FOKUS PÅ

FOKUS PÅ är en serie 4-sidiga blad som kortfattat beskriver resultat från Skolverkets rapporter eller fördjupade analyser. Syftet är att du som läsare lätt ska kunna ta del av de resultat som framkommit.

Fokus på visar resultat ur nationella och internationella perspektiv.

De nationella bygger på data från Skolverkets officiella statistik eller från annan insamlad empiri och beskriver nationella resultat. De internationella bygger på fakta från internationella data och beskriver svenska resultat i jämförelse med andra länder. Totalt deltar Sverige i 5-7 internationella studier.

Fokus på 2016

Fokus på som publiceras under året och presenteras här. Du hittar dem även i vår publikationsdatabas under serien Fokus på.

Fokus på - nr 1 2016

Senast granskad: 2016-09-21
Innehållsansvar: Avdelningen för analys