Skolan under coronapandemin – detta gäller från 29 september

Den 29 september upphörde många av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd gällande covid-19. Det innebär att skolor kan börja ta bort de förebyggande åtgärder som vidtagits för att undvika trängsel. Här hittar du övergripande information om vad som gäller i skolan i höst.

Åtgärder för att undvika trängsel kan tas bort

Den 29 september upphörde Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att hålla avstånd och undvika trängsel.

För skolan innebär detta att de förebyggande åtgärder som skolan har vidtagit för att undvika trängsel kan tas bort. För verksamheten, lärare och elever kan det vara bra med en gradvis återgång och åtgärderna kan avvecklas successivt, i den takt som passar verksamheten.

Allmänna råd för ovaccinerade vuxna är individens ansvar

För personer från 18 år som inte är fullvaccinerade kvarstår Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att hålla avstånd när det är möjligt. Detta ansvar ligger på individen. Skolan har inte någon skyldighet att anpassa verksamheten för ovaccinerade individer.

Allmänna råd som kvarstår för alla

  • Stanna hemma om man är sjuk.
  • Stanna hemma och testa sig om man har symtom på covid-19. Testning rekommenderas för barn från förskoleklass och uppåt.

Hur länge bör jag stanna hemma? (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Generellt ansvar för att motverka smittspridning

Skolan har ett generellt ansvar för att motverka spridning av smittsamma sjukdomar, oavsett om det är en pandemi eller inte. I detta arbete är det viktigt att ta vara på erfarenheterna av det förebyggande arbetet från pandemin.

Det kan handla om att fortsätta påminna om att tvätta händer, fortsätta med inarbetade rutiner kring städning och vädring samt se över ventilation. Ett annat exempel är att fortsätta med viss verksamhet utomhus när det är möjligt, till exempel lektioner i idrott och undervisning i förskola och fritidshem.

Detta motverkar inte bara spridningen av covid-19, utan även andra smittsamma sjukdomar som vanligtvis sprids under vinterhalvåret.

Om skolan har en pågående smittspridning kan ytterligare åtgärder och anpassningar vara motiverade.

Vad gäller i skolan från 29 september (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Hantering av utbrott av covid-19 i skolan

Skolan behöver fortsatt ha beredskap för att hantera fall och utbrott av covid-19 i skolan.

Enligt Folkhälsomyndigheten ska bred testning tillsammans med smittspårning tillämpas vid fall och utbrott av covid-19 i skolan. I normalfallet kan symtomfria elever vara i skolan i väntan på provsvar.

Vid smittspridning eller utbrott av covid-19 i en skola ska huvudmannen samråda med smittskyddsläkaren i regionen. Det är viktigt att vidta åtgärder som är proportionerliga. Det handlar om att väga elevernas rätt till utbildning och behov av socialt sammanhang i skolan mot åtgärder för att förhindra ytterligare smittspridning.

I vissa allvarligare fall kan det vara motiverat att skolan begränsar sin verksamhet och att även elever utan symtom stannar hemma från skolan. Det är viktigt att samråd sker med smittskyddsläkare som kan bedöma vilka åtgärder som är befogade ur smittskyddssynpunkt.

Hantering av covid-19 i skolmiljö (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Tillfälliga förordningen för skolan under pandemin gäller fortfarande

Den tillfälliga förordningen för skolan som regeringen beslutade om våren 2020 och som syftar till att ge huvudmännen flexibilitet under coronapandemin gäller även efter den 29 september.

Regler för förskolor och skolor under coronapandemin

Senast uppdaterad 30 september 2021

Innehåll på denna sida