Skolans kvalitetsarbete med fokus på eleverna

Vad vet vi om hur det är att vara elev? Och vilken betydelse har den inblicken? Som en del i vårt utbud av fortbildning för rektorer i pedagogiskt ledarskap, bjuder vi nu in till en digital föreläsningsserie om skolans kvalitetsutveckling med fokus på eleven. Du får ta del av inspirerande föreläsningar som ger tips och konkreta verktyg för hur ni kan ta tillvara och jobba med elevernas upplevelser av och åsikter om skolan.

Anmälan är stängd

Alla platser till de tre föreläsningstillfällena är nu fulla.

Målgrupp

Du som har ledningsuppdrag i förskola och skola med ansvar för verksamhetens kvalitetsarbete.

Är ni flera som vill delta från samma verksamhet är ni välkomna att anmäla flera, men max 4. Föreläsningarna är kostnadsfria.

Tid

Föreläsningsserien består av tre kurstillfällen, en introduktion och två fördjupningar. Du anger i din anmälan vilka datum du vill gå.

Introduktionen ges vid följande datum:

  • 23 september kl 13.00–16.00
  • 4 oktober kl 13.00–16.00
  • 11 november kl 13.00–16.00

Fördjupning 1 ges vid följande datum:

  • 19 oktober kl 09.00–12.00
  • 19 november kl 09.00–12.00

Fördjupning 2 ges vid följande datum:

  • 11 november kl 09.00–12.00
  • 30 november kl 13.00–16.00

Plats

Föreläsningsserien är digital och sker via Zoom.

Program

Föreläsningsserien handlar om "den utforskande spiralen" som erbjuder ett ramverk för ett undersökande och verksamhetsutvecklande förhållningssätt där alla som finns i skolan förväntas bidra med sina erfarenheter av och kunskaper om livet och lärandet i skolan. Introduktionen belyser bakomliggande teorier och viktiga grunder för den utforskande spiralen. Exempel på frågor som tas upp: Vad vet vi om hur det är att vara elev i våra verksamheter? Och spelar det någon roll hur vi vet det? Moraliskt syfte, tillit, mindset och nyfikenhet – har det någon betydelse varför och hur vi gör saker, vad vi vill åstadkomma, hur vi tänker och vad vi känner inför det vi ska göra?

Den första fördjupningsföreläsningen sätter fokus på spiralens första fas – Skanningen. Hur skaffar vi data som kan hjälpa oss att förstå hur våra elever har det och vad de behöver för att lärandet för alla ska ta fart? Kathryn Riley har sagt att ”Berättelser är besjälade data” Hur kan vi få fatt i sådana? Till vilka behöver vi ställa vilka frågor? Och vad behöver vi tänka på?

Den andra fördjupningsföreläsningen tar upp spiralens faser Undersöka, Antaganden och Fatta beslut. Att undersöka och granska hur våra antaganden, det egna agerandet, den egna praktiken och rutiner eventuellt bidrar till en situation man vill ändra är utmanande. Vad behöver finnas på plats för att sådana undersökande samtal ska bli möjliga? Föreläsningen kommer att belysa relationers, tillitens och inte minst organisatoriska förutsättningars betydelse för att möjliggöra detta.

Föreläsare

Lillemor Rehnberg, utbildare i det statliga Rektorsprogrammet och Fortbildning för rektorer på Rektorsutbildningen vid Uppsala universitet samt fd rektor.

Ingela Netz, skolutvecklare och processledare, tidigare skolledare och tidigare utbildare på Fortbildning för rektorer på Rektorsutbildningen vid Uppsala universitet.

Mer information

Läs mer om den utforskande spiralen och om kursledarna länk till annan webbplats

Kontakt

Vid frågor om föresläsningsserien, kontakta Gunilla Stridbeck

Vid frågor om innehållet, kontakta Lillemor Rehnberg eller Ingela Netz

Senast uppdaterad 15 oktober 2021.