Informationsträff för arbetet med regionala planeringsunderlag

Välkommen till en digital träff för huvudmän med ansvar för gymnasieskola och komvux. Vi berättar om uppdraget med att ta fram underlag för regional planering av utbildning på gymnasial nivå.

Skolverket arbetar med att ta fram exempel på regionala underlag för att planera utbudet för utbildning på gymnasial nivå. Därför berättar vi nu om uppdraget och sedan behöver vi hämta in kunskaper och erfarenheter från olika relevanta aktörer.

Till att börja med arrangerar vi en informationsträff den 17 maj, som sedan följs av ett samråd den 14 juni med huvudmän med ansvar för gymnasieskola och komvux. Syftet är att då samla in exempel och synpunkter som kan bidra till arbetet.

Anmälan

Anmäl dig till informationsträffen via denna länk länk till annan webbplats

Sista anmälningsdag 12 maj. Länk till mötet skickas till anmälda deltagare senast dagen innan seminariet.

Målgrupp

Du som är förvaltningschef, skolchef, verksamhetschef eller motsvarande med ansvar för planering och dimensionering av komvux, gymnasieskola eller gymnasiesärskola.

Även samverkansorganisationer för kommuner gällande planering och dimensionering är välkomna.

Inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan riktar sig inbjudan till ansvariga chefer inom både kommunal, regional och fristående verksamhet.

Tid och plats

Informationsträff måndag 17 maj kl. 9.30-10.30

Under informationsträffen den 17 maj kommer information ges om hur anmälan till fortsatt samråd går till.

Preliminär tid för kommande samråd är den 14 juni kl. 13.30-16.00. Eventuellt kan fler samrådsdatum bli aktuella.

Mötena sker digitalt via Teams. Länk till mötet skickas till anmälda deltagare senast dagen innan seminariet.

Program

Skolverket informerar om arbetet med uppdraget om regionala planeringsunderlag, hur arbetet med kommande samråd planeras och hur du kan bistå i detta arbete.

Bakgrund

Skolverket har i regleringsbrevet för 2021 fått ett uppdrag, där myndigheten ska ta fram exempel på regionala underlag för utbudsplanering gällande utbildning på gymnasial nivå. Uppdraget härrör från förslag i utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola Gemensamt ansvar (SOU 2020.33). Vid genomförande av uppdraget ska Skolverket inhämta kunskaper och erfarenheter från relevanta aktörer.

Kontakt

För frågor om program och innehåll, kontakta

margaretha.allen@skolverket.se

simon.husberg@skolverket.se

david.folke@skolverket.se

För frågor om anmälan, kontakta

maria.astrom@skolverket.se

Senast uppdaterad 29 april 2021.