Bidrag till ökade kostnader för kommunal vuxenutbildning

Huvudmän kan ansöka om bidrag för vissa arbetslösa ungdomar som studerar på kommunal vuxenutbildning. Det gäller arbetslösa ungdomar som får studiemedel enligt den högre bidragsnivån. Bidraget kompenserar kommunen för ökade kostnader.

Elever studerar matematik Arbetslösa ungdomar mellan 20 och 24 år

Huvudmän kan söka bidrag för ungdomar som:

  • är 20-24 år och arbetslösa och
  • börjat studera på kommunal vuxenutbildning under 2011, 2012 och 2013
  • får bidrag från Centrala studiestödsnämnden (CSN) enligt den högre bidragsnivån

25 000 kronor per studieplats och år

Bidraget är 25 000 kronor per studieplats och år. En studieplats per år motsvarar 40 veckors heltidsstudier (100 procent). Skolverket använder underlag från CSN för att räkna ut antalet studieplatser per år och kommun. Underlaget innehåller uppgifter om antal studerande, studietakt och antalet veckor i studier. Bidraget betalas till den kommun där den arbetslösa ungdomen är folkbokförd.

Läs mer i regeringsuppdragen (U2013/1381/GV) till höger.

Rekvisition för våren senast 5 juni

Hemkommunen ska rekvirera bidraget. Hemkommunen är den kommun där den studerande är folkbokförd. Rekvisitionen för vårterminen ska göras till Skolverket senast 5 juni. I november kan kommunen rekvirera för hösten. Skolverket betalar bidraget två gånger per år, i juni och i december.

Rekvisition våren 2014 (60 kB)

Information till arbetslösa ungdomar

Arbetslösa ungdomar mellan 20 och 24 år, som är inskrivna i jobbgarantin för unga eller i jobb- och utvecklingsgarantin, kan få information från Arbetsförmedlingen (AMS) eller CSN.

Läs mer på AMS webbplats

Läs mer på CSN:s webbplats

Kontakt

Raul Bahamondez
E-post: kostnader.kvx20-24@skolverket.se
Tel: 08-5273 3444

Senast granskad: 2013-11-11
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten