Organisera förskolan för att undvika smittspridning

Många upplever utmaningar i arbetet med att minimera smittspridningen och följa de råd Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket ger. Här ger vi konkreta exempel på hur förskolor kan agera för att skapa en god arbetsmiljö för barn och personal avseende smittspridning.

En flicka och en pojke håller varsitt löv i handen och tittar på det.

Undervisning på plats i skolan i höst

Det är undervisning på plats i skolans lokaler som är huvudregel i alla skolformer för barn och unga höstterminen 2021 enligt Folkhälsomyndighetens bedömning. Det är fortsatt mycket viktigt att arbeta förebyggande för att minska risken för smittspridning.

Förslag på förebyggande åtgärder i förskolan, grundskolan och gymnasier (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Koll på pandemins påverkan

Konkreta tips

Gör riskbedömningar om arbetsmiljön

Coronapandemin har i många fall inneburit mer arbete för personalen som arbetar i förskolan och därför är det viktigt att arbeta med arbetsmiljön och planera för återhämtning.

Det är viktigt att undervisningen och utbildningen organiseras så att arbetsmiljön på förskolan blir acceptabel både nu och på lång sikt. Förskolor ska arbeta systematiskt med riskbedömningar för att arbetsmiljön ska bli godtagbar för alla enligt Arbetsmiljöverket.

Förebygg smittspridning i förskolan (Arbetsmiljöverkets webbplats)länk till annan webbplats

Centrum för arbets- och miljömedicin har tagit fram en guide för riskbedömning av coronavirus på arbetsplatser. Guiden innehåller också branschspecifika råd för att undvika smitta i till exempel särskilt riskfyllda verksamheter.

Guide för riskbedömning av coronavirus på arbetsplatser (Region Stockholms webbplats)länk till annan webbplats

Förskolor behöver arbeta systematiskt, flexibelt och kontinuerligt med anpassningar och förbättringar för att kunna hantera utmaningar som kan uppstå i samhället. Det är fortsatt viktigt att ta hänsyn till de lokala förutsättningarna och om det finns lokala råd från Folkhälsomyndigheten i den region du arbetar i.

Varje förskola och organisation har olika förutsättningar och behöver därför hitta lösningar som passar den egna verksamheten. På den här sidan hittar du som ansvarar för eller arbetar i förskolan vägledning och exempel på möjliga åtgärder.

Konkreta tips

Bemöt barns oro

Situationen med coronaviruset kan leda till olika reaktioner hos barn. Fråga, lyssna och ge sakliga svar. Här får du stöd i hur ni kan bemöta barnens oro och frågor under coronapandemin.

Möta barns och elevers orolänk till annan webbplats

Konkreta tips

Stöd till vårdnadshavare

Här finns information om hur förskola, skola och fritidshem arbetar under pandemin och stöd för hur vårdnadshavare kan hjälpa sitt barn som får undervisning i hemmet.

Så arbetar förskola, grundskola och fritidshem under pandemin - stöd till dig som är vårdnadshavare

Konkreta tips

Förebygg smitta

För att bromsa smittspridningen är det viktigt att förskolan följer de råd Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket ger. Folkhälsomyndighetens rekommendationer om social distansering gäller inte barns lek eller förskolepersonalens arbete med barnen. Omsorg, utveckling och lärande ska fortfarande bilda en helhet i förskolan. Folkhälsomyndigheten menar därför att huvudregeln bör vara att barn går i förskolan.

Samtidigt behöver förskolan förebygga smitta genom att

  • så mycket av verksamheten som möjligt förläggs utomhus
  • personal är hemma när de är sjuka och att de är friska och symptomfria när de kommer tillbaka
  • alla har god handhygien och att det finns bra städrutiner.

Förebygg smittspridning i förskolan (Arbetsmiljöverkets webbplats)länk till annan webbplats

Förslag på förebyggande åtgärder i förskolan, grundskolan och gymnasier (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Undvik att bli smittad och att smitta andra – affisch (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Folkhälsomyndigheten har publicerat rapporter om smittspridningen bland barn och personal i förskolan.

Förekomst av covid-19 i olika yrkesgrupper inom skolan (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Folkhälsomyndigheten har även publicerat kunskapssammanställningar om barn, unga och covid-19.

Covid-19 hos barn och unga, en kunskapssammanställning (version 3) (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Konkreta tips

Planera för förskola utomhus

Det går lättare att hålla avstånd utomhus och därför kan det vara läge att ha så mycket av undervisningen och verksamheten som möjligt utomhus. Förskolan har en lång tradition av att arbeta utomhus och i naturen och många förskolor har redan flyttat ut stora delar av sin verksamhet. Undervisning utomhus ger barn möjlighet att få uppleva olika miljöer där såväl lek, fysiska aktiviteter, språkutveckling och problemlösning kan ges ett annat utrymme än inomhus.

Film: På spaning – undervisning utomhus i förskola (tid 06:18 min.)

I filmen följer vi med barnen på förskolan Skorstenen ut på spaning tillsammans med förskolläraren Frida Grönvall. Barnen har gjort en linbana som de nu ska sätta upp i skogen.

Transkribering av filmen

I dag tar vi med saker som vi har arbetat med inne, för vi har jobbat mycket med teknik. Med linbanor och skogens magiska liv. Då har jag en massa saker här med mig. Vi måste kolla var nånstans här vi kan sätta upp våra linbanor.

Det vi vill att barnen ska få med sig från dagens spaning är de här bitarna med teknik, matematik och fysik. Det är det vi har planerat in och det vi vill att barnen ska få med sig.

Och de här tekniska lösningarna och tankarna. Hur får man tillbaka en linbana eller hur kan vi sätta upp den när vi är i skogen? Vad behöver vi hjälp med? Olika delar. Varför stannar den? Eller kommer den att nå marken nu? Eller blir det för tungt? Vad är det som gör att det finns olika tankar och funderingar?

Vi vill att barnen ska ha så mycket funderingar med sig tillbaka som möjligt. Så man kan utforska vidare.

Lyckas man eller misslyckas man...

Det är ju en lika stor övning eller lärdom för då får man nya tankar i hur man kan gå vidare.

Och det är det som är utmaningen och speciellt om man tar med sakerna ut igen och använder materialet ute. Då finns det jättemånga nya utmaningar och jättemycket tankar som barnen kommer att få med sig.

I läroplanen så finns det massvis med mål som vi ska arbeta utifrån. Och det är allt ifrån omsorg till teknik eller fysik, matematik och språk. Och när vi är utomhus så kan vi verkligen få med alla de här delarna.

När vi går iväg så är det jätteviktigt att vi lyssnar på varann och på omgivningen eftersom vi går en ganska bra bit. Vi går över vägar och det kommer cyklister. Att vi lyssnar på vilken sida man ska gå på, och på vad varandra säger i det lilla när man går tillsammans.

Och uppmärksammar småsaker. Vinka som tack. Tack så mycket.

Och så höger. Och vänster.

-Kommer det nån bil?

-Nej.

-Kommer det nån farlig krokodil?

-Nej!

Våra barn tycker att spaningsordet är något fantastiskt. Det är spännande, nånting kul, nåt som händer. Vi vill ju att alla ska vara nyfikna och vilja lära sig så mycket som möjligt. Och därför försöker vi ställa mycket frågor som vi är nyfikna på. Om vi är nyfikna blir barnen det tillbaka.

Därför är det jättekul att se att när vi inspirerar till nånting och gör saker lite magiskt kanske, eller nånting lite intressant eller spännande, då märker man att barnen har mycket mer nyfikenhet till att utforska vidare, testa på.

Alla delar, att lyssna, att få vara med, med turtagning, att få dela med sig av sin kunskap... Det är ju en del av det sociala samspelet med varandra och den sociala förmågan, att utveckla den så mycket som möjligt och ha förståelse för varandra. Och hur viktigt det är att lyssna på vara andra säger, även fast man inte alltid håller med.

När vi går iväg på spaning så är det mycket sinnen som barnen utvecklar och deras förmågor att både få känna på material, lukta, se olika saker, det kommer hela tiden:
"Har du känt på den här?"
"Hur känns det när man tar på olika stenar?"
Eller: "Hur känns det när man tar på blommor?"
"Hur luktar det sen om händerna?"
"Hur smakar olika bär?"

Kultur är vår omgivning. Alltså, skogen är en del av vår kultur som vi ska värna om och behålla. Vi utforskar och lär oss av vår miljö runt omkring.

Mitt tips till andra förskolor som vill arbeta på det här sättet, arbeta mycket utomhus, är att göra en planering. Både ha en basplanering där man prioriterar att vara utomhus så mycket som möjligt, att planera veckoplaneringen, vad man vill ha gjort under den här veckan och vad som är viktigast. Och vad man kan göra utomhus och prioritera att alltid ha en liten grupp som alltid får vara med om de här delarna.

I dag tar vi med saker som vi har arbetat med inne, för vi har jobbat mycket med teknik. Med linbanor och skogens magiska liv. Då har jag en massa saker här med mig. Vi måste kolla var nånstans här vi kan sätta upp våra linbanor.

Det vi vill att barnen ska få med sig från dagens spaning är de här bitarna med teknik, matematik och fysik. Det är det vi har planerat in och det vi vill att barnen ska få med sig.

Och de här tekniska lösningarna och tankarna. Hur får man tillbaka en linbana eller hur kan vi sätta upp den när vi är i skogen? Vad behöver vi hjälp med? Olika delar. Varför stannar den? Eller kommer den att nå marken nu? Eller blir det för tungt? Vad är det som gör att det finns olika tankar och funderingar?

Vi vill att barnen ska ha så mycket funderingar med sig tillbaka som möjligt. Så man kan utforska vidare.

