Bedömning

Här hittar du generellt och ämnesspecifikt stöd för bedömning, och om sådant stöd finns även särskilt stöd för att bedöma nyanlända elevers kunskaper.

Bedömning i grundskolan

Bedömning i grundsärskolan

Bedömning i sameskolan

Bedömning i specialskolan

Bedömning i gymnasieskolan

Bedömning i gymnasiesärskolan

Bedömning i svenska för invandrare (sfi)

Bedömning i komvux grundläggande

Bedömning i komvux gymnasial

Bedömning i särvux grundläggande

Bedömning i särvux gymnasial

Bedömning i dansarutbildningen

Webbkurser om bedömning och betygssättning

Vi erbjuder flera webbkurser på temat bedömning och betyg. Du hittar bland annat webbkurser om betygsättning för lärare i årskurs 4–6, 7–9, gymnasieskolan och komvux, en webbkurser om dokumentation och en om hur du ger elever användbar återkoppling.

Hitta webbkurser om bedömning och betyg Länk till annan webbplats.

Sök på Skolverkets webbplats

Sök på skolverket.se

Senast uppdaterad 14 oktober 2020

Innehåll på denna sida