Bidrag till ökade kostnader för kommunal vuxenutbildning

Huvudmän kan ansöka om bidrag för vissa arbetslösa ungdomar som studerar på kommunal vuxenutbildning. Det gäller arbetslösa ungdomar som får studiemedel enligt den högre bidragsnivån. Bidraget kompenserar kommunen för ökade kostnader. Sista dag för ansökan för andra halvåret 2014 är 1 december.

Elever studerar matematik Arbetslösa ungdomar mellan 20 och 24 år

Huvudmän kan söka bidrag för ungdomar som:

  • är 20-24 år och arbetslösa och
  • börjat studera på kommunal vuxenutbildning under 2011, 2012 och 2013
  • får bidrag från Centrala studiestödsnämnden (CSN) enligt den högre bidragsnivån

25 000 kronor per studieplats och år

Bidraget är 25 000 kronor per studieplats och år. En studieplats per år motsvarar 40 veckors heltidsstudier (100 procent). Skolverket använder underlag från CSN för att räkna ut antalet studieplatser per år och kommun. Underlaget innehåller uppgifter om antal studerande, studietakt och antalet veckor i studier. Bidraget betalas till den kommun där den arbetslösa ungdomen är folkbokförd.

Läs mer i regeringsuppdragen (U2013/1381/GV) till höger.

Ansökan senast 1 december

Ansökan för bidrag för andra halvåret 2014 ska göras till Skolverket senast 1 december. Skolverket betalar ut bidrag innan årsskiftet, i mån av medel. Det är hemkommunen, där den studerande är folkbokförd, som kan söka bidraget. Kommuner som missade att söka i våras kan göra det nu i efterhand i höstens blankett.

Ansökan ht 2014 (97 kB)

Information till arbetslösa ungdomar

Arbetslösa ungdomar mellan 20 och 24 år, som är inskrivna i jobbgarantin för unga eller i jobb- och utvecklingsgarantin, kan få information från Arbetsförmedlingen (AMS) eller CSN.

Läs mer på AMS webbplats

Läs mer på CSN:s webbplats

Kontakt

Raul Bahamondez
E-post: kostnader.kvx20-24@skolverket.se
Tel: 08-5273 3444

Senast granskad: 2014-11-11
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten