Bidrag till ökade kostnader för kommunal vuxenutbildning

Huvudmän kan få bidrag för vissa arbetslösa ungdomar som studerar på kommunal vuxenutbildning. Det gäller arbetslösa ungdomar som får studiemedel enligt den högre bidragsnivån. Bidraget kompenserar kommunen för ökade kostnader.

Elever studerar matematik Arbetslösa ungdomar mellan 20 och 24 år

Huvudmän kan få bidrag för ungdomar som:

  • är 20-24 år och arbetslösa och
  • studerar på kommunal vuxenutbildning eller
  • ingått ett utbildningskontrakt med kommunen och arbetsförmedlingen samt
  • får bidrag från Centrala studiestödsnämnden (CSN) enligt den högre bidragsnivån

37 000 kronor per studieplats och år

Bidraget är 37 000 kronor per studieplats och år. En studieplats per år motsvarar 40 veckors heltidsstudier (100 procent). Skolverket använder underlag från CSN för att räkna ut antalet studieplatser per år och kommun. Underlaget innehåller uppgifter om antal studerande, studietakt och antalet veckor i studier. Bidraget betalas till den kommun där den arbetslösa ungdomen är folkbokförd.

Läs mer i regeringsuppdraget (U2015/03641/GV)

Rekvirera höst och vår

För det här bidraget finns ingen ansökan, men för att få del av bidraget behöver kommunen skicka in en rekvisition. Bidraget rekvireras i maj för vårterminen och i november för höstterminen. Blankett för detta publiceras på denna webbsida under dessa perioder.

Information till arbetslösa ungdomar

Arbetslösa ungdomar mellan 20 och 24 år, som är inskrivna i jobbgarantin för unga eller i jobb- och utvecklingsgarantin, kan få information från Arbetsförmedlingen (AMS) eller CSN.

Läs mer på AMS webbplats

Läs mer på CSN:s webbplats

Kontakt

Fredrik Hammarström
E-post: kostnader.kvx20-24@skolverket.se
Tel: 08-5273 3526

Senast granskad: 2015-12-08
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten