Statsbidrag för Matematiklyftet

Huvudmän har haft möjlighet att söka statsbidrag för matematikhandledare och matematiklärare som deltar i Matematiklyftet på arbetstid. Erbjudandet har varit riktat mot huvudmän för grundskolan, gymnasieskolan, vuxenutbildningen och motsvarande skolformer.

Det kommer inte att finnas statsbidrag för läsåret 2016/17. 

Här kan du läsa om andra insatser som huvudmän kan ta del av under nästa läsår: 

Till Matematiklyftet

     Om Matematiklyftets statsbidrag

Statsbidraget har under läsåren 2013/14, 2014/15 och 2015/16 kunnat sökas av huvudmän för

 • grundskola
 • gymnasieskola
 • sameskola
 • specialskola
 • grundsärskola
 • gymnasiesärskola 
 • kommunal vuxenutbildning
 • särskild utbildning för vuxna

Även utbildningsföretag som anordnar kommunal vuxenutbildning har kunnat söka statsbidrag. Det har dock inte funnits statsbidrag för huvudmän för förskola, förskoleklass eller fritidshem.

Redovisning för läsåret 2015/16

Skolverket har den 22 november 2016 fattat beslut om inkomna redovisningar för läsåret 2015/2016. Vissa redovisningar leder till återkrav. Orsaken till att Skolverket återkräver bidrag kan vara att:

 • lärare inte fullföljt fortbildningen.
 • lärarbidraget inte använts enligt villkoren.
 • handledarbidraget inte använts enligt villkoren.

Kontakt

E-post: statsbidrag.matematiklyftet@skolverket.se     

Senast granskad: 2017-01-18
Innehållsansvar: Utvecklingsavdelningen