Annan pedagogisk verksamhet

Här hittar du Skolverkets officiella statistik om annan pedagogisk verksamhet. Statistiken på nationell nivå redovisas i tabeller per verksamhetsform och finns under länkrubrikerna Pedagogisk omsorg, Öppen förskola, Öppen fritidsverksamhet och Omsorg på obekväma tider. I databasen Jämförelsetal hittar du statistiken på läns- och kommunnivå.

Från och med hösten 2014 samlas uppgifter om barn och personal i pedagogisk omsorg och omsorg på obekväm tid in på individnivå från varje huvudman.

Av landets alla 1–5-åringar går drygt 2 procent i pedagogisk omsorg 2015. Pedagogisk omsorg vänder sig till barn i åldern 1–12 år, men det är främst de yngre barnen som går där.

Andel (%) barn i befolkningen i olika åldrar inskrivna i pedagogisk omsorg 2015. Andel barn inskrivna i pedagogisk omsorg

Under de senaste åren har antalet kommuner som erbjuder omsorg på obekväma tider ökat. Två av tre kommuner – 204 kommuner – har barn inskrivna i omsorg på obekväma tider.

Såväl öppen förskola som öppen fritidsverksamhet är vanligast i storstadsområdena och större städer. De regionala skillnaderna är stora. Var tredje kommun saknar öppen förskola och åtta av tio kommuner saknar öppen fritidsverksamhet.

Senast granskad: 2016-04-12
Innehållsansvar: Utbildningsstatistiksenheten