Naturvetenskap och teknik

Under läsåret 2017/18 finns möjlighet att utbilda handledare för kollegialt lärande i naturvetenskap och teknik. Syftet med utbildningen är att utveckla förmågan att handleda lärargrupper som arbetar med modulerna i naturvetenskap och teknik.

Målgrupp

Handledarutbildningen riktar sig till lärare i naturvetenskap och teknik som arbetar i grundskola och gymnasieskola. 

Utbildningen är en del av Skolverkets kompetensutvecklingsinsats inom naturvetenskap och teknik. Parallellt med utbildningen ska de lärare som går handledarutbildningen handleda lärargrupper som arbetar med modulerna på lärportalen. Insatsen genomförs på arbetstid, och rektor och huvudman ansvarar för att skapa organisatoriska förutsättningar för insatsen.

Krav för deltagande lärare

För att vara behörig till handledarutbildningen ska läraren:

  1. ha legitimation i naturvetenskapliga ämnen eller teknik,
  2. ha minst fyra års erfarenhet av att undervisa i naturvetenskapliga ämnen eller teknik,
  3. bedömas vara en skicklig lärare i naturvetenskapliga ämnen eller teknik,
  4. vara anställd hos huvudmannen antingen tillsvidare eller under den tid utbildningen pågår,
  5. handleda minst en grupp lärare som genomför moduler läsåret 2017/18,
  6. inte tidigare har genomgått handledarutbildningen genom Skolverket.

Tid och plats

Utbildningen startar i september 2017 och pågår till maj 2018. Den omfattar åtta dagar fördelat på fyra tillfällen. Utbildningen äger rum på de lärosäten som anordnar utbildningen på uppdrag av Skolverket.

Utbildningen är kostnadsfri och inkluderar lunch och kaffe. Observera att Skolverket inte ersätter några kostnader för resor till och från utbildningstillfällena.

Anmälan senast 21 mars 2017

Det är huvudman som anmäler. Anmälningsperioden pågår mellan den 1 och 21 mars 2017. Mer information och länk till anmälan publiceras den 1 mars 2017.

Urval

Handledarutbildningen för lärare i naturvetenskap och teknik är gemensam med handledarutbildningen för lärare i matematik. Om det blir fler sökande än det finns platser prioriteras lärare i matematik eftersom det utgår statsbidrag för dem. Skulle ytterligare urval behövas, prioriteras huvudmän med låga studieresultat inom naturvetenskap och teknik.

Lärportalen

På Lärportalen finns material för kompetensutveckling och kollegialt lärande i didaktik i naturvetenskap och teknik. Materialet presenteras i moduler och är indelat efter skolform och årskurs. I dagsläget finns sju moduler, fem för grundskola och 2 för gymnasiet.

Besök Lärportalen

Nationella Skolutvecklingsprogram

Den här insatsen ingår i programmet Kunskaper och värden.

Läs mer om de nationella skolutvecklingsprogrammen

Senast granskad: 2017-01-21