Fritidshemmet

Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Läroplan

Läroplanen styr verksamheten i fritidshemmet. Det är läroplanens första och andra del tillsammans med den fjärde delen som ska ligga till grund när läraren planerar och genomför undervisning i fritidshemmet. Det som sägs i läroplanen om lärare ska också gälla förskollärare och fritidspedagoger.

Läroplan för fritidshemmet

Sameskolan och specialskolan

För de flesta fritidshem gäller grundskolans läroplan. När fritidshemmet anordnas vid en specialskola eller sameskola gäller i stället specialskolans respektive sameskolans läroplan.

Läroplan för sameskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Läroplan för specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011


Allmänna råd för fritidshem

De allmänna råden ska ge stöd och vägledning i arbetet med att planera arbetet i fritidshem.  Råden behandlar förutsättningarna för arbetet i fritidshemmet, rektorns pedagogiska ledarskap, lärande i fritidshemmet och samverkan med hemmet.

Allmänna råd för fritidshem


Kommentarmaterial

Publikationens framsida

Kommentarmaterialet till läroplanens fjärde del riktar sig till fritidspedagoger och lärare i fritidshem och till rektorer. Kommentarmaterialet ska ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i läroplanens fjärde del.

Ladda ner eller köp kommentarmaterialet


Bild på diskussionsunderlaget

Diskussionsunderlag

Diskussionsunderlaget riktar sig till lärare, fritidspedagoger och rektorer. Syftet är att du tillsammans med dina kollegor ska lära känna läroplanens skrivningar för fritidshemmet genom att läsa, reflektera och planera.

Fritidshemmet - lär känna läroplanen

Vad tycker du?

Vi vill veta vad ni tycker om diskussionsunderlaget. Fyll gärna i vår korta enkät!

Gå till enkäten


Webbinarier

Under våren 2017 anordnar Skolverket en serie webbinarier.
Onsdag 22 mars, Tema: Rektor - pedagogisk ledare för förskoleklass och fritidshem
Torsdag 23 mars, Tema: Fritidshemmet
Onsdag 29 mars, Tema: Förskoleklassen
Torsdag 30 mars, Tema: 2.5 Övergång och samverkan

Tyvärr blev det fel veckodagar angivna i det brev vi skickade ut i slutet av 2016, det är datumen ovan som gäller.

Alla webbinarier kommer att pågå 15:00-16:30. Ett detaljerat program för webbinarierna och information om hur du kan delta kommer att publiceras på webben i februari 2017. Det kommer också att vara möjligt att se webbinarierna i efterhand.


Kontakt

Ingela Aksell, expert

08-5273 37 38, ingela.aksell@skolverket.se

Annsofi Hultbäck, undervisningsråd

08-527 337 48, annsofi.hultback@skolverket.se

Senast granskad: 2017-01-11
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner