Yrkesutbildningar i Botkyrka leder till eget företagande

Svenska för entreprenörer i Botkyrka kommun är en utbildning som riktar sig till elever som vill starta företag i Sverige och samtidigt lära sig svenska. Tack vare en anställd coach och att utbildningen är på heltid har antalet elever som startar eget företag ökat.

Svenska för Entreprenörer (sfe) drivs inom svenska för yrkesutbildade. Det är en kombination sfx (svenska för yrkesutbildade), och riktar sig till elever som snabbt vill lära sig svenska och även har en önskan att starta företag i Sverige. Teman i utbildningen är studier och projektarbete, företag och arbete, inflytande, ekonomi och Sverigekunskap. De elever som läser svenska som andraspråk läser även orienteringskurser kopplade till yrkena, samt entreprenörskap.

Botkyrka Vuxenutbildning ligger under kommunens arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltning och har cirka 1 500 elever inom sfi, cirka 500 inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå, samt cirka 65 inom Lärvuxcenter med elever från hela Södertörn. Dessa utbildningar drivs i egen regi. Därutöver finns cirka 3 800 elever inom utbildningar på kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.

– Eleverna på sfe är till cirka hälften Botkyrkabor, medan resten är från andra kommuner, säger Michaela Blume, rektor på Botkyrka Vuxenutbildning.

Lärarna på Svenska för Entreprenörer (sfe) är företagare

De som arbetar med eleverna på sfe är själva företagare och har goda erfarenheter av entreprenörskap. Två är sfi-lärare och en är lärare på sva. Det finns också en studie- och företagscoach.

– Varje elev har en mentor från ett konsultföretag, som stöttar individuellt i kunskaper om företagande i Sverige.

I utbildningen medverkar även externa gästföreläsare, fackförbund och andra intressanta aktörer. Eleverna får själva lära sig att bygga upp nätverk med myndigheter, organisatörer och företag. De får även medverka på mässor där de får marknadsföra sin utbildning. Det ger eleverna träning i både språk och marknadsföring.

Fler sfe-elever som startar eget

Eleverna på sfe kommer snabbt ut i arbetslivet – vilket kan bero på att arbetsmarknaden för tillfället är god. Tidigare var det få elever som startade eget efter utbildningen. För att öka antalet anställde vuxenutbildningen en coach och förlade sfe-utbildningen till heltid. Antalet elever som startar företag under utbildningen är nu 24,7 procent. 8 elever ligger i startgroparna och ytterligare 10 kommer att ha startat inom 2 år, vilket man bedömer är goda resultat. De företag som redan har startat ligger inom olika områden som till exempel ekonomi, grafisk design, catering och försäljning.

– Eleverna är mycket motiverade för utbildningen och känner gemenskap då de har liknande yrkesbakgrund och en gemensam målbild i företagande och ett utvecklat språk, säger Michalea Blume. Redan från början har de med sig en yrkesidentitet som de kan behålla och förstärka här i Sverige. Eleverna stöttar varandra både språkligt och i företagandet. De ger varandra tips på till exempel nätverk.

Uppföljning av sfe-utbildning

Uppföljning av elevernas sysselsättning sker generellt ett och två år efter utbildningen genom telefonsamtal och e-post. Det kan i vissa fall vara en utmaning att hitta eleverna så långt efter studiernas avslut. Sfx utvärderas dessutom i regionen (Stockholm). Praktikperioderna utvärderas och följs upp med samtal med handledarna.

Framgångsfaktorer för sfe-utbildningar

- Regional samverkan.

- Olika aktörer samverkar för att få ut nyanlända i egna företag.

- Kontinuerlig samverkan mellan vuxenutbildning, myndigheter och arbetsplatser.

- Branscher är engagerade och ingår i ledningsgruppen. Delaktighet från företagen gör att de vill medverka i utbildningen.

- Lärarna har bred kompetens och är involverade i hela utbildningen.

- Eleverna är motiverade och samlas kring gemensamma intressen, kompetenser och mål.

Länsstyrelsen, Stockholm (2017). Rapport 2017:18. Sfx – Svenska för yrkesutbildade. En utvärdering av yrkesinriktade språkutbildningar.

Senast uppdaterad 21 januari 2021.