Lärdomar från pandemiåret – vad tar vi med oss till hösten?

Se vår konferens där utbildningsminister Anna Ekström, Peter Fredriksson gd på Skolverket, Helén Ängmo gd på Skolinspektionen, flera skolledare samt representanter från SKR och Elevernas riksförbund medverkar.

Under det senaste årets pandemi har skolan varit tvungen att hantera en situation som på många sätt saknar motstycke. Vad har vi lärt oss och hur kan erfarenheterna användas i planeringen för hösten? Det var utgångspunkten för den digitala konferens som Skolverket arrangerade för skolans huvudmän den 27 maj 2021.

Se konferensen

Film: Lärdomar från pandemiåret – vad tar vi med oss till hösten? (tid 1h 50 min)

Program

 • Inledning
 • Anna Ekström, utbildningsminister
 • Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket
 • Helén Ängmo, generaldirektör Skolinspektionen
 • Monica Sonde, avdelningschef Sveriges Kommuner och Regioner
 • Chiara Bergmark, vice 1:e förbundsordförande Elevernas riksförbund
 • Tre skolledare om deras erfarenheter och utmaningar:
  Pauline Broholm-Lindberg, förvaltningschef för Barn- och ungdomsförvaltningen Halmstads kommun
  Hans Ringström, skolchef för grundskolan Eskilstuna kommun
  Marie-Louise Ek, skolchef för Malmö Montessoriskola
 • Panelsamtal
  Peter Fredriksson
  Helén Ängmo
  Monica Sonde
  Pauline Broholm-Lindberg
  Chiara Bergmark
  Helena Messing Berg, moderator
 • Avslutning

Frågor från chatten

Vilka erfarenheter och risker finns när det gäller elevhälsa online? Vad tycker Elevernas riksorganisation?

Lyssna på medverkandes svarlänk till annan webbplats

Har ni sett att det finns en risk för att vi får se ett ökat antal hemmasittare - elever som efter pandemin vill fortsätta med distansundervisningen?

Lyssna på medverkandes svarlänk till annan webbplats

Vi har en F-6 skola och har lyckats ha närundervisning hela tiden. Har Skolinspektionen tittat på eventuell påverkan av pandemin på dessa stadier? Vad behöver vi extra tänka på?

Lyssna på medverkandes svarlänk till annan webbplats

Tror ni att betygen blir högre eller lägre än ett normalår?

Lyssna på medverkandes svarlänk till annan webbplats

 

Kommer de delar av distansundervisningen som fungerat bra (vissa coachande samtal t.ex.) tillåtas framöver?

Upplysningstjänstens svar: Distansundervisning definieras i skollagen som ”interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i både rum och tid”.  Digitala kontakter mellan lärare och elev i andra sammanhang än undervisning, t.ex. coachande samtal som du nämner, är däremot inte något som är specifikt reglerat.

Utgångspunkten är att skolor ska bedriva närundervisning, eftersom det är den utbildningsform som lämpar sig bäst för elever i allmänhet. Om det behövs utifrån aktuellt smittskyddsläge eller lokala behov finns fortsatt möjlighet till fjärr- eller distansundervisning utifrån den tillfälliga förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta. Förordningen gäller och kan användas till och med den 31 juli 2022. Från och med den 1 juli 2021 får också de nya ordinarie bestämmelser om fjärr- och distansundervisning, som infördes i skollagen den 1 augusti 2020, börja användas. De nya bestämmelserna är inte kopplade till coronapandemin eller förebyggande av smittspridning, utan syftar till att skolor i vissa situationer ska ha större möjlighet än tidigare att använda fjärr- eller distansundervisning. Fjärrundervisning kommer till exempel, med vissa begränsningar, att kunna användas om det för viss undervisning saknas en behörig lärare på skolan. Distansundervisning kommer, under vissa förutsättningar, till exempel att kunna användas som särskilt stöd för vissa elever. Detta innebär att det under läsåret 2021/2022 kommer att finnas möjlighet att bedriva fjärr- eller distansundervisning utifrån två olika regelverk med delvis olika syften.

Du kan läsa mer om möjligheterna till fjärr- och distansundervisning i höst här: https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset-och-covid-19---regler-for-skolor-och-forskolor/coronaviruset---fragor-och-svar-utifran-skollagstiftningen#skvtableofcontent8284länk till annan webbplats

 

Utvecklingssamtal med vårdnadshavare digitalt har varit bra för alla parter. Kan det få lagstöd även i framtiden?

