Förändringar inom vuxenutbildningen

Flera förändringar som gäller komvux införs under perioden 2020–2022. Här beskriver vi övergripande de största förändringarna när det gäller stärkt kompetensförsörjning och ändrade kurs- och ämnesplaner.

Förenklad betygsskala införs i tre skolformsdelar i komvux

Komvux för stärkt kompetensförsörjning

Förändringar av kurser och ämnesplaner inom komvux på gymnasial nivå

Regeringen föreslår ändringar i betygssystemet och ämnesbetyg