Vad ungdomar gör efter gymnasieskolan

Nu finns ny statistik över vad ungdomar gör efter gymnasieskolan. Statistiken visar att det tredje året i gymnasieskolan var avgörande för etablering på arbetsmarknaden och vidare studier.

Vi har undersökt vad ungdomar gör 1, 3 och 5 år efter att de avslutat gymnasieskolan. I statistiken ingår ungdomar som gick ut gymnasieskolan läsåren 2008/09, 2010/11 och 2012/13. Dessa ungdomar gick ut skolan enligt det tidigare regelverket (Lpf-94). Statistiken finns redovisad i rikstabeller och i programblad. Fördjupning om siffrorna finns att läsa i vårt pm.

Störst andel etablerade efter fordonsprogrammet

Fem år efter gymnasieskolan var andelen ungdomar med etablerad ställning större bland dem som läst yrkesförberedande än studieförberedande program, det visar diagrammet nedan.

Störst andel etablerade finns bland ungdomarna som läst fordons-, energi- och byggprogrammet, drygt 70 procent. Störst andel studerande på högskola finns bland ungdomarna som läst naturvetenskapsprogrammet, 59 procent.

Etableringsstatus fem år efter gymnasieskolan bland ungdomar som fått slutbetyg med grundläggande behörighet 2008/09. Andelar (%).

Etableringsstatus fem år efter gymnasieskolan bland ungdomar som fått slutbetyg med grundläggande behörighet 2008/09. Andelar (%).

Se diagram - etableringsstatus fem år efter gymnasiskolan i pdf (31 kB)

Kvinnor från mansdominerade program etablerade i lägre grad än män

Det var stora skillnader mellan kvinnor och mäns etablering efter mansdominerade yrkesprogram. Männen hade i betydligt större utsträckning en etablerad ställning på arbetsmarknaden. Kvinnorna studerade på högskola i större utsträckning, men de hade även en svag eller osäker ställning i större utsträckning än männen. Mer om könsskillnader i etableringsstatus finns att läsa i vårt pm.

Sök fram egen statistik

Uppgifterna finns även nedbrutna på skol-, kommun- och länsnivå i vår statistikdatabas Siris. Informationen hämtas bland annat från sysselsättningsregistret, registret över personer i utbildning och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkrings händelsedatabas.

Kontaktuppgifter

För frågor om statistiken, kontakta:
Elin Lindberg, undervisningsråd, 08-5273 3532
Max Lundin, undervisningsråd, 08-5273 3381
Carrie Robson, undervisningsråd, 08-5273 3508

Senast granskad: 2016-12-13
Innehållsansvar: Avdelningen för analys