Nyhetsarkiv - Statistik & utvärdering

 • 2017-01-10

  Stödbehov upptäcks men stödet uteblir

  Nästan varannan lärare tycker att betygen från årskurs 6 har gjort det lättare att upptäcka elever som behöver stöd. Däremot finns inga tydliga tecken på att det har lett till att fler elever ges särskilt stöd. Det visar Skolverkets utvärdering av betygen från årskurs 6.

 • 2016-12-20

  Tre av fyra gymnasieelever får examen inom tre år

  På gymnasieskolans nationella program får 74 procent av eleverna examen inom tre år. Den högsta andelen finns på naturvetenskapliga- och industritekniska programmet. Det visar ny betygsstatistik som även finns på skol- och kommunnivå.

 • 2016-12-13

  Ny statistik - Vad ungdomar gör efter gymnasieskolan

  Nu finns ny statistik över vad ungdomar gör efter gymnasieskolan. Statistiken visar att det tredje året i gymnasieskolan var avgörande för etablering på arbetsmarknaden och vidare studier.

 • 2016-12-06

  Svenska elever bättre i PISA

  Efter flera PISA-undersökningar med fallande resultat har nu svenska 15-åringars kunskaper förbättrats. Läsförståelse och matematik har förbättrats och inom naturvetenskap syns tecken på en positiv utveckling. Titta på presskonferensen i efterhand.

 • 2016-12-01

  Ny statistik - resultat nationella prov årskurs 3, 6 och 9 läsåret 2015/16

  Här finns resultaten för de nationella proven som elever i årskurs 3, 6 och 9 genomförde under läsåret 2015/16. Statistiken finns i tabeller på riksnivå och i databasen Siris även på läns-, kommun- och skolenhetsnivå.

 • 2016-12-01

  Uppdrag om sysselsättning efter avslutade studier inom komvux

  Redovisning av uppdrag om uppföljning av sysselsättning efter avslutade studier inom kommunal vuxenutbildning och utbildning i svenska för invandrare.

 • 2016-11-29

  Gymnasieelever har förbättrats i avancerad matematik men försämrats i fysik

  Svenska gymnasieelever som läser avancerad matematik förbättrar sina resultat i den internationella kunskapsmätningen TIMSS Advanced 2015. Samtidigt försämras resultaten i fysik jämfört med förra mätningen 2008.

 • 2016-11-29

  Elever bättre i matematik och naturvetenskap

  TIMSS 2015 visar ett trendbrott. Efter försämringar i tidigare undersökningar så förbättras nu de flesta resultaten. Fjärdeklassarna förbättrar sig i matematik och når samma nivå i naturvetenskap som i förra undersökningen. Åttondeklassarna blir bättre i både matematik och naturvetenskap.

 • 2016-11-25

  Lärare nöjda med Matematiklyftet

  Lärare är nöjda med Matematiklyftet. Dessutom har de matematiklärare som deltagit utvecklat sin undervisning och känner att de fått bättre självförtroende och trygghet i yrkesrollen. Det visar den slutredovisning som Skolverket gjort och som baseras på utvärderingar av Ramböll och Umeå Universitet.

 • 2016-11-25

  Utvärdering av satsning på naturvetenskap och teknik

  Läs vilka utvecklingsinsatser som Skolverket genomfört på uppdrag av regeringen inom områdena naturvetenskap och teknik åren 2012-2016.