Under det senaste årets pandemi har skolan varit tvungen att hantera en situation som på många sätt saknar motstycke. Vad har vi lärt oss och hur kan dessa erfarenheter användas för skolornas planering i höst?

Skolverket har sedan mars 2020 ett uppdrag från regeringen att stödja skolan i de nya arbetssituationer som uppstått i och med Covid-19. Nu bjuder vi in huvudmän till en digital konferens där det senaste kunskapsläget presenteras och goda exempel lyfts.

Medverkar gör bland annat utbildningsminister Anna Ekström och Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson

Anmälan

Länk till anmälan kommer i början av maj.

Målgrupp

Huvudmän för kommunala och fristående skolor.

Tid och plats

Torsdag 27 maj, 2021, klockan 13-15. Digitalt event där du deltar via din dator.

Program

Program kommer.

Kontakt

Har du frågor kring konferensen? Kontakta Anette Karlsson.

Senast uppdaterad 28 april 2021.