Övergripande information och dialog om antagning och urval inom komvux för huvudmän och rektorer

Den 1 juli 2021 ändras skollagen till att de med störst behov av utbildning ska prioriteras inom komvux på gymnasial nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå. Det införs även nya urvalsregler som ska tillämpas när antalet behöriga sökande är fler än antalet platser.

Vi bjuder in dig som är förtroendevald politiker, förvaltningschef, skolchef eller rektor med ansvar för komvux till en träff för att ge övergripande information med möjlighet till frågor och dialog rörande förändringarna. Den här träffen är tänkt som stöd för kommunerna när de organiserar sin verksamhet och rutiner för antagning inom komvux på gymnasial nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå med fokus på de förändringar som nu införs.

Anmälan

Anmäl dig här.länk till annan webbplats

I anmälan väljer du vilket av tillfällena du är intresserad av (innehållet i träffarna är identiskt).

Länk till mötet skickas till anmälda deltagare efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Antalet platser är begränsat, och därför kan ett urval av deltagare bli aktuellt.

Målgrupp

Du som är förvaltningschef, skolchef, verksamhetschef eller motsvarande alternativt rektor anställd av huvudman med ansvar för komvux på gymnasial nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå.

Tid och plats

Träffen erbjuds vid två tillfällen och kommer att genomföras i Teams. Du anger i anmälan vilket av tillfällena du önskar delta i.

Tillfälle 1: Tisdag den 18 maj kl. 14.30-16.00

Tillfälle 2: Måndag den 24 maj kl. 14.30-16.00

Program

Träffen innehåller:

  • Övergripande information om antagningsprocessen och huvudmannens ansvar kopplat till antagning inom komvux på gymnasial nivå
  • Övergripande information gällande förändringarna i skollagen om prioritering och nya urvalsregler inom komvux
  • Möjlighet till dialog och frågor

Kontakt

För frågor om program och innehåll, kontakta Michaela Blume eller Simon Husberg.

För frågor om anmälan, kontakta Maria Åström.

Senast uppdaterad 30 april 2021.