Skolverkets webbplatser

Skolverket har ett antal webbplatser vid sidan av Skolverket.se. De är inriktade på olika frågor, till exempel användningen av IT i skolan, stöd att hitta rätt utbildning, information om kursplaner, eller redovisning av kvalitet och resultat inom skolan.


För det vidare En webbplats med information om läraryrket.


Gymnasieinfo

Läs om gymnasie­skolans 18 nationella program, de fem introduktions­programmen och andra gymnasiala utbildningar. 

 Databasen för jämförelsetal innehåller statistik på kommunnivå.


Läs- & skrivportalen Läslyftet är en fortbildning för lärare.


Matematiklyftet Matematiklyftet är en fortbildning för lärare i matematik.


Om den svenska skolan för nyanlända En webbplats på flera språk om den svenska skolan för nyanlända.


SIRIS

SIRIS är en databas med information om skolors kvalitet och resultat. Den innehåller bland annat provresultat, betyg och skolenkäter från Skolinspektionen. Här finns även analysverktyget SALSA.


Tema Modersmål Denna webbplats handlar om modersmålsstöd, modersmålundervisning och studiehandledning på modersmål. Webbplatsen vänder sig främst till dem som arbetar inom barnomsorg och skola.


Utbildningsinfo.se Utbildningsinfo.se är till för dig som vill börja studera. Du kan söka bland över 50 000 skolor, kurser och program i hela Sverige.


Välja skola

På Välja skola presenteras Skolverkets olika mått för skolors kvalitet och resultat. Här kan du söka efter och jämföra skolor.


Bedömningsportalen

I vår bedömningsportal hittar du stöd för bedömning och betygssättning i flera ämnen och kurser i skolan. Bedömningsstöden kan bestå av bland annat enskilda uppgifter, diagnosmaterial, filmer och provmaterial. 

Senast granskad: 2014-07-08
Innehållsansvar: Avdelningen för kommunikation