Bidrag till ökade kostnader för kommunal vuxenutbildning

Huvudmän kan få bidrag för vissa arbetslösa ungdomar som studerar på kommunal vuxenutbildning. Det gäller arbetslösa ungdomar som får studiemedel enligt den högre bidragsnivån. Bidraget kompenserar kommunen för ökade kostnader. Rekvisition för våren 2015 ska göras senast 31 augusti.

Elever studerar matematik Arbetslösa ungdomar mellan 20 och 24 år

Huvudmän kan få bidrag för ungdomar som:

  • är 20-24 år och arbetslösa och
  • börjat studera på kommunal vuxenutbildning under 2011-2015
  • får bidrag från Centrala studiestödsnämnden (CSN) enligt den högre bidragsnivån

Rekvirera senast 31 augusti

Rekvisition för våren 2015 ska göras senast den 31 augusti 2015.

Revisition för våren 2015 (68 kB)

37 000 kronor per studieplats och år

Bidraget är 37 000 kronor per studieplats och år. En studieplats per år motsvarar 40 veckors heltidsstudier (100 procent). Skolverket använder underlag från CSN för att räkna ut antalet studieplatser per år och kommun. Underlaget innehåller uppgifter om antal studerande, studietakt och antalet veckor i studier. Bidraget betalas till den kommun där den arbetslösa ungdomen är folkbokförd.

Läs mer i regeringsuppdraget (U2015/03641/GV)

Information till arbetslösa ungdomar

Arbetslösa ungdomar mellan 20 och 24 år, som är inskrivna i jobbgarantin för unga eller i jobb- och utvecklingsgarantin, kan få information från Arbetsförmedlingen (AMS) eller CSN.

Läs mer på AMS webbplats

Läs mer på CSN:s webbplats

Kontakt

Fredrik Hammarström
E-post: kostnader.kvx20-24@skolverket.se
Tel: 08-5273 3526

Senast granskad: 2015-08-12
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten