Bedömningsstöd i matematik i grundsärskolan

Det finns ett bedömningsstöd för dig som undervisar elever i ämnet matematik i grundsärskolan.

Gilla matematik årskurs 1–6

""

Bedömningsstödet Gilla matematik syftar till att främja en kontinuerlig och systematisk bedömning, uppföljning och utvärdering av elevernas kunskapsutveckling i matematik i grundsärskolans årskurs 1–6. Du som lärare får hjälp att se om en elev är i behov av extra anpassningar eller om en elev som har kommit längre i sin kunskapsutveckling är i behov av ytterligare stimulans.

Gilla matematik i årskurs 1–6 (Bedömningsportalen) Länk till annan webbplats.

Obligatoriskt i årskurs 1

Delen "Taluppfattning och tals användning – muntliga uppgifter" är obligatorisk att använda i årskurs 1. Det är skolans huvudman som ansvarar för att materialet används för att följa upp elevernas kunskaper tidigt.

""

Gilla matematik årskurs 7–9

Den 1 juli publicerade vi Gilla matematik 7–9 som är ett helt nytt bedömningsstöd för dig som undervisar i matematik på högstadiet. Bedömningsstödet bygger vidare på Gilla matematik 1–6 och hjälper dig som lärare att göra bedömningar av dina elevers kunskapsutveckling. Bedömningsstödet är anpassat till de kommande ändringarna i grundsärskolans reviderade kursplaner. Du hittar stödet i Bedömningsportalen.

Inloggningsuppgifter – information till dig som rektor
Du som är rektor behöver tilldela behörighet till lärare och även tilldela aktuella ämnen för behörighet till Gilla matematik 7–9. Du tilldelar ämnet matematik i grundskolan och får sedan valet att tilldela grundsärskolans material. 

Så får du tillgång till skyddat material

Senast uppdaterad 26 mars 2021

Innehåll på denna sida