Mötesplats Vux 2021

Konferensserien Mötesplats vux vänder sig till dig som är rektor, lärare eller studie- och yrkesvägledare inom komvux och vill få aktuell information, ta del av stöd från Skolverket och få möjlighet till erfarenhetsutbyte med kollegor runt om i landet. Träffarna äger rum på Teams den 13, 16 och 17 september klockan 9-12:30. Anmälan öppnar den 5 augusti.

Konferensserien Mötesplats Vux arrangeras för lärare, studie- och yrkesvägledare och rektorer i samtliga skolformsdelar inom Komvux. Konferensen är ett tillfälle för dig som vill få aktuell information om Komvux och ta del av aktuellt stöd från Skolverket. En stor del av tiden ägnas också åt att, tillsammans med kollegor från hela landet, i mindre grupper få reflektera och diskutera utifrån valbara seminarier.

Anmälan

Anmälan öppnar den 5 augusti.

I anmälan väljer du vilket av tillfällena du är intresserad av (innehållet i träffarna är identiskt).

Länk till mötet skickas till anmälda deltagare efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Antalet platser är begränsat, och därför kan ett urval av deltagare bli aktuellt.

Målgrupp

Du som är lärare, studie- och yrkesvägledare eller rektor och som vill få information, aktuellt stöd från Skolverket samt få möjlighet att reflektera och diskutera med kollegor från hela landet.

Tid och plats

Träffen erbjuds vid tre tillfällen och kommer att genomföras i Teams.

Tillfälle 1: 13 september kl. 9:00-12:30.

Tillfälle 2: 16 september kl. 9:00-12:30.

Tillfälle 3: 17 september kl. 9:00-12:30.

Program

Träffen innehåller:

  • Aktuell information om komvux.
  • Information om stöd och andra insatser som erbjuds via Skolverket.
  • Valbara seminarier riktade mot komvux samtliga skolformsdelar.
  • Möjlighet till erfarenhetsutbyte, dialog och frågor.

Kontakt

För frågor om program och innehåll, kontakta

michaela.blume@skolverket.se

david.folke@skolverket.se

För frågor om anmälan, kontakta

maria.astrom@skolverket.se

Senast uppdaterad 18 juni 2021.