Kalender

Här visas de konferenser, seminarier och webbinarier som vi arrangerar, ensam eller tillsammans med andra aktörer, samt evenemang där våra medarbetare deltar.

För presentationer och material från tidigare genomförda evenemang, kontakta ansvarig arrangör.

Hitta evenemang och aktiviteter

Kryssa för kategorier och använd sökrutan för att hitta det du letar efter.

Skolform eller verksamhet

Ämne

Fokusområde

Laddar innehåll...
39 träffar
 • 14 sep 2018 Skolverkets webbinarier

  Här har du all information om hur du deltar i våra webbinarier.

 • 20 okt 2021 Vetenskaplig grund: Hur tar vi tillvara på lektorers kompetens?

  Digital, kostnadsfri inspirationskonferens för lektorer, rektorer och skolchefer om hur man kan ta tillvara på lektorernas kompetens i förskolan och skolan. Konferensen visar på exempel från olika verksamheter där lektorer, rektorer och skolchefer berättar om sina erfarenheter av lektorsrollen och hur den kan bidra till att utveckla undervisningen för att förverkliga en förskola och skola på vetenskaplig grund.

 • 20 okt 2021 Att starta lärlingsutbildning

  Välkommen till en digital konferens för dig som vill veta mer om vad lärlingsutbildning innebär och vad som krävs för att starta utbildningen.

 • 20 okt 2021 Webbinarium om digitala nationella prov

  WEBBINARIUM | För dig som är skolchef, rektor eller tekniskt ansvarig på skola eller på huvudmannanivå.

 • 20 okt 2021 Inspirationsseminarier i NO och teknik med kopplingar till de reviderade kursplanerna

  I samverkan med de nationella resurscentrumen i biologi, fysik, kemi, teknik samt naturvetenskapernas och teknikens didaktik anordnar vi fyra webbinarier. Syftet är att ge inspiration till undervisning i NO och teknik med kopplingar till de reviderade kursplanerna.

 • 21 okt 2021 Koordinator-/samordnarträff om lärlingsutbildning

  En digital träff med information och erfarenhetsutbyte med kollegor runt om i landet.

 • 28 okt 2021 SOFIA-studien och vikten av tidig upptäckt

  Skolverket och Socialstyrelsen bjuder in till ett kostnadsfritt frukostseminarium för dig som möter barn och unga i ditt arbete. Temat är vikten av tidig upptäckt och i fokus är SOFIA-studien som genomförs i samarbete mellan Örebro universitet, Karlstads universitet och Karlstads kommun.

 • 28 okt 2021 KAA, kommunernas aktivitetsansvar - stöd för verksamhetsutveckling och nätverksbyggande

  Skolverket erbjuder en digital workshop. Syftet med denna är att utveckla KAA-verksamheten och nätverkssamverkan mellan kommuner.

 • 30 okt 2021 Föreläsningsserie om skolans kvalitetsarbete med fokus på eleverna

  Vad vet vi om hur det är att vara elev? Och vilken betydelse har den inblicken? Som en del i vårt utbud av fortbildning för rektorer i pedagogiskt ledarskap, bjuder vi nu in till en digital föreläsningsserie om skolans kvalitetsutveckling med fokus på eleven. Du får ta del av inspirerande föreläsningar som ger tips och konkreta verktyg för hur ni kan ta tillvara och jobba med elevernas upplevelser av och åsikter om skolan.

 • 01 nov 2021 Introduktion till Supported Education

  Introduktion till metoden Supported Education för studie- och yrkesvägledare och pedagogisk personal inom komvux som i sitt arbete möter elever med intellektuell funktionsnedsättning.

 • 01 nov 2021 Webbinarier om digitalisering för dig som undervisar i grundskolan

  WEBBINARIUM | Få konkreta tips för undervisningen och koll på det senaste om digitala nationella prov.

 • 02 nov 2021 Webbinarium: Om Läslyftet i förskoleklassen och lågstadiet

  Är du nyfiken på Läslyftet och funderar på att delta? Delta i vårt inspirationswebbinarium 2 november. Målgruppen är lärare och förskollärare i förskoleklassen, lärare i lågstadiet, rektorer och skolbibliotekarier.

 • 02 nov 2021 Att organisera för komvux som särskild utbildning - en del av komvux

  En chans för er i kommunen att utbilda er för att arbeta så att elever med intellektuell funktionsnedsättning ges ökade förutsättningar att studera inom komvux. Ni utvecklar inkluderande lärmiljöer.

 • 02 nov 2021 Vad, varför och hur undervisa om Förintelsen - nya perspektiv

  DIGITALT | Forum för levande historia och Skolverket bjuder in till fortbildning för att visa på de olika aspekter och kunskapsområden Förintelsens historia rymmer, och för att bidra till att lärare utvecklar och inkluderar olika perspektiv i sin undervisning om Förintelsen. Det sker genom två digitala halvdagsseminarier, med första tillfälle den 2 november och det andra den 16 november.

 • 08 nov 2021 Seminarium: Lärande för hållbar utveckling – alla ämnens ansvar

  DIGITALT | Varmt välkommen till ett seminarium om Skolverkets modul "Hållbar utveckling åk 1–6"! En halvdag om lärande för hållbar utveckling där du får lära dig mer om ämnet, ta del av Skolverkets kompetensutvecklande material och information om det stöd Den globala skolan kan erbjuda. Seminariet hålls vid tre tillfällen.

Sida 1 av 3