Statsbidrag för yrkesutbildning för vuxna

Kommuner i samverkan om minst tre kommuner kan ansöka om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. Syftet med yrkesvux är att ge fler vuxna en möjlighet att gå en yrkesutbildning.

Senast granskad: 2016-12-14
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten