Betyg och studieresultat i gymnasieskolan läsår 2015/16

Här finns statistik om betyg och studieresultat från gymnasieskolan läsåret 2015/16. Statistiken finns i tabeller på riksnivå och i databasen Siris även på läns-, kommun- och skolenhetsnivå.

PM med beskriving av resultaten

Tabellnummer Innehåll - Avgångselever läsåret 2015/16
Tabell 1A (51 kB) Antal avgångselever på nationella program redovisade efter examen, studiebevis och program, år 2016.
Tabell 1B (51 kB) Antal avgångselever på nationella program redovisade efter examen, studiebevis, program och inriktning, år 2016.
Tabell 1C (51 kB) Tekniskt fjärde år. Avgångselever redovisade efter profil, år 2016.
Tabell 2A (86 kB)

Genomsnittlig betygspoäng för avgångselever i gymnasieskolan år 2016.

Tabell 2B (86 kB) Grundläggande behörighet till universitet och högskolestudier för elever på yrkesprogram i gymnasieskolan år 2016.
Tabell 2C (86 kB) Enskild och offentlig huvudman, studieresultat för avgångselever, år 2016.
Tabell 2D (86 kB)

Studieresultat för avgångselever redovisade efter program och inriktning, examen, grundläggande behörighet, genomsnittlig betygspoäng  samt utökat program, år 2016.

Tabellnummer Innehåll - Genomströmning Gy 2011 (Examen inom 3 och 4 år)
Tabell 3A (118 kB) Slutförd utbildning och studieresultat - examen, studiebevis och grundläggande behörighet - inom 3 år för elever som började 2013
Tabell 3B (118 kB)

Slutförd utbildning och studieresultat - examen, studiebevis och grundläggande behörighet - inom 3 respektive 4 år för elever som började 2012

Tabell 3C (118 kB) Slutförd utbildning och studieresultat - examen, studiebevis och grundläggande behörighet - inom 3, 4 och 5 år för elever som började 2011.
Tabellnummer Innehåll - Kursbetyg i gymnasiegemensamma ämnen läsåret 2015/16
Tabell 4 (58 kB) Kursbetyg i engelska
Tabell 5 (105 kB) Kursbetyg i matematik
Tabell 6 (85 kB) Kursbetyg i svenska och svenska som andraspråk
Tabell 7 (61 kB) Kursbetyg i naturkunskap
Tabell 8 (158 kB) Kursbetyg i historia, religion och samhällskunskap
Tabell 9 (41 kB) Kursbetyg i idrott och hälsa
Tabell 10 (30 kB) Kursbetyg i gymnasiearbete.

Tabellnummer

Innehåll - Övriga kursbetyg 2015/16

Tabell 11 (32 kB) Kursbetyg i programgemensamma ämnen: yrkes- och högskoleförberedande program.
Tabell 12 (31 kB) Kursbetyg i moderna språk.
Tabell 13 (27 kB) Kursbetyg i modersmål.
Tabell 14 (26 kB) Kursbetyg i biologi, bioteknik, fysik och kemi.
Tabellnummer Innehåll - Övergång till universitet och högskola
Tabell 15A (89 kB) Övergång till högskolan inom 1 år för elever som slutfört en gymnaiseutbildning våren 2015.

Tabell 15B (89 kB)

Övergång till högskolan efter slutförd  gymnaiseutbildning, läsåret 2010/11 - 2014/15.
Tabellnummer Innehåll - Övergång till Komvux
Tabell 16A (77 kB) Övergång till komvux läsåret 2015/16 för elever i gymnasieskolans år 3 läsåret 2014/15
Tabell 16B (77 kB) Övergång till komvux för avgångselever från gymnasieskolan, läsåren 2010/11 – 2014/15
Senast granskad: 2016-12-20
Innehållsansvar: Avdelningen för analys