Introduktion till Supported Education

Introduktion till metoden Supported Education för studie- och yrkesvägledare och pedagogisk personal inom komvux som i sitt arbete möter elever med intellektuell funktionsnedsättning.

Introduktion

Genom introduktionen i metoden Supported Educations principer får du verktyg att konkret i din vardag och i mötet med elever med IF, ge goda förutsättningar att förbereda, välja, planera och genomföra studier. Syftet är även att ge en inblick i hur det kan vara att ha en intellektuell funktionsnedsättning i en studiesituation. Utbildningsinsatsen ska vara ett stöd i arbetet med att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med IF.

Vi utgår från att koppla teoretiska avsnitt till diskussioner där möjlighet ges att reflektera kring vad teorin innebär för dig, verksamheten och arbetsgruppen. Dessa diskussioner genomförs i större och mindre grupper, där erfarenhetsutbytet är en central del. Introduktionen sker i samverkan med Misa Kompetens.

Fördjupning - Supported Education i den egna verksamheten

Du som har tagit del av introduktionsföreläsningen kommer även kunna anmäla dig till två uppföljningstillfällen där du får fördjupa kunskaperna kring Supported Education samt tillsammans med andra få varva teori med egen praktik och grupparbeten för att koppla metoden till den egna praktiken och den egna verksamheten.

Anmälan

Anmäl dig till kursdagarna i Supported Eduacation via denna länklänk till annan webbplats

Sista anmälningsdag den 26 oktober.

Målgrupp

Du som är studie- och yrkesvägledare eller pedagogisk personal och som behöver stöd och tips kring att vägleda och stödja elever med intellektuell funktionsnedsättning genom sina studier på komvux.

Tid och plats

Digitala möten.

Storföreläsning Introduktion Supported Education – teori och praktisk tillämpning

100 deltagare

  • Måndagen den 1 november 2021 kl. 8.30-12:00

En teknik-check-in sker tisdagen den 19 oktober kl. 8.30-9.00, då deltagarna i föreläsningen får möjlighet att testa tekniken så att ljud, bild, brandväggar osv funkar.


Fördjupningstillfällen Supported Education i den egna verksamheten

20 deltagare/grupp

  • Grupp 1: 12 november och 25 november kl. 8.30-12.00
  • Grupp 2: 2 december och 8 december 2021 kl. 8.30-12.00

Kontakt

För frågor kontakta Klara Borg, Skolverket eller Mimmi Darbo, Misa Kompetens.

För frågor om anmälan, kontakta Maria Åström, Skolverket.

Bakgrund

Komvux som särskild utbildning (tidgare särvux) är sedan 1 juli 2020 en del av skolformen komvux. Att särvux är en del av komvux innebär en sammanhållen vuxenutbildning där möjligheter skapas för elever med Intellektuell funktionsnedsättning att enklare kunna ta del av utbildningar som finns inom övriga delar av komvux.

En sammanhållen vuxenutbildning bedöms också medföra bättre tillgång till studie- och yrkesvägledning och en utveckling av arbetet med individuella studieplaner med mera. I samband med att särvux blivit en del av komvux har även lagstiftningen harmonierats med övriga komvux.

Senast uppdaterad 06 oktober 2021.