Bidrag för vuxenutbildning

Kommuner i samverkan om minst tre kommuner kan söka statsbidrag för regionalt yrkesvux, lärlingsutbildning för vuxna och yrkesförarutbildning för vuxna. Bidragen ingår i satsningen regionalt yrkesvux som ska ge fler vuxna en möjlighet att gå en yrkesutbildning.

Vuxenutbildningen omfattar

  • kommunal vuxenutbildning
  • särskild utbildning för vuxna
  • utbildning i svenska för invandrare
  • yrkesutbildning för vuxna
Senast granskad: 2015-11-10
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten