Kurser och ansökan

Lärare som undervisar utan behörighet i ett eller flera ämnen kan genom våra kurser och utbildningar komplettera sin legitimation. Det finns platser kvar på många kurser som startar 2017. Vi erbjuder även kurser till fritidspedagoger i praktisk-estetiska ämnen.

Kurser till lärare - platser kvar!

Det finns kurser till anställda lärare med lärarexamen som undervisar i ett ämne utan rätt behörighet i grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildning.

Kurser till lärare

Stimulera och underlätta lärarens studier

Det är viktigt att huvudmannen stimulerar och underlättar för läraren att delta i Lärarlyftet. Det finns statsbidrag att söka för att kunna göra det.

I de fall huvudmannen även använder egna resurser för att stödja läraren som studerar kan deltagandet bli mer framgångrikt. Hos en del huvudmän får läraren behålla 80 procent av lönen under studietiden

Huvudmannen bestämmer hur bidraget ska användas men läraren kan självklart föreslå vad det ska användas till. Det är viktigt att föra en dialog. Statsbidraget kan till exempel användas till ersättning för resor, kurslitteratur eller ledigt för studier utan löneavdrag. Studierna är inte studiemedelsberättigande.

Statsbidrag för Lärarlyftet

Ansvaret för att ha behöriga lärare

Staten erbjuder genom Lärarlyftet en kostnadsfri och skräddarsydd utbildning på utvalda universitet och högskolor. Huvudmannen är ansvarig för utbildningsresultaten i skolan och för att eleverna undervisas av behöriga och kompetenta lärare.

Varför ska jag som lärare välja Lärarlyftet?

Jo, för att med våra kurser läser du inte bara in den behörighet du behöver. Du blir dessutom tryggare i din yrkesroll, höjer din kompetens och ökar dina karriärmöjligheter. Ett år efter studierna på Lärarlyftet upplever två av tre lärare att de blivit bättre på att höja sina elevers resultat. Det är väldigt positivt!

Kurser till fritidspedagoger

Dessutom finns ett fåtal kurser till fritidspedagoger som arbetar i en kommun eller hos en enskild huvudman och har en examen enbart inriktad mot fritidshem, eller enbart mot förskola och fritidshem.
Kurser till fritidspedagoger

Fler specialiseringar inom speciallärarutbildningen

Det finnns numera fler specialiseringar att söka inom speciallärarutbildning.

Speciallärarutbildning till lärare

Är Lärarlyftet rätt väg till behörighet?

Ta reda på vilka krav som ställs för att bli behörig innan du ansöker. Du kanske redan har de högskolepoäng eller den erfarenhet som krävs i ett ämne, årskurs eller skolform. Du kan exempelvis åberopa åtta års erfarenhet i ett ämne som du undervisat i de senaste femton åren. Då kan du istället för att gå Lärarlyftet ansöka om att komplettera din legitimation.

Krav för att få behörighet

Saknar du lärarexamen?

Att komplettera till lärarexamen via VAL (vidareutbildning för lärare) kan vara en väg för obehöriga lärare.

VAL

Hur ser behörighetsläget ut i Sverige?

Här finns statistik på kommun- och ämnesnivå

Känner du någon som behöver gå Lärarlyftet?

Dela möjligheten vidare så vi får fler behöriga lärare till våra elever:

Dela via facebook

Senast granskad: 2016-10-18