Statsbidrag för utbildning för tidsbegränsat anställda inom hälso- och sjukvården eller äldreomsorgen

Bidraget avser utbildning för personer som har tidsbegränsade anställningar inom hälso- och sjukvården eller äldreomsorgen för kurser inom den kommunala vuxenutbildningen på gymnasial nivå. Syftet är att ge deltagare kompetens för en tillsvidareanställning inom hälso- och sjukvård eller äldreomsorg.

Nytt statsbidrag 2017

Det här är ett nytt statsbidrag som styrs av förordningen (2015:504): Förordning (2015:504) om statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb eller annat arbete

Ansökan är öppen 10 februari - 10 mars i Mina sidor

Ansökan görs tillsammans med statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb

För att förenkla ansökningsförfarandet kommer ansökningsprocesserna att slås ihop för de två delar av statsbidraget som ryms i förordningen (2015:504) om statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb eller annat arbete. Det kommer således vara möjligt att i samma förfarande dels söka statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb och för utbildning som kombineras med tidsbegränsade anställningar inom hälso- och sjukvård eller äldreomsorg.

Sammanslagningen innebär att ansökningstiden för bidraget till utbildning som kombineras med traineejobb förlängs till 10 mars.

Sök via Mina sidor för statsbidrag

För att logga in i Mina sidor och göra ansökan krävs det att du är en användare med behörighet till bidraget. Du får behörighet genom att användare av Mina sidor i din organisation bjuder in och fördelar behörighet till dig.

Läs mer om Mina sidor och Logga in


Vem kan söka bidraget?

Det här bidraget kan sökas av kommuner, kommunförbund eller kommuner i samverkan. 

Vad ska bidraget användas till?

Syftet med det tillägg till förordningen (2015:504) som trädde i kraft den 27:e januari 2017 är att individer med en tidsbegränsad anställning inom hälso- och sjukvården eller äldreomsorgen ska få tillgång till en tryggare anställningsform samt att tillmötesgå vården och omsorgens behov av utbildad personal. 

Statsbidraget ska användas till utbildning som motsvarar kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som

  • riktar sig till den som har en tidsbegränsad anställning inom hälso- och sjukvården eller äldreomsorgen.
  • syftar till att ge deltagaren kompetens för en tillsvidareanställning inom hälso- och sjukvården eller äldreomsorgen.

För att beviljas statsbidrag ska kommunen:

  • erbjuda studie- och yrkesvägledning,
  • vid planeringen och genomförandet av utbildningen tillvarata deltagarens tidigare förvärvade kunskaper och kompetens.

Hur stort är bidraget?

Statsbidraget lämnas för ett kalenderår i taget med 47 500 kronor per årsstudieplats. Bidraget betalas ut för antalet genomförda verksamhetspoäng. En årsstudieplats kan fördelas mellan flera elever.

Kontakt

statsbidrag.trainee@skolverket.se

Senast granskad: 2017-01-26
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten