Kalender

Här visas de konferenser, seminarier och webbinarier som vi arrangerar, ensam eller tillsammans med andra aktörer, samt evenemang där våra medarbetare deltar.

För presentationer och material från tidigare genomförda evenemang, kontakta ansvarig arrangör.

Hitta evenemang och aktiviteter

Kryssa för kategorier och använd sökrutan för att hitta det du letar efter.

Skolform eller verksamhet

Ämne

Fokusområde

Laddar innehåll...
18 träffar
 • 14 sep 2018 Skolverkets webbinarier

  Här har du all information om hur du deltar i våra webbinarier.

 • 03 maj 2021 Anmäl dig till nätverk med fokus på systematiskt kvalitetsarbete och nyanlända elever och elever med annat modersmål än svenska

  Nätverket riktar sig till skolchefer, skolledare och utvecklingsledare i vuxenutbildningen och har ett särskilt fokus på nyanlända elever och elever med annat modersmål än svenska. Du kan anmäla dig fram till och med 31 december 2021.

 • 29 jun 2021 Skolbibliotek för bildning och utbildning

  En utredning har nyligen föreslagit att skolbibliotekens roll ska stärkas och att de ska vara bemannade med utbildad personal. Skolbiblioteksverksamheten ska bli mer likvärdig. Därför bjuder Skolverket in till en digital förmiddag om skolbibliotek.

 • 18 aug 2021 Digital samverkan i yrkesutbildningen

  Hur kan vi stärka kvaliteten i yrkesutbildning genom digital samverkan i vardagen mellan lärare, elev och handledare? Välkommen på inspirationsförläsning!

 • 08 sep 2021 Webbinarium om nya försäljnings- och serviceprogrammet

  WEBBINARIUM - Nu har du chansen att höra mer om vad förändringarna betyder för alla som idag jobbar med handels- och administrationsprogrammet inom gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.

 • 09 sep 2021 Lärlingsutbildningen i gymnasieskolan - för arbetslivet

  Diskussion mot bakgrund av Skolverkets utvärdering av gymnasial lärlingsutbildning. Hur kan vi utveckla och erbjuda kvalitativ lärlingsutbildning i framtiden?  

 • 13 sep 2021 Mötesplats Vux 2021

  Konferensserien Mötesplats vux vänder sig till dig som är rektor, lärare eller studie- och yrkesvägledare inom komvux och vill få aktuell information, ta del av stöd från Skolverket och få möjlighet till erfarenhetsutbyte med kollegor runt om i landet. Träffarna äger rum på Teams den 13, 16 och 17 september klockan 9-12:30. Anmälan öppnar den 5 augusti.

 • 14 sep 2021 Lärlingsutbildningen i gymnasieskolan – för huvudmän och förvaltningar

  Diskussion mot bakgrund av Skolverkets utvärdering av gymnasial lärlingsutbildning. Hur kan vi utveckla och erbjuda kvalitativ lärlingsutbildning i framtiden?

 • 15 sep 2021 Kom i gång med modulen ”Utveckla det arbetsplatsförlagda lärandet”

  Hur får ni kvalitet i det arbetsplatsförlagda lärandet så att det uppfyller kraven för utbildningen? Vi berättar.

 • 16 sep 2021 Anmäl dig till Skolverkets nätverk om gymnasieskolans introduktionsprogram

  Nätverket riktar sig till rektorer och huvudmän som vill utveckla gymnasieskolans introduktionsprogram. Anmäl dig senast 31 augusti 2021.

 • 21 sep 2021 Digital konferens om demokrati, hållbarhet, bildning och handlingskompetens

  Utveckla din undervisning utifrån skolans demokrati- och bildningsuppdrag. Boka in den 21 september för Skolverkets digitala konferens om hållbar utveckling, demokrati, värdegrund och medie- och informationskunnighet.

 • 22 sep 2021 Anskaffning av praoplatser - diskussion och erfarenhetsutbyte

  Inbjudan till digital träff för dig som planerar och organiserar prao.

 • 23 sep 2021 Lärlingsutbildningen i gymnasieskolan - för skolans personal

  Diskussion mot bakgrund av Skolverkets utvärdering av gymnasial lärlingsutbildning. Hur kan vi utveckla och erbjuda kvalitativ lärlingsutbildning i framtiden?

 • 26 sep 2021 Europeiska språkdagen

  Var med och fira Europeiska språkdagen den 26 september! Syftet är att lyfta fram språk och språkinlärning som någonting viktigt, intressant och roligt.

 • 30 sep 2021 Planera implementeringen av ändrade läroplaner och kursplaner inför hösten 2022

  Välkommen till en digital konferens som tar upp ändringarna i läroplanerna och kursplanerna för de obligatoriska skolformerna. Konferensen riktar sig till dig som är skolchef eller rektor i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan eller specialskolan.

Sida 1 av 2