Bli bättre på att utbilda nyanlända elever

24 majGå våra kurser och utbildningar om nyanlända elevers lärande. Du får kunskaper om hur du organiserar mottagandet, kartlägger kunskaper och stärker elevernas förutsättningar.

Förtydligande av betygsstegen B och D

Vi utvidgar innebörden av till övervägande del för betygsstegen B och D. Den här utvidgade innebörden gäller redan nu. Läraren tar alltså även hänsyn till hur väl utvecklade de delar är som eleven uppfyllt i överliggande kunskapskrav när läraren bedömer om det kan anses vara till övervägande del uppfyllt eller ej.

AKTUELLT I SKOLAN OCH FÖRSKOLAN

Jobba som eller studera till sfi-lärare

Skulle du gilla att undervisa högt motiverade elever? Och dela glädjen och skratten när ni finner varandra genom språket, tvärs över alla kulturgränser från hela världen? Tänk tanken här!

Anmäl dig till våra kurser och utbildningar om nyanländas lärande

Gå våra kurser och utbildningar om nyanlända elevers lärande. Vi ger dig kunskaper om hur du organiserar mottagandet, kartlägger kunskaper och stärker elevernas förutsättningar att nå målen.

Bli källkritisk på webben

Internet- och datoranvändningen i och utanför skolan ökar och många lärare efterfrågar mer kunskap om källkritik. Därför har vi nu tagit fram ett antal checklistor.

Sök bidrag

Huvudmän, de som driver förskolor och skolor, kan ansöka om bidrag för att utveckla verksamheter och fortbilda personal. Även organisationer, science center och andra verksamheter kan ansöka om bidrag.

Var med och utveckla skolan

Skolverket söker medarbetare till flera stora satsningar, till exempel stöd till skolor med stora utmaningar.

Vill du göra skillnad för andra?

Fördetvidare Gissa vem

Här kan du läsa om vad som gör läraryrket speciellt och hur du söker. Se också våra filmer där lärare berättar om gamla elever som blivit kända och framgångsrika. Kan du gissa vilka lärarna talar om? Och hur snabb är du?

Så sätter lärare betyg

Innebörden av formuleringen "till övervägande del" för betygsstegen B och D har utvidgats.

Lyssna och tyck till om vår podd

Vad vill du mer att vi ska ta upp framöver? Besvara enkäten och påverka kommande avsnitt.

Gå en kostnadsfri apl-handledarutbildning

Vi har lanserat en webbaserad nationell apl-handledarutbildning för att höja kvalitén i det arbetsplatsförlagda lärandet.

Kunskaper och attityder viktiga i formativ bedömning

Att införa formativ bedömning är en utmaning och kan leda till vitt skilda bedömningspraktiker. Det är bakgrunden till att en grupp holländska forskare sammanställt forskningsresultat där viktiga faktorer har identifierats. De betonar att det inte räcker med att förändra procedurer utan att det kan krävas mer djupgående förändringar i undervisningen.

Nyanlända elevers skolgång

Just nu tar skolorna emot många nyanlända elever. Det ställer krav på att det finns kunskap och en bra organisation hos skolhuvudmännen. För att underlätta det arbetet erbjuder vi stöd och rådgivning till lärare, rektorer och skolhuvudmän.