Statsbidrag till utbildningskontrakt

Huvudmän kan få bidrag för vissa ungdomar som har utbildningskontrakt eller som studerar på kommunal vuxenutbildning. Det gäller arbetslösa ungdomar i åldern 20-24 år som får studiemedel enligt den högre bidragsnivån från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Bidraget kompenserar kommunen för utbildningsplatserna.

Elever studerar matematik

Arbetslösa ungdomar mellan 20 och 24 år

Huvudmän kan få bidrag för ungdomar som:

  • är 20-24 år och arbetslösa och
  • ingått ett utbildningskontrakt med kommunen och arbetsförmedlingen eller
  • studerar på kommunal vuxenutbildning samt
  • får bidrag från CSN enligt den högre bidragsnivån

37 000 kronor per studieplats och år

Bidraget är 37 000 kronor per studieplats och år. En studieplats per år motsvarar 40 veckors heltidsstudier (100 procent). Skolverket använder underlag från CSN för att räkna ut antalet studieplatser per år och kommun. Underlaget innehåller uppgifter om antal studerande, studietakt och antalet veckor i studier. Bidraget betalas till den kommun där den arbetslösa ungdomen är folkbokförd.

Läs mer i regeringsuppdraget (U2015/03641/GV)

Rekvirera vår och höst

För det här bidraget finns ingen ansökan, men för att få del av bidraget behöver kommunen skicka in en rekvisition. Bidraget rekvireras i maj för vårterminen och i november för höstterminen.

Information till arbetslösa ungdomar

Arbetslösa ungdomar mellan 20 och 24 år, som är inskrivna i jobbgarantin för unga eller i jobb- och utvecklingsgarantin, kan få information från Arbetsförmedlingen (AMS) eller CSN.

Kontakt

kostnader.kvx20-24@skolverket.se

Senast granskad: 2016-11-14
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten