Skolutveckling

Varje barn och elev ska ha möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Skolutveckling handlar om att skapa bästa möjliga förutsättningar för det. Här hittar du stöd, inspiration och verktyg för ert lokala utvecklingsarbete.

Flicka blåser såpbubblor

AKTUELLT INOM SKOLUTVECKLING

Nationella skolutvecklingsprogram

Skolverket erbjuder stöd till huvudmän, skolor och förskolor för att de ska kunna förbättra undervisningen. Stödet presenteras i form av insatser under ett eller flera av de åtta nationella skolutvecklingsprogrammen.

Vägledningsfrågor

Det kommer många frågor till Skolverkets upplysningstjänst från studie- och yrkesvägledare och från andra om vägledning. Svar på de vanligaste frågorna:

Sök bidrag utifrån lokala behov

Med våra bidrag kan du som driver och leder skolor ge barn och elever bättre förutsättningar att lära sig och nå målen. Skaffa överblick och framförhållning med statsbidragskalendern.

Nyanlända elever

Här finns information och stöd till kommuner och skolor som tar emot och utbildar nyanlända elever. Välkomna också till våra utbildningar och kurser.

KALENDARIUM

  • Datum: 25 jan
  • Bett-mässan i London

Möt Skolverket på Bett 2017

  • Datum: 26 jan
  • Bett-mässan i London

Anmäl dig till Nordic@Bett

  • Datum: 9 mar
  • Malmö

Skolbibliotek för lärande