Statistik per gymnasieprogram

Här hittar du överskådlig statistik om elever i gymnasieskolan, sammanställd per program.

I redovisningen har vi sammanställt aktuell statistik per program. Det som visas är bland annat: antal och andel elever av samtliga program, könsfördelning och andelen elever med utländsk bakgrund, fördelningar per programinriktning, studieflöden mellan åren, samt genomströmning efter 3 års studier och studieresultat för elever som avslutat gymnasieskolan vårterminen 2015.

Mer statistik inklusive kommentarer om programmen finns i rapporten Uppföljning av elever per program.

Yrkesprogram

Högskoleförberedande program

Introduktionsprogram

Senast granskad: 2016-07-05
Innehållsansvar: Avdelningen för analys