Fler än 25 000 elever i sommarskola

27 okt

Nu betalar Skolverket ut 85 miljoner kronor till de kommuner och fristående skolor som bedrivit sommarskola. Nytt för i år är att bidraget också omfattar gymnasieelever. Här finns hela listan med fakta om vilka som fått bidragen.

AKTUELLT I SKOLAN OCH FÖRSKOLAN

Hat på nätet – hur tar vi upp det i skolan?

Hur kan vi bidra till att unga känner sig trygga både i skolan och på nätet? Inspireras av podden och fortsätt diskussionen i skolan.

Nyanlända elevers skolgång

Just nu tar skolorna emot många nyanlända elever. Det ställer krav på att det finns kunskap och en bra organisation hos skolhuvudmännen. För att underlätta det arbetet erbjuder vi stöd och rådgivning till lärare, rektorer och skolhuvudmän.

Läs- och skrivsvårigheter och prov som prövar förmågan att läsa

Ibland kan genomförandet av de nationella proven behöva anpassas för elever med läs- och skrivsvårigheter. Proven måste dock fortfarande pröva det som de är avsedda för. Vanliga anpassningar är förlängd provtid eller uppdelning av provet på flera tillfällen.

Anmäl dig till våra kurser och utbildningar om nyanländas lärande

Gå våra kurser och utbildningar om nyanlända elevers lärande. Vi ger dig kunskaper om hur du organiserar mottagandet, kartlägger kunskaper och stärker elevernas förutsättningar att nå målen.

Få koll – prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev

Du kan själv anpassa innehållet utifrån dina intresseområden. Vi skickar ut nyhetsbrevet varannan vecka. Starta din prenumeration nu.

Visa eleverna hur betyg sätts

Elever har många frågor om betyg. I den här filmen får elever veta hur lärare gör när de sätter betyg, hur stor betydelse ett nationellt prov har och varför ett "betyg" på ett prov inte avgör elevens betyg. Visa gärna filmen för dina elever.

Säkerhet i skolan

Barn och elever ska känna sig säkra. Vårdnadshavare ska känna förtroende för att rektorer och förskolechefer erbjuder en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. En säker skola främjar barns och elevers lärande och utveckling.

Vill du göra skillnad för andra?

Fördetvidare Gissa vem

Här kan du läsa om vad som gör läraryrket speciellt och hur du söker. Se också våra filmer där lärare berättar om gamla elever som blivit kända och framgångsrika. Kan du gissa vilka lärarna talar om? Och hur snabb är du?

Elever med diagnos upplever att de inte får stöd

Stöd som ges till elever med diagnoserna Aspergers syndrom eller ADHD behöver innehålla såväl psykosocialt som kunskapsmässigt stöd. Det är en av huvudslutsatserna i en avhandling från Linköpings universitet.

Sök bidrag

Huvudmän, de som driver förskolor och skolor, kan ansöka om bidrag för att utveckla verksamheter och fortbilda personal. Även organisationer, science center och andra verksamheter kan ansöka om bidrag.