KAA, kommunernas aktivitetsansvar - stöd för verksamhetsutveckling och nätverksbyggande

Skolverket erbjuder en digital workshop. Syftet med denna är att utveckla KAA-verksamheten och nätverkssamverkan mellan kommuner.

En bild som visar arbetssätt för Kommunernas aktivitetsansvar. I mitten en tecknad elev där det står Individanpassat arbetssätt, och i en cirkel runt står det: Bemötande, samverkan, koll och uppföljning och flexibilitet.

För vem?

Alla som arbetar med och har ansvar för kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar. Både politiker, chefer och verksamhetsansvariga.

Datum och tid

Datum: Torsdag den 28 oktober.

(Samma workshop ges även den 23 och 30 september och den 7 och 14 oktober.)

Tid: Workshoppen omfattar en halvdag mellan kl. 08.30 – 14.00.

Innehåll

Du får möjlighet att utbyta erfarenheter och kunskaper om att:

  • utveckla arbetssätt för identifiering och kontakt
  • utveckla utbud och arbetssätt vid erbjudandet av individuella insatser
  • utveckla styrning och ledning av verksamheten.

Anmälan

Här anmäler du dig till den digitala workshopen om KAA.länk till annan webbplats

Klicka på länken, godkänn registrering av personuppgifter och registrera dig på det datum du önskar komma. Sista anmälningsdag är en vecka före workshopen du anmäler dig till.

I samband med anmälan kommer du att få ett förberedande inläsningsmaterial skicka till dig.

Kontakt

Har du frågor om innehåll kontakta kaa@skolverket.se

Har du frågor om anmälan kontakta maria.astrom@skolverket.se

Senast uppdaterad 23 augusti 2021.