Upplysningstjänstens svar: Roligt att höra att det har fungerat bra med digitala utvecklingssamtal! Bestämmelserna i skollagen om utvecklingssamtal har inte ändrats under pandemin, utan är desamma som tidigare. Det är rektorn på skolan som beslutar hur utvecklingssamtalen ska organiseras. I våra allmänna råd om utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen betonas att utvecklingssamtalet ska vara ett trepartssamtal mellan eleven, vårdnadshavaren och läraren och att det ska präglas av respekt och förtroende. Det är viktigt att utvecklingssamtalet blir ett samtal, ett möte, mellan eleven, vårdnadshavaren och skolan. Skolan behöver organisera samtalet så att man kan uppnå det. Så länge syftet med utvecklingssamtalet kan uppnås finns det inget hinder utifrån skollagen att genomföra samtalet digitalt. 

Vilka erfarenheter och risker finns när det gäller elevhälsa online? Vad tycker Elevernas riksorganisation?

Lyssna på medverkandes svarlänk till annan webbplats

Har ni sett att det finns en risk för att vi får se ett ökat antal hemmasittare - elever som efter pandemin vill fortsätta med distansundervisningen?

Lyssna på medverkandes svarlänk till annan webbplats

Vi har en F-6 skola och har lyckats ha närundervisning hela tiden. Har Skolinspektionen tittat på eventuell påverkan av pandemin på dessa stadier? Vad behöver vi extra tänka på?

Lyssna på medverkandes svarlänk till annan webbplats

Tror ni att betygen blir högre eller lägre än ett normalår?

Lyssna på medverkandes svarlänk till annan webbplats

 

Kommer de delar av distansundervisningen som fungerat bra (vissa coachande samtal t.ex.) tillåtas framöver?

Upplysningstjänstens svar: Distansundervisning definieras i skollagen som ”interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i både rum och tid”.  Digitala kontakter mellan lärare och elev i andra sammanhang än undervisning, t.ex. coachande samtal som du nämner, är däremot inte något som är specifikt reglerat.

Utgångspunkten är att skolor ska bedriva närundervisning, eftersom det är den utbildningsform som lämpar sig bäst för elever i allmänhet. Om det behövs utifrån aktuellt smittskyddsläge eller lokala behov finns fortsatt möjlighet till fjärr- eller distansundervisning utifrån den tillfälliga förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta. Förordningen gäller och kan användas till och med den 31 juli 2022. Från och med den 1 juli 2021 får också de nya ordinarie bestämmelser om fjärr- och distansundervisning, som infördes i skollagen den 1 augusti 2020, börja användas. De nya bestämmelserna är inte kopplade till coronapandemin eller förebyggande av smittspridning, utan syftar till att skolor i vissa situationer ska ha större möjlighet än tidigare att använda fjärr- eller distansundervisning. Fjärrundervisning kommer till exempel, med vissa begränsningar, att kunna användas om det för viss undervisning saknas en behörig lärare på skolan. Distansundervisning kommer, under vissa förutsättningar, till exempel att kunna användas som särskilt stöd för vissa elever. Detta innebär att det under läsåret 2021/2022 kommer att finnas möjlighet att bedriva fjärr- eller distansundervisning utifrån två olika regelverk med delvis olika syften.

Du kan läsa mer om möjligheterna till fjärr- och distansundervisning i höst här: https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset-och-covid-19---regler-for-skolor-och-forskolor/coronaviruset---fragor-och-svar-utifran-skollagstiftningen#skvtableofcontent8284länk till annan webbplats

 

Utvecklingssamtal med vårdnadshavare digitalt har varit bra för alla parter. Kan det få lagstöd även i framtiden?

Upplysningstjänstens svar: Roligt att höra att det har fungerat bra med digitala utvecklingssamtal! Bestämmelserna i skollagen om utvecklingssamtal har inte ändrats under pandemin, utan är desamma som tidigare. Det är rektorn på skolan som beslutar hur utvecklingssamtalen ska organiseras. I våra allmänna råd om utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen betonas att utvecklingssamtalet ska vara ett trepartssamtal mellan eleven, vårdnadshavaren och läraren och att det ska präglas av respekt och förtroende. Det är viktigt att utvecklingssamtalet blir ett samtal, ett möte, mellan eleven, vårdnadshavaren och skolan. Skolan behöver organisera samtalet så att man kan uppnå det. Så länge syftet med utvecklingssamtalet kan uppnås finns det inget hinder utifrån skollagen att genomföra samtalet digitalt.