga stödinsatser – nytt stöd till rektor
 • Årets bokmässa blir digital och tillgänglig för alla!
 • Sök bidrag för Bokstart
 • Skola hemma
 • Låt romanen komma in – Transformativt lärande i gymnasieskolans litteraturundervisning
 • Almapriset 2020 till Astrid Lindgrens minne
 • Läslyftet tipsar om artikeln Berättande sätter världen i rörelse

NCS nyhetsbrev nr 2/2020länk till annan webbplats

Nyhetsbrev 1/2020

 • Välkommen till ett nytt år med NCS!
 • Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare inom förskola och skola
 • Nyheter i Läslyftet i förskolan
 • Statlig utredning om att stärka skolbibliotek och läromedel
 • Forskning om transspråkande som resurs i klassrummet
 • Läslyftet tipsar om artiklar

NCS nyhetsbrev nr 1/2020länk till annan webbplats

Nyhetsbrev 5/2019

 • Tack för i år!
 • Positiv svensk PISA-trend håller i sig
 • Bagir Kwiek är Sveriges nya läsambassadör
 • Läslyftet i förskolan förlängs
 • Utbildning i att leda kollegialt lärande
 • Webbkursen Undervisning i förskoleklass
 • Stödmaterial om undervisning av flerspråkiga elever i förskoleklass
 • Avhandling visar at undervisning i lässtrategier gynnar flerspråkiga elevers läsutveckling

NCS nyhetsbrev nr 5/2019länk till annan webbplats

Nyhetsbrev 4/2019

 • Välkommen till årets konferens och ett nytt läsår med NCS!
 • Inspirationsdag om språk-, läs- och skrivutveckling i förskolan
 • Skolverket arbetar med att revidera kurs- och ämnesplanerna
 • Stimulera läsintresse ur ett jämställdhetsperspektiv
 • Hitta läslusten inför läslovet!
 • Väck boken!
 • Avhandling visar att nya svensklärares kunskap ökar kraftigt första året
 • Lästips antologi: Genom texter och världar. Svenska och litteratur med didaktisk inriktning

NCS nyhetsbrev nr 4/2019länk till annan webbplats

Nyhetsbrev 3/2019

 • Äntligen sommar!
 • Nya utbildningsomgångar för språk-, läs- och skrivutvecklare
 • Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser
 • Hitta språket och Hitta matematiken revideras och blir obligatoriska
 • Obligatoriskt bedömningsstöd för årskurs 1 reviderat
 • ALMA-pristagare 2019
 • Handledning om högläsning i samband med Bokgåvan
 • Läslyftet i förskolan och skolan
 • Läslov vecka 44

NCS nyhetsbrev nr 3/2019länk till annan webbplats

Nyhetsbrev 2/2019

 • Förlängd ansökningstid: Utbildningarna för språk-, läs- och skrivutvecklare

NCS nyhetsbrev nr 2/2019länk till annan webbplats

Nyhetsbrev 1/2019

 • Välkommen till ett nytt år med NCS!
 • Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare i förskolan och skolan
 • Delta i Läslyftet med statsbidrag
 • Konferenser om Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser
 • Flera kursplaner revideras
 • Bokgåvor till alla förskolor
 • NCS konferens 3-4 december 2019
 • Berättelseskrivande i skolan
 • Språklig kompetens både relationell och individuell

NCS nyhetsbrev nr 1/2019länk till annan webbplats

Nyhetsbrev 3/2020

 • Fortsatt satsning på läsning!
 • Kunskapsöversikt om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
 • Garantin för tidiga stödinsatser
 • Gilla läsa skriva årskurs 7 - 9
 • Goda relationer underlättar språkinlärning
 • Barn- och ungdomskatalogen 2020/21
 • Väck boken
 • ALMA:s läsguider
 • Litteraturbanken för lärare och elever
 • Litteratur på minoritetsspråk
 • Inspirationsdag inför läslovet
 • Väck läslusten inför läslovet
 • Att använda forskningsöversikter
 • Ny rapport: Vad händer med läsningen?
 • Bokmässan Play 2020
 • Läslyftet tipsar

