Publiceringsplan 2017

Publiceringsplan för Skolverkets officiella statistik om förskola, skola och vuxenutbildning på nationell nivå. Uppgifterna publiceras per verksamhets- och skolform och redovisas i tabeller. När statistiken är publicerad länkas till respektive tabellsida.

2017

Mars

Uppgifter avseende läsår 2016 resp läsåret 2016/17

 • Gymnasieskolan: elever 2016 (2 mars)
 • Alla skolformer: pedagogisk personal (21 mars)
 • Grundskolan och förskoleklass: elever (23 mars)
 • Grundsär- och gymnasiesärskolan: elever (23 mars)
 • Specialskolan: elever (23 mars)
 • Särskild utbildning för vuxna: elever (23 mars)

April

Uppgifter avseende läsår 2016/17

 • Fritidshem: barn och personal (6 april)
 • Alla skolformer: lärartäthet kompletteras i pedagogisk personal-statistiken (i början av april)
 • Grundskolan: planerad undervisningstid (19 april)
 • Förskola: barn och personal (25 april)
 • Annan pedagogisk verksamhet: barn och personal (25 april)
 • Grundskolan: elever med behov av särskilt stöd (27 april)
 • Nationella prov gymnasieskolan, höstterminen 2016- resultat (27 april)

Maj

 • Svensk utbildning i utlandet: elever, lärare och utbildningsresultat (3 maj)

Juni

Uppgifter avseende kalenderår 2016

 • Komvux: elever, kursdeltagare, utbildningsresultat och kursprov/nationella prov (20 juni)
 • Sfi - Utbildning i svenska för invandrare: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat inklusive kursprov/nationella prov (22 juni)

Augusti

Uppgifter avseende läsår 2017/18

 • Gymnasieskolan: sökande och antagna, preliminär statistik (24 augusti)

September

Uppgifter avseende kalenderår 2016

 • Kostnader för förskola, fritidshem, skola och vuxenutbildning  (15 sept)

Uppgifter avseende läsår 2016/17

 • Betyg, grundskolan, årskurs 9, slutbetyg (28 sept)

Oktober

Uppgifter avseende läsår 2016/17

 • Gymnasieskolan: sökande och antagna (24 okt)
 • Nationella prov gymnasieskolan, vårterminen 2017 resultat (24 okt)
 • Betyg, grundskolan, årskurs 6 (26 okt)

November

Uppgifter avseende år 2017

 • Gymnasieskolan: preliminärt antal elever 2017/18 (9 nov)
 • Nationella prov årskurs 3: Svenska/svenska som andraspråk och matematik (30 nov)
 • Nationella prov årskurs 6: Svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska (30 nov)
 • Nationella prov årskurs 9: Svenska/svenska som andraspråk, matematik, engelska samt biologi/fysik/kemi där varje elev deltar i prov i endast ett ämne (30 nov)

December

Uppgifter avseende läsår 2016/17

 • Betyg avgångna gymnasieskolan, slutbetyg (21 dec)
Senast granskad: 2017-01-02
Innehållsansvar: Avdelningen för analys