Entreprenörskap i skolan

Statsbidrag för entreprenörskap i skolan - organisationer

Organisationer kan söka statsbidrag för att utveckla entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan. Sista dag för ansökan om bidrag för 2017 är 24 februari.

Tre unga entreprenörer

Vem kan söka bidrag?

Bidraget kan sökas av organisationer som

 • saknar vinstsyfte och som inte är huvudmän inom skolväsendet,
 • är demokratiskt uppbyggda och erbjuder insyn i verksamheten,
 • i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering,
 • har avslutat minst två verksamhetsår och bedriver sin verksamhet långsiktigt,
 • arbetar riksomfattande med lokal eller regional förankring eller bedriver verksamhet av riksintresse,
 • helt eller delvis är inriktade mot att främja entreprenörskap i skolan inom skolväsendet,
 • har barn, elever eller skolpersonal som målgrupp och
 • har andra inkomster förutom statsbidraget.

Vad ska bidraget användas till?

Organisationer som får statsbidrag ska i sin verksamhet främja entreprenörskap inom skolväsendet genom att

 • sprida kunskaper om projekt och företagande
 • stimulera entreprenöriella kompetenser och förhållningssätt
 • stimulera skolors samarbete med entreprenörer inom näringsliv, kulturliv och ideella organisationer eller
 • främja flickors och unga kvinnors entreprenörskap

Bidrag för 2017

Sista dag för ansökan om bidrag för 2017 är 24 februari. 

Blankett för ansökan 2017 (100 kB)

Bidrag för 2016

Fyra organisationer beviljades bidrag om totalt 1 miljon kronor. 

Beviljade bidrag 2016 (317 kB)

Kontakt

E-post: statsbidrag.entreprenorskap.org@skolverket.se

Ia Envall
Telefon: 08-5273 3592

Peter Skoglöf
Tel: 08-5273 3587


 

Senast granskad: 2017-01-20
Innehållsansvar: Utvecklingsavdelningen