NCS nyhetsbrev nr 3/2020länk till annan webbplats

Nyhetsbrev 2/2020

 • Sommarläsning!
 • Kunskapsöversikt om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
 • Ny modul för förskolan – Matematik och språkutveckling
 • Ny modul om källkritik i digitala miljöer
 • Undervisning av flerspråkiga elever i förskoleklass
 • Garantin för tidiga stödinsatser – nytt stöd till rektor
 • Årets bokmässa blir digital och tillgänglig för alla!
 • Sök bidrag för Bokstart
 • Skola hemma
 • Låt romanen komma in – Transformativt lärande i gymnasieskolans litteraturundervisning
 • Almapriset 2020 till Astrid Lindgrens minne
 • Läslyftet tipsar om artikeln Berättande sätter världen i rörelse

NCS nyhetsbrev nr 2/2020länk till annan webbplats

Nyhetsbrev 1/2020

 • Välkommen till ett nytt år med NCS!
 • Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare inom förskola och skola
 • Nyheter i Läslyftet i förskolan
 • Statlig utredning om att stärka skolbibliotek och läromedel
 • Forskning om transspråkande som resurs i klassrummet
 • Läslyftet tipsar om artiklar

NCS nyhetsbrev nr 1/2020länk till annan webbplats

Nyhetsbrev 5/2019

 • Tack för i år!
 • Positiv svensk PISA-trend håller i sig
 • Bagir Kwiek är Sveriges nya läsambassadör
 • Läslyftet i förskolan förlängs
 • Utbildning i att leda kollegialt lärande
 • Webbkursen Undervisning i förskoleklass
 • Stödmaterial om undervisning av flerspråkiga elever i förskoleklass
 • Avhandling visar at undervisning i lässtrategier gynnar flerspråkiga elevers läsutveckling

NCS nyhetsbrev nr 5/2019länk till annan webbplats

Nyhetsbrev 4/2019

 • Välkommen till årets konferens och ett nytt läsår med NCS!
 • Inspirationsdag om språk-, läs- och skrivutveckling i förskolan
 • Skolverket arbetar med att revidera kurs- och ämnesplanerna
 • Stimulera läsintresse ur ett jämställdhetsperspektiv
 • Hitta läslusten inför läslovet!
 • Väck boken!
 • Avhandling visar att nya svensklärares kunskap ökar kraftigt första året
 • Lästips antologi: Genom texter och världar. Svenska och litteratur med didaktisk inriktning

NCS nyhetsbrev nr 4/2019länk till annan webbplats

Nyhetsbrev 3/2019

 • Äntligen sommar!
 • Nya utbildningsomgångar för språk-, läs- och skrivutvecklare
 • Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser
 • Hitta språket och Hitta matematiken revideras och blir obligatoriska
 • Obligatoriskt bedömningsstöd för årskurs 1 reviderat
 • ALMA-pristagare 2019
 • Handledning om högläsning i samband med Bokgåvan
 • Läslyftet i förskolan och skolan
 • Läslov vecka 44

NCS nyhetsbrev nr 3/2019länk till annan webbplats

Nyhetsbrev 2/2019

 • Förlängd ansökningstid: Utbildningarna för språk-, läs- och skrivutvecklare

NCS nyhetsbrev nr 2/2019länk till annan webbplats

Nyhetsbrev 1/2019

 • Välkommen till ett nytt år med NCS!
 • Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare i förskolan och skolan
 • Delta i Läslyftet med statsbidrag
 • Konferenser om Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser
 • Flera kursplaner revideras
 • Bokgåvor till alla förskolor
 • NCS konferens 3-4 december 2019
 • Berättelseskrivande i skolan
 • Språklig kompetens både relationell och individuell

NCS nyhetsbrev nr 1/2019länk till annan webbplats