Etableringsstatus efter kommunal vuxenutbildning

Här redovisas uppgifter om vad elever inom vuxenutbildningen gör ett och två år efter avslutad utbildning. Uppgifterna nedan avser elever som avslutade sina studier inom vuxenutbildningen år 2012. I tabellerna redovisas uppgifter om olika elevgruppers etableringsstatus fördelat efter bl.a. kön och studieinriktning.

Hur definieras etableringsstatus?

Etablerad ställning på arbetsmarknaden - definieras som att man har en årsarbetsinkomst över 178 900 kronor per år (november 2013) och att man inte varit inskriven som arbetslös, fått arbetslöshetsersättning eller deltagit i arbetsmarknadspolitiska åtgärder under året.

Osäker ställning på arbetsmarknaden – definieras som att man har en årsarbetsinkomst på minst 151 300 och upp till 178 900 kr per år eller haft en årsarbetsinkomst på minst 178 900 kr per år samtidigt som man varit arbetslös eller inom arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Man får inte samtidigt ha varit klassificerad som studerande.

Svag ställning - definieras som att man har en årsarbetsinkomst upp till 151 300 kronor per år eller årsarbetsinkomst på minst 151 300 kronor per år samtidigt som man varit arbetslös eller inom arbetsmarknadspolitiska åtgärder i minst 274 dagar. Man får inte samtidigt ha varit klassificerad som studerande.
 

Tabell 1 (40 kB) Studiernas omfattning och inriktning för olika elevgrupper som avslutat komvux 2012

Tabell 2A (40 kB)

Etableringsstatus 2014 för olika elevgrupper som avslutat komvux 2012
Tabell 2B (40 kB) Etableringsstatus 2014 för olika elevgrupper som avslutat komvux 2012
Senast granskad: 2016-11-29
Innehållsansvar: Utbildningsstatistiksenheten