Lyckas man eller misslyckas man...

Det är ju en lika stor övning eller lärdom för då får man nya tankar i hur man kan gå vidare.

Och det är det som är utmaningen och speciellt om man tar med sakerna ut igen och använder materialet ute. Då finns det jättemånga nya utmaningar och jättemycket tankar som barnen kommer att få med sig.

I läroplanen så finns det massvis med mål som vi ska arbeta utifrån. Och det är allt ifrån omsorg till teknik eller fysik, matematik och språk. Och när vi är utomhus så kan vi verkligen få med alla de här delarna.

När vi går iväg så är det jätteviktigt att vi lyssnar på varann och på omgivningen eftersom vi går en ganska bra bit. Vi går över vägar och det kommer cyklister. Att vi lyssnar på vilken sida man ska gå på, och på vad varandra säger i det lilla när man går tillsammans.

Och uppmärksammar småsaker. Vinka som tack. Tack så mycket.

Och så höger. Och vänster.

-Kommer det nån bil?

-Nej.

-Kommer det nån farlig krokodil?

-Nej!

Våra barn tycker att spaningsordet är något fantastiskt. Det är spännande, nånting kul, nåt som händer. Vi vill ju att alla ska vara nyfikna och vilja lära sig så mycket som möjligt. Och därför försöker vi ställa mycket frågor som vi är nyfikna på. Om vi är nyfikna blir barnen det tillbaka.

Därför är det jättekul att se att när vi inspirerar till nånting och gör saker lite magiskt kanske, eller nånting lite intressant eller spännande, då märker man att barnen har mycket mer nyfikenhet till att utforska vidare, testa på.

Alla delar, att lyssna, att få vara med, med turtagning, att få dela med sig av sin kunskap... Det är ju en del av det sociala samspelet med varandra och den sociala förmågan, att utveckla den så mycket som möjligt och ha förståelse för varandra. Och hur viktigt det är att lyssna på vara andra säger, även fast man inte alltid håller med.

När vi går iväg på spaning så är det mycket sinnen som barnen utvecklar och deras förmågor att både få känna på material, lukta, se olika saker, det kommer hela tiden:
"Har du känt på den här?"
"Hur känns det när man tar på olika stenar?"
Eller: "Hur känns det när man tar på blommor?"
"Hur luktar det sen om händerna?"
"Hur smakar olika bär?"

Kultur är vår omgivning. Alltså, skogen är en del av vår kultur som vi ska värna om och behålla. Vi utforskar och lär oss av vår miljö runt omkring.

Mitt tips till andra förskolor som vill arbeta på det här sättet, arbeta mycket utomhus, är att göra en planering. Både ha en basplanering där man prioriterar att vara utomhus så mycket som möjligt, att planera veckoplaneringen, vad man vill ha gjort under den här veckan och vad som är viktigast. Och vad man kan göra utomhus och prioritera att alltid ha en liten grupp som alltid får vara med om de här delarna.

Konkreta tips

När barn blir sjuka och när de kan komma tillbaka till förskolan

Barn i förskoleåldern har förkylningar oftare än vuxna eftersom deras immunsystem håller på att byggas upp.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar:

  • Barn som har lätta förkylningsbesvär, som till exempel snuva eller enstaka hostningar, kan vara i förskolan om de för övrigt upplevs som friska.
  • Om barn visar symtom kan personalen avvakta och se om dessa går över innan de kontaktar vårdnadshavaren för att denne ska hämta barnet.

Utförligare information finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Förskolor (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Om någon i familjen har covid-19

Enligt Folkhälsmyndigheten ska barn som har syskon eller andra familjemedlemmar som är sjuka i covid-19 ska stanna hemma från förskolan. Det finns ingen skyldighet att informera förskolan om någon i familjen har covid-19. Om den som har covid-19 haft nära kontakt med någon på förskolan kommer detta att tas upp i smittspårning som sköts av regionen.

Skydda dig och andra från smittspridning (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Konkreta tips

Inskolning utomhus – om det går

Under våren och hösten introduceras många nya barn och deras vårdnadshavare i förskolan. Många vårdnadshavare är oroliga på grund av pandemin. Därför är det extra viktigt att personalen kommunicerar tydligt och bygger goda relationer med vårdnadshavare. Rektor har också en möjlighet att skjuta fram introduktionen om vårdnadshavare önskar det.

De delar av introduktionen där vårdnadshavare deltar kan ske utomhus eftersom det är lättare att hålla avstånd då.

Konkreta tips

Prioritera undervisning framför möten

I en pågående kris kan det ibland vara nödvändigt att ställa in vissa möten eller aktiviteter för att personalen istället ska kunna prioritera undervisningen. Det kan förbättra möjligheterna för personalen att planera sin tid och få en mer hanterbar arbetsmiljö under pandemin. När förskolan väl har möten ska de hållas så att alla kan hålla tillräckligt avstånd till varandra.

Senast uppdaterad 09 september 2021