SOFIA-studien och vikten av tidig upptäckt

Skolverket och Socialstyrelsen bjuder in till ett kostnadsfritt frukostseminarium för dig som möter barn och unga i ditt arbete. Temat är vikten av tidig upptäckt och i fokus är SOFIA-studien som genomförs i samarbete mellan Örebro universitet, Karlstads universitet och Karlstads kommun.

En vuxen person håller upp ett paraply för ett barn när det regnar

Forskning har visat att problem tidigt i livet ofta håller i sig. Vad forskningen däremot inte har tittat mycket på är hur svårigheter på flera områden senare i livet hänger ihop med ett och samma tidiga problem. Det är en av anledningarna till att SOFIA-studien är så viktig när vi vill hitta bättre sätt att hjälpa barn och familjer tidigt och samordnat.

SOFIA-studien är en svensk longitudinell studie av barns sociala, beteendemässiga och fysiska utveckling. SOFIA står för Social Och Fysisk utveckling, Insatser och Anpassning. Cirka 2000 barn har följts sedan de var 3−5 år gamla. Tanken är att de ska följas upp i vuxen ålder.

Seminariet arrangeras av Skolverket och Socialstyrelsen i vårt gemensamma uppdrag att arbeta för tidiga och samordnade insatser för barn och unga (TSI).

Här kan du läsa mer om TSIlänk till annan webbplats

Anmäl dig här

Anmäl dig genom att klicka här.länk till annan webbplats Sista dag för anmälan är den 22 oktober.

Seminariet är kostnadsfritt.

Målgrupp

Seminariet vänder sig till dig som arbetar i den samlade elevhälsan, skolledningen eller är skolchef. Det vänder sig även till dig som är lärare i grund- eller förskola eller arbetar verksamhetsövergripande till exempel inom den centrala elevhälsan eller som utvecklingsledare.

Tid och plats

Torsdagen den 28 oktober 2021 klockan 8.30–9.30.
Incheckning via länk från kl 08.15.

Seminariet sker via Zoom. Du får mer information när du har anmält dig inklusive en länk till seminariet.

Se konferensen i efterhand

Seminariet spelas in och en textad version kommer senare att läggas upp på TSI-sidan på skolverket.se.

Program

Inledning
Socialstyrelsens och Skolverkets representanter från regeringsuppdraget Tidiga och samordnade insatser för barn och unga (TSI) hälsar välkomna.

SOFIA-studien
SOFIA-studien presenteras av
Birgitta Persdotter, filosofie doktor i folkhälsa och universitetslektor i socialt arbete vid Karlstads universitet.
Henrik Andershed, professor på Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete vid Örebro universitet.
Maria Holm, rektor och Karlstads kommuns samordnare för SOFIA-studien.

Frågor och reflektioner från deltagarna
Deltagarna får möjlighet att ställa frågor via chatt.

Kontakt

Frågor om anmälan, bekräftelse och avbokning:
skolverket@reachem.se

Frågor om innehållet:
gunilla.stridbeck@skolverket.se

Senast uppdaterad 20 oktober 2021.