Statsbidrag för komvux

Under 2017 kommer det inte finnas någon ansökan för det här statsbidraget. Det beror på att det inte finns medel avsatt för 2017. Men det finns statsbidrag för yrkesutbildning för vuxna.

Statsbidrag för regionalt yrkesvux 2017

Kommuner i samverkan om minst tre kommuner kan ansöka om statsbidrag för regionalt yrkesvux, lärlingsutbildning för vuxna och yrkesförarutbildning för vuxna. Bidragen ingår i satsningen regionalt yrkesvux som ska ge fler vuxna en möjlighet att gå en yrkesutbildning.

Statsbidrag för yrkesvux

Statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna

Statsbidrag för yrkesförarutbildning


Nov 2016 | Helårsredovisning för 2016

Den 22 november fattade Skolverket beslut om helårsredovisning för bidragsåret 2016. Beslutet avser godkänd redovisning, återkrav och ändring av beviljade medel.

Beslut Komvux helårsredovisning 2016 (82 kB)

Dec 2016 | Omfördelning för 2016

Beslut om omfördelning för bidragsåret 2016 fattades den 20 december 2016. Beslutet avser omfördelning till huvudmän som genomfört fler årsstudieplatser än de beviljats bidrag för i mån om medel.

Beslut omfördelning Komvux 2016 (66 kB)


Kontakt

Frågor om statsbidraget och utbetalningar
E-post: statsbidragvux@skolverket.se

Senast granskad: 2016-12-14
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten