Bedömningsstöd i ämnen i grundsärskolan

Vi erbjuder bedömningsstöd i matematik, svenska och svenska som andraspråk i grundsärskolan. Bedömningsstöden är obligatoriska i årskurs 1. Syftet är att främja en likvärdig bedömning.

 • Stöd i arbetet

  Extra anpassningar och särskilt stöd

  Ibland behöver en elev stöd i skolan utöver det vanliga. Det kan ske i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen eller i form av särskilt stöd.

 • Grundsärskola

  Rapport: Så används bedömningsstöden

  Resultaten är baserade på intervjuer och en enkät till alla lärare som undervisar elever i grundsärskolans årskurs 1.

 • Bedömningsportalen

  Här finns stöd för bedömning i flera ämnen och kurser. Du som lärare får tillgång till materialet via din rektor och skolhuvudman.