Frågor och svar

Vad händer med prov och bedömningsstöd?

De nationella proven kommer att justeras utifrån revideringen. Vi kommer också att se över bedömningsstöden. Vi informerar om förändringar i prov, och bedömningsstöd på skolverket.se och i nyhetsbreven.