Att vägleda nyanlända vuxna

Under kursen får lärare och studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildningen möjligheter att utveckla kunskaperna i karriärplanering för nyanlända vuxna.

  • Lärare och studie- och yrkesvägledare

  • Lunch till lunch plus halvdag

  • Digitalt, vid Malmö universitet

  • Vuxenutbildningen

två kvinnor sitter på en bänk
Call to action

Anmälan

Kursen genom förs vid två olika tillfällen. Välj ett av dessa.

Kurs i september: Sista ansökningsdag 20 majlänk till annan webbplats
1 sep 13-16.30 + 2 sep 9-12 samt uppföljning 22 sep

Kurs i november: Sista ansökningsdag 10 septemberlänk till annan webbplats
9 nov 13-16.30 + 10 nov 9-12 samt uppföljning 7 dec

Information

Karriärplanering för nyanlända vuxna

Alla vuxna har en karriär framför sig och många även bakom sig. Utmaningen är ofta att kunskapen om den svenska arbetsmarknaden och dess rekryteringsprocesser är liten och därför är det svårt att hitta vägar in.

Dagarna kommer att på olika sätt belysa att arbeta med nyanlända vuxnas karriärplanering i klassrummet och individuellt.
Genom ett strukturerat sätt att arbeta med karriärplanering kan vägen in på arbetsmarknaden underlättas. Under dagarna varvas föreläsningar med verksamhetsnära övningar och diskussioner. I tiden mellan träffarna har du en uppgift att pröva i din egen verksamhet.

För dig som är lärare och studie- och yrkesvägledare

Kursen riktar sig till dig som är lärare och studie- och yrkesvägledare som arbetar med nyanlända vuxna.

När och var?

Kursen ges hösten 2021 och genomförs digitalt genom fjärrundervisning från Malmö universitet.

En dag lunch till lunch. Vidare ingår ytterligare en halvdag i halvgrupp som genomförs antingen eftermiddag eller förmiddag.

Kurs i september:
1 sep 13-16.30 + 2 sep 9-12 samt uppföljning 22 sep

Kurs i november:
9 nov 13-16.30 + 10 nov 9-12 samt uppföljning 7 dec

Kontakt

För frågor om kursinnehåll: Projektledare vid Malmö universitet kristin.andersson@mau.se

För frågor om antagning: syv@skolverket.se.

Belöning

Därför ska du delta

Du lär dig karriärplanering på ett strukturerat sätt.

Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 08 april 2021

Det finns ingen utpekad sida att hämta puffar ifrån!