Skolan under coronapandemin – detta gäller under höstterminen

Här hittar du övergripande information om vad som gäller i skolan med anledning av coronapandemin.

Få evenemang i skolan omfattas av nya regler för allmänna sammankomster

Från den 1 december gäller Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter och allmänna råd om krav på vaccinbevis eller särskilda åtgärder för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med över 100 deltagare.

Ordinarie verksamhet i skolan omfattas inte av detta men det kan finnas evenemang i skolan som berörs av de nya reglerna. Polismyndigheten har tagit fram exempel på vad som kan bedömas vara en allmän sammankomst i skolan respektive vad som inte bedöms vara det.

Skolavslutningar

Enligt Polismyndigheten är skolavslutningar vanligtvis inte att se som en allmän sammankomst eller offentlig tillställning och omfattas därför inte av de nya reglerna.

Öppet hus i samband med skolval

Enligt Polismyndigheten är öppet hus inte att anse som allmän sammankomst eller offentlig tillställning och omfattas därför inte av de nya reglerna.

Luciatåg och luciakonserter

Enligt Polismyndigheten kan en luciakonsert i en skola vara en allmän sammankomst, beroende på vilka som är inbjudna att delta. Om exempelvis bara en eller ett fåtal klasser är inbjudna är det inte att se som en allmän sammankomst. Om man däremot har en luciakonsert dit hela skolan bjuds in och/eller anhöriga bjuds in kan den däremot ses som en allmän sammankomst. Den omfattas i så fall av de nya reglerna.

Det här gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar (Polismyndighetens webbplats) Länk till annan webbplats.

Åtgärder mot covid-19 från 22 november och från 1 december (Folkhälsomyndighetens webbplats) Länk till annan webbplats.

Generellt ansvar för att motverka smittspridning

Skolan har ett generellt ansvar för att motverka spridning av smittsamma sjukdomar, oavsett om det är en pandemi eller inte.

Exempel på förebyggande åtgärder är att påminna om att tvätta händer, fortsätta med inarbetade rutiner kring städning och vädring samt se över ventilation. Ett annat exempel är att bedriva viss verksamhet utomhus när det är möjligt, till exempel lektioner i idrott och undervisning i förskoleklass och fritidshem.

Det motverkar inte bara spridningen av covid-19, utan även andra smittsamma sjukdomar som vanligtvis sprids under vinterhalvåret.

Skolan behöver också ha beredskap för att hantera fall och utbrott av covid-19 i skolan. Vid en pågående smittspridning kan ytterligare åtgärder och anpassningar vara motiverade.

Information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19 (Folkhälsomyndighetens webbplats) Länk till annan webbplats.

Förslag på förebyggande åtgärder i förskolan, grundskolan och gymnasier (Folkhälsomyndighetens webbplats) Länk till annan webbplats.

Allmänna råd för ovaccinerade vuxna är individens ansvar

För personer från 18 år som inte är fullvaccinerade gäller Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att hålla avstånd när det är möjligt. Detta ansvar ligger på individen. Skolan har inte någon skyldighet att anpassa verksamheten för ovaccinerade individer.

Allmänna råd för alla

  • Stanna hemma om man är sjuk.
  • Stanna hemma om man har symtom på covid-19. Testning rekommenderas för alla vuxna och alla barn från förskoleklass och uppåt.

Hur länge bör jag stanna hemma? (Folkhälsomyndighetens webbplats) Länk till annan webbplats.

Hantering av utbrott av covid-19 i skolan

Skolan behöver ha beredskap för att hantera fall och utbrott av covid-19 i skolan.

Enligt Folkhälsomyndigheten ska bred testning tillsammans med smittspårning tillämpas vid fall och utbrott av covid-19 i skolan. I normalfallet kan symtomfria elever vara i skolan i väntan på provsvar.

Vid smittspridning eller utbrott av covid-19 i en skola ska huvudmannen samråda med smittskyddsläkaren i regionen. Det är viktigt att vidta åtgärder som är proportionerliga. Det handlar om att väga elevernas rätt till utbildning och behov av socialt sammanhang i skolan mot åtgärder för att förhindra ytterligare smittspridning.

I vissa allvarligare fall kan det vara motiverat att skolan begränsar sin verksamhet och att även elever utan symtom stannar hemma från skolan. Det är viktigt att samråd sker med smittskyddsläkare som kan bedöma vilka åtgärder som är befogade ur smittskyddssynpunkt.

Hantering av covid-19 i skolmiljö (Folkhälsomyndighetens webbplats) Länk till annan webbplats.

Tillfälliga förordningen för skolan under pandemin gäller fortfarande

Den tillfälliga förordningen för skolan som regeringen beslutade om våren 2020 och som syftar till att ge huvudmännen flexibilitet under coronapandemin gäller fortfarande.

Regler för förskolor och skolor under coronapandemin

Frågor och svar om förskola, skola och vuxenutbildning under coronapandemin

Senast uppdaterad 07 december 2021

Innehåll på denna sida