Bidrag till ökade kostnader för kommunal vuxenutbildning

Huvudmän kan ansöka om bidrag för vissa arbetslösa ungdomar som studerar på kommunal vuxenutbildning. Det gäller arbetslösa ungdomar som får studiemedel enligt den högre bidragsnivån. Bidraget kompenserar kommunen för ökade kostnader. Nästa tillfälle att söka bidraget kommer att vara efter sommaren 2015.

Elever studerar matematik Arbetslösa ungdomar mellan 20 och 24 år

Huvudmän kan söka bidrag för ungdomar som:

  • är 20-24 år och arbetslösa och
  • börjat studera på kommunal vuxenutbildning under 2011-2015
  • får bidrag från Centrala studiestödsnämnden (CSN) enligt den högre bidragsnivån

25 000 kronor per studieplats och år

Bidraget är 25 000 kronor per studieplats och år. En studieplats per år motsvarar 40 veckors heltidsstudier (100 procent). Skolverket använder underlag från CSN för att räkna ut antalet studieplatser per år och kommun. Underlaget innehåller uppgifter om antal studerande, studietakt och antalet veckor i studier. Bidraget betalas till den kommun där den arbetslösa ungdomen är folkbokförd.

Läs mer i regeringsuppdragen (U2013/1381/GV) till höger.

Ansök nästa gång efter sommaren

Nästa tillfälle att söka bidraget kommer att vara tidigast efter sommaren. Skolverket har ännu inte fått något uppdrag från regeringen om att fördela statsbidrag för ökade kostnader inom komvux. Uppdraget förväntas komma först efter att vårändringsbudgeten för 2015 röstats igenom i juni.

Det är hemkommunen, där den studerande är folkbokförd, som kan söka bidraget.

Beslut för hösten 2014

Skolverket har beviljat 215 kommuner statsbidrag om sammanlagt cirka 28 miljoner kronor för hösten 2014. Statsbidraget motsvarar 1108 årsstudieplatser. Statsbidraget kommer att betalas ut senast 30 december 2014.

Beslut hösten 2014 (590 kB)

Information till arbetslösa ungdomar

Arbetslösa ungdomar mellan 20 och 24 år, som är inskrivna i jobbgarantin för unga eller i jobb- och utvecklingsgarantin, kan få information från Arbetsförmedlingen (AMS) eller CSN.

Läs mer på AMS webbplats

Läs mer på CSN:s webbplats

Kontakt

Raul Bahamondez
E-post: kostnader.kvx20-24@skolverket.se
Tel: 08-5273 3444

Senast granskad: 2014-04-28